Close icon

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

 

 • «Επιδημιολογική και κλινική μελέτη κατακλίσεων σε νοσοκομειακούς και μετανοσοκομειακούς ασθενείς»

 

Διδακτορική διατριβή (Δ1,Δ2,Δ3)

 

Πρόκειται για μια εμπεριστατωμένη επιδημιολογική και κλινική μελέτη των ασθενών με ΕΚ στο Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, αλλά και επέκταση της μελέτης στην πορεία των ασθενών μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, με σκοπό να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα και να γίνουν προτάσεις που να βοηθούν στην επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με τη νόσο. Αναλυτικότερα, τα επιδημιολογικά δεδομένα που μελετήθηκαν ήταν τα εξής: επιπολασμός και επίπτωση των ΕΚ στο νοσοκομείο, δημογραφικά στοιχεία των ασθενών, αίτια εισαγωγής, συχνότητα των ασθενών και των ελκών ανά τμήμα, αριθμός ελκών ανά ασθενή, σταδιοποίηση ελκών, βαθμός επικινδυνότητας του ασθενούς να εμφανίσει ΕΚ (αναδρομικά), εντόπιση των ελκών, ενέργειες για την πρόληψη των ΕΚ στο νοσοκομείο και στην οικεία του ασθενούς. Όσον αφορά τις κλινικές παραμέτρους μελετήθηκαν οι εξής: νοσηρότητα, θνητότητα, είδος θεραπείας και ποσοστό επιτυχίας της, ημέρες νοσηλείας, κατάσταση του έλκους κατά το εξιτήριο, διάρκεια έλκους, αλλαγές ανά ασθενή, χειρουργικοί καθαρισμοί ανά ασθενή, τελική έκβαση της πορείας του έλκους.

Στην ελληνική ιατρική πραγματικότητα το ΕΚ αποτελεί υποτιμημένη νόσο. Από τα δεδομένα μας, προέκυψε ότι υπήρχαν λάθη και παραλείψεις στην αντιμετώπιση της νόσου σε όλα τα επίπεδα: στο ιατρικό, στο νοσηλευτικό και στο διοικητικό. Η γνώση της θεραπείας των ΕΚ είναι ελλιπής. Η έλλειψη ενός θεραπευτικού πλάνου-πρωτοκόλλου είναι καθοριστική. Τα ΕΚ των ασθενών της μελέτης φαίνεται ότι έτυχαν καλύτερης αντιμετώπισης μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο, λόγω της ιδιαίτερης φροντίδας των συγγενών και οικείων τους και της τήρησης των ιατρικών οδηγιών που εδόθησαν με την χειρουργική επίβλεψη κατά διαστήματα της πορείας του έλκους. Στην οικία του ασθενούς εφαρμόζονταν οι στοιχειώδεις κανόνες πρόληψης και θεραπείας. Η ποιότητα ζωής των οικείων των ασθενών, όσο και ο οικονομικός τους προϋπολογισμός επηρεάστηκαν αρνητικά όπως αυτό εκτιμήθηκε και αποδείχθηκε στη μελέτη μας. Πέραν των υπολοίπων καθιερωμένων παραμέτρων του έλκους, η έκταση του έλκους μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο τόσο στην πρόγνωση όσο και στην αξιολόγηση της πορείας της νόσου. Σημείο συναγερμού θεωρείται το έλκος έκτασης πέραν των 20 εκ.2. Από την ανάλυση των δεδομένων της εργασίας προέκυψαν προτάσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν τόσο από το νοσηλευτικό, όσο και από το ιατρικό και διοικητικό προσωπικό των νοσοκομείων. Το πανεπιστήμιο και το Υπουργείο Υγείας μπορούν επίσης να συμβάλλουν σημαντικά στη θετική εξέλιξη και αντιμετώπιση της πάθησης.

 

 

 • Τίτλος βιβλίου: «Χειρουργικές Λοιμώξεις, Σύγχρονες απόψεις στην αντιμετώπισή τους». Κεφάλαιο: «Ενδείξεις ανοιχτής κοιλίας – Ανοικτή κοιλία. Προσωρινή κάλυψη με το σύστημα Vacuum Assisted Closure (VAC)», Σελ.:153-159. Εκδόσεις University Studio Press. Θεσσαλονίκη 2009 (κφ, κφ1-κφ8).

 

 

Σκοπός του κεφαλαίου είναι να δοθούν οι ενδείξεις, σύμφωνα με τις οποίες οι κοιλία θα πρέπει να αφήνεται ανοικτή, όπως προκύπτει από τα έως τώρα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας πάνω στο θέμα αυτό. Ανοικτή κοιλία είναι η χειρουργική μέθοδος κατά την οποία ο χειρουργός μετά το πέρας της εγχείρησης αφήνει την κοιλιά ανοικτή, χωρίς να συρράψει την απονεύρωση, τα μυϊκά στοιχεία και το δέρμα, ή διανοίγει μια προηγηθείσα λαπαροτομία, με σκοπό την ανακούφιση από την αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση ή την επαναδιερεύνηση της περιτοναϊκής κοιλότητας (revision). Η αυτόματη εκσπλάγχνωση μπορεί να θεωρηθεί και να αντιμετωπιστεί σαν «ανοικτή κοιλία». Οι ενδείξεις της ανοικτής κοιλίας έχουν ως εξής:

 • Σύνδρομο Κοιλιακού Διαμερίσματος (ΣΚΔ)
 • Αδυναμία σύγκλεισης  της κοιλιάς λόγω:
  • Κινδύνου ανάπτυξης ΣΚΔ
  • Ελλείμματος περιτονιών –Χάσματος κοιλιακών τοιχωμάτων
 • Επανεκτίμηση της κοιλίας (Revision)
  • Βιωσιμότητα εντέρου – αναστομώσεων
  • Χειρουργικός καθαρισμός νεκρωμάτων
 • Damage control surgery
  • Πολυτραυματίες
  • Βαριά σηπτικούς ασθενείς

 

 

 • Τίτλος βιβλίου: «Χειρουργικές Λοιμώξεις, Σύγχρονες απόψεις στην αντιμετώπισή τους». Κεφάλαιο: «Ανοικτή κοιλία. Προσωρινή κάλυψη με το σύστημα Vacuum Assisted Closure (VAC)», Σελ.:167-171. Εκδόσεις University Studio Press. Θεσσαλονίκη 2009 (κφ, κφ2.1-κφ2.5).

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η τεχνική της ανοικτής κοιλίας και η προσωρινή κάλυψη της με το σύστημα Vacuum Assisted Closure (VAC). Δίνεται έμφαση στον τρόπο σωστής τοποθέτησης του συστήματος. Αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που απορρέουν από τη χρήση του. Τέλος γίνεται σύγκριση του  VACμε παλαιότερες τεχνικές προσωρινής σύγκλεισης της ανοικτής κοιλίας. Συμπερασματικά το σύστημα VAC είναι ότι καλλίτερο υπάρχει σήμερα στη διάθεση του χειρουργού για την αντιμετώπιση του πολύπλοκου προβλήματος της ανοικτής κοιλίας, γιατί περιορίζει το χρόνο προσωρινής κάλυψης, μειώνει τον αριθμό επενεπεμβάσεων, είναι απαλλαγμένο από επιπλοκές (συρίγγια), επιτρέπει την ταχύτερη και μονιμότερη σύγκλειση και τέλος διευκολύνει την απόφαση του χειρουργού να επιλέξει να αφήσει την κοιλιά ανοικτή.

 

 

 • Ι. Ντοκμετζίογλου, Ι. Πλιάκος, Ν. Γκιάτας,  Ν. Τζιρής, Ο. Γαμβρός. «Επιπλεγμένη εκκολπωματική νόσος του παχέος εντέρου: επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση».  

 

Η εκκολπωμάτωση αποτελεί την πιο συχνή δομική αλλοίωση του τοιχώματος του παχέος εντέρου, οι επιπλοκές της οποίας χρήζουν άμεσης χειρουργικής αντιμετώπισης. Σκοπός αυτής της αναδρομικής μελέτης είναι να παρουσιάσει την εμπειρία της κλινικής μας στη χειρουργική αντιμετώπιση της επιπλεγμένης εκκολπωματικής νόσου (ΕΕΝ). Συμπερασματικά η επέμβαση εκλογής στην αντιμετώπιση της ΕΕΝ στα στάδια Ι και ΙΙ κατά Siewert είναι η τμηματική κολεκτομή με τελικο-τελική αναστόμωση, ενώ στα στάδια ΙΙΙ και ΙV η επέμβαση τύπου Hartmann. Ωστόσο, το είδος της  επέμβασης που καλείται να επιλέξει ο χειρουργός εξαρτάται τόσο από τα χειρουργικά ευρήματα όσο και από την κλινική κατάσταση του ασθενούς.

Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2006;11:53-9

 

 • Ι. Πλιάκος, Γ. Φίλος, Ε. Κωτίδης,  Ε. Βρεττού, Σ. Παπαβραμίδης, Ο. Γαμβρός. «Στρωματικοί όγκοι του γαστρεντερικού σωλήνα (GISTs):Αναδρομική μελέτη 12 ασθενών».

 

Στη μελέτη αυτή γίνεται η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μιας σειράς 12 ασθενών με GIST, που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά στην κλινική μας. Η ριζική εκτομή του όγκου αποτελεί τη βασική θεραπευτική μέθοδο των GISTs. Η συμπληρωματική θεραπεία με imatinib mesylate έχει αποδειχθεί ευεργετική για την πλειονότητα των ασθενών, ωστόσο, ο κίνδυνος ανάπτυξης επίκτητης αντοχής στη θεραπεία με imatinib mesylate είναι υπαρκτός.

Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2007;12:51-9

 

 • Αηδονόπουλος Α., Ντοκμετζίογλου Ι., Σαπαλίδης Κ., Γαρούφας Κ., Πλιάκος Ι., Ξηρός Ν., Κεσίσογλου Ι., Παπαβραμίδης Σ., Γαμβρός Ο. «Το θυρεοειδικό μικροκαρκίνωμα (occult carcinoma)»

 

 

Το θυρεοειδικό μικροκαρκίνωμα (ΘΜΚ) είναι μικρός όγκος θηλώδους τύπου, με διάμετρο που δεν ξεπερνάει τα 10 mm. Είναι κλινικώς αψηλάφητο και αποτελεί, κατά κανόνα, τυχαίο εύρημα κατά την ιστολογική εξέταση του θυρεοειδούς αδένα που αφαιρέθηκε για καλοήθη θυρεοειδοπάθεια. Λέγεται και ελάχιστο καρκίνωμα (minimal carcinoma) ή λανθάνον καρκίνωμα (occult carcinoma) αφού η προεγχειρητική κλινική του διάγνωση είναι ανέφικτη. Από τον Ιανουάριο 1964 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2006 διενεργήθηκαν από την ίδια ομάδα χειρουργών, 5115 θυρεοειδεκτομές για διάφορες θυρεοειδοπάθειες˙ μεταξύ αυτών υπήρχαν 536 ασθενείς με καρκίνωμα του θυρεοειδούς αδένα. Μεταξύ των υπολοίπων 4579 ασθενών με καλοήθη θυρεοειδοπάθεια, βρέθηκαν 386 με ΘΜΚ που αποκαλύφθηκε, ως τυχαίο εύρημα, κατά την ιστοπαθολογική εξέταση (ποσοστό 8%).

Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2007;12:314-6

 

 • Ν. Μιχαλόπουλος, Ι. Κεσίσογλου, Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Πλιάκος, Κ. Σαπαλίδης, Σ. Παπαβραμίδης. «Η χρήση της συσκευής ραδιοσυχνοτήτων (TISSUELINK) στη χειρουργική του ήπατος».

 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η παρουσίαση της εμπειρία μας από τη χρήση της συσκευής ραδιοσυχνοτήτων TissuelinkDissectingSealer 3.5 (TissuelinkD.S. 3.5) στις ηπατεκτομές.Η χρήση της συσκευής ραδιοσυχνοτήτων είναι τεχνικά εύκολη και απλή. Η πηκτική νέκρωση που προκαλεί τοπικά στο ηπατικό παρέγχυμα, χωρίς μετάδοση της ενέργειας πέρα από το σημείο εφαρμογής της, ελαχιστοποιεί την απώλεια αίματος. Η ευχερής σκελετοποίηση των μεγάλων αγγειακών κλάδων προσφέρει τη δυνατότητα αποτελεσματικής απολίνωσης τους.

Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2008;13:1-9

 

 • Κ. Σαπαλίδης, Ν. Μιχαλόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Πλιάκος, Ι. Κεσίσογλου, Σ. Παπαβραμίδης. «Θυρεοειδεκτομή υποβοηθούμενη με Videο (Mi.V.A.T.). Δημοσίευση περιστατικού».

 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η παρουσίαση της εμπειρίας από την εκτέλεση της πρώτης θυρεοειδεκτομής με την βοήθεια ενδοσκοπικής κάμερας (Minimalinvasive Video Assisted Thyroidectomy-Mi. V.A.T.). Συμπεραίνεται ότι η ενδοσκοπική βοήθεια στην ολική θυρεοειδεκτομή προσφέρει ευχερή αναγνώριση των λεπτών δομών του τραχήλου, ο εγχειρητικός μειώνεται και το αισθητικό αποτέλεσμα είναι σαφές καλύτερο σε σύγκριση με την κλασσική θυρεοειδεκτομή.

Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2009;14:52-5

 

 • Κ. Σαπαλίδης, Ν. Μιχαλόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Πλιάκος, Μ. Γιαβροπούλου, Ι. Γιώβος, Σ. Παπαβραμίδης. «Λαπαροσκοπική Επινεφριδεκτομή (Ανάλυση 13 περιπτώσεων)».

 

 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η αξιολόγηση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων μικρής σειράς ασθενών με επινεφριδικούς όγκους που αντιμετωπίστηκαν λαπαροσκοπικά. Δέκα ασθενείς  αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς λαπαροσκοπικά, ενώ σε τρεις η επέμβαση μετατράπηκε σε ανοικτή. Ο μέσος εγχειρητικός χρόνος ήταν 90.5min, η διεγχειρητική απώλεια αίματος 93ml και η διάρκεια μετεγχειρητικής νοσηλείας 3.5 ημέρες. Η μετεγχειρητική  πορεία όλων των ασθενών ήταν ομαλή και ανεπίπλοκη. Η λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή είναι εφικτή, αποτελεσματική και ασφαλής ανεξάρτητα από το μέγεθος του όγκου.

Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2009;14:126-32

 

 • Ν. Μιχαλόπουλος, Α. Μεγαλοπούλου, Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Πλιάκος, Γ. Καραγιαννοπούλου, Ι. Κεσίσογλου, Κ. Γιαβρόγλου, Σ. Παπαβραμίδης. «Λαπαροσκοπική εκπυρήνιση ινσουλινώματος».

 

 

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση περίπτωσης ινσουλινώματος σε γυναίκα ηλικίας 70 ετών, το οποίο εντοπίστηκε με ακρίβεια προεγχειρητικά και αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με λαπαροσκοπική εκπυρήνιση, καθώς επίσης και η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας με σκοπό τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της λαπαροσκοπικής αντιμετώπισης του ινσουλινώματος. Συμπερασματικά η λαπαροσκοπική εκπυρήνιση θα πρέπει  να επιχειρείται στο καλά προεγχειρητικά εντοπισμένο ινσουλίνωμα.

Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2009;14:327-34

 

 • Ν. Μιχαλόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Ε. Κωτίδης, Ι. Πλιάκος, Μ. Πολυζώνης, Σ. Παπαβραμίδης. «Επιπλοκές της μεκελείου απόφυσης σε ενήλικες ασθενείς».

 

 

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση και η ανάλυση 9 ενηλίκων ασθενών που χειρουργήθηκαν επειγόντως με την ένδειξη της οξείας χειρουργικής κοιλίας και αποδείχθηκε διεγχειρητικά ότι η συμπτωματολογία οφειλόταν στην ύπαρξη μεκελείου απόφυσης. Μελετήθηκαν τα προεγχειρητικά χαρακτηριστικά των ασθενών, τα διεγχειρητικά ευρήματα, τα χαρακτηριστικά της μεκελείου απόφυσης και συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα της διεθνούς βιβλιογραφίας. Σε 2 ασθενείς τέθηκε προεγχειρητικά  η διάγνωση της μεκελείου απόφυσης. Σε 5 ασθενείς διαπιστώθηκε ιστοπαθολογικά η ύπαρξη ετερότοπου ιστού. Συμπεραίνεται ότι η προεγχειρητική διάγνωση της μεκελείου απόφυσης είναι δυσχερής.

Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2010;15:111-6

 

 • Μ. Πολυζώνης, Ι. Πλιάκος, Θ. Παπαβραμίδης, Ν. Μιχαλόπουλος, Ι. Κεσίσογλου, Κ. Σαπαλίδης, Σ. Παπαβραμίδης. «Οπισθοπεριτοναϊκό λιποσάρωμα: Παρουσίαση τριών ασθενών».

 

 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάζουμε τρεις περιπτώσεις ασθενών (άνδρες μέσης ηλικίας 72 ετών) με λιποσάρκωμα oπισθοπεριτoναϊκoύ χώρου που αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας από 01.01.1999 έως 31.12.2009. Συμπερασματικά, η επιθετική χειρουργική παραμένει η ενδεδειγμένη θεραπεία για τα οπισθοπεριτοναϊκά λιποσαρκώματα. Η συμπληρωματική χημειοθεραπεία έχει περιορισμένα αποτελέσματα ενώ η εφαρμογή της ακτινοθεραπείας αποτελεί σημεΙο συνεχούς έρευνας. Συχνές είναι οι τοπικές υποτροπές, ιδίως στον αποδιαφοροποιημένο ιστολογικό τύπο.

Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2010;15: 191-7

 

 

 • Στυλιανή Λάσκου, Θεοδόσης Παπαβραμίδης, Νίκος Μιχαλόπουλος, Ιωάννης Πλιάκος, Μαρία Ζηλακάκη, Μιχάλης Πολυζώνης, Νικόλαος Δεληγιαννίδης, Ισαάκ Κεσίσογλου, Σπύρος Παπαβραμίδης. «Ενδείξεις σπληνεκτομής: Αναδρομική μελέτη επί 167 ασθενών».

 

 

Σκοπός της παρούσης αναδρομικής εργασίας είναι η επιδημιολογική μελέτη των ασθενών που υποβλήθηκαν σε σπληνεκτομή, καθώς και η διερεύνηση των ενδείξεων και ανάλυση των αποτελεσμάτων τους. Συμπερασματικά, η εξακρίβωση των δραστηριοτήτων του σπλήνα και του σημαντικού ρόλου που επιτελεί, παράλληλα με την τροποποίηση των ενδείξεων σπληνεκτομής κυρίως στις παθήσεις του αίματος, έχει οδηγήσει στη μείωση των εκτελούμενων (επειγόντων και προγραμματισμένων) σπληνεκτομών.

Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2010;15(3-4):236-41

 

 • T. S. Papavramidis, I. Pliakos, N. Michalopoulos, G. Karayanopoulou, I. Kesisoglou, V. Tzioufa, S. Papavramidis. «A solid pseudo-papillary tumor of the pancreas».

 

 

Παρουσιάζεται μια περίπτωση ψευδοθηλώδους νεοπλάσματος του παγκρέατος σε μία νεαρή γυναίκα με ψηλαφητή μάζα κοιλίας. Συζητούνται τα κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά της νόσου καθώς και η χειρουργική αντιμετώπιση αυτής.

Δημοσιεύτηκε στο Annals of Gastroenterology 2008;21:242-4

 

 

 • T.S Papavramidis, I. Pliakos, K. Triantafillopoulou, N. Michalopoulos, K. Sapalidis, I. Kesisoglou, S. Papavramidis. “Endoscopic removal of biliary tree echinococcal cysts”.

 

 

Παρουσιάζεται μία γυναίκα 54 ετών, η οποία προσήλθε με εικόνα χολαγγειακής κρίσης σε έδαφος γνωστής εχινοκοκκίασης ήπατος. Η εχινόκοκκος είχε ραγεί στα χοληφόρα. Η διάγνωση έγινε με ERCP και η αφαίρεση των θυγατέρων κύστεων και των ρακών ενδοσκοπικά. Συμπερασματικά, η ενδοσκοπική αφαίρεση θυγατέρων κυστών του εχινοκόκκου αποτελεί ασφαλή μέθοδο αντιμετώπισης της απόφραξης των χολαγγείων από αυτές.

Δημοσιεύτηκε στο Annals of Gastroenterology 2009;22(2):125-7

 

 • Georgia Raptou, Ioannis Pliakos, Prodromos Hytiroglou, Spyridon Papavramidis.“Severe eosinophilic cholangitis of the left hepatic lobe due to hydatid disease”

 

 

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού άνδρα 24 ετών, ο οποίος παρουσίασε σοβαρή ηωσινοφιλική χολαγγειΐτιδα του δεξιού ηπατικού λοβού από ευμεγέθη υδατίδα κύστη (16 εκ.) που είχε αποφράξει και διαβρώσει τον δεξιό ηπατικό πόρο. Συμπερασματικά, η εχινοκοκκίαση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ηωσινοφιλική χολαγγειΐτιδα με εκτεταμένη καταστροφή του παρεγχύματος, που φαίνεται ότι προκαλείται από μια αντίδραση υπέρ-ευαισθησίας στα αντιγόνα του παράσιτου.

Δημοσιεύτηκε στο Pathology International 2009 Jun;59(6):396-8

 

 

 • Κesisoglou I, Pliakos I, Sapalidis K, Deligiannidis N, Papavramidis S. “Emergency treatment of complicated colorectal cancer in the elderly. Should the surgical procedure be influenced by the factor “age”?

 

 

Σκοπός της παρούσης αναδρομικής μελέτης είναι η σύγκριση της τελικής έκβασης της θεραπείας γηριατρικών και μη γηριατρικών ασθενών, που πάσχουν από επιπλεγμένο καρκίνωμα του παχέος εντέρου. Συμπεραίνεται ότι η χειρουργική προσέγγιση των ασθενών με επιπλεγμένο καρκίνωμα του παχέος εντέρου δεν πρέπει να επηρεάζεται από την ηλικία.

Δημοσιεύτηκε στο European Journal of Cancer Care 2010 Nov;19(6):820-6

 

 

 

 

Σκοπός της παρούσης προοπτικής μελέτης είναι ο ορισμός της καμπύλης εκμάθησης της ελάχιστα επεμβατικής θυρεοειδεκτομής για ειδικευόμενους γενικής χειρουργικής με εμπειρία στην κλασική θυρεοειδεκτομή και στη λαπαροσκοπική χειρουργική. Συμπεραίνεται ότι οι χειρουργοί που έχουν εμπειρία στη κλασική θυρεοειδεκτομή και στη λαπαροσκοπική χειρουργική έχουν μικρότερη καμπύλη εκμάθησης στην ελάχιστα επεμβατική θυρεοειδεκτομή.

Δημοσιεύτηκε στο Head & Neck 2010 Oct;32(10):1370-6

 

 

 • Theodossis S Papavramidis, Ioannis Pliakos, Dimitra Charpidou, George Petalotis, Panagiotis Kollaras, Konstantinos Sapalidis, Isaak Kesisoglou, Spiros T Papavramidis. “Management of an extrasphincteric fistula in an HIV-positive patient by using fibrin glue: a case report with tips and tricks”.

 

 

Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η παρουσίαση περιστατικού HIVθετικού ασθενούς πάσχων από ένα σύνθετο εξωσφιγκτηριακό περιεδρικό συρίγγιο που θεραπεύτηκε επιτυχώς με την εφαρμογή κόλλας ινικής. Επίσης αναλύονται κάποιες χρήσιμες υποδείξεις όσον αφορά την εφαρμογή τέτοιων υλικών στην αντιμετώπιση  σύνθετων περιεδρικών συριγγίων. Συμπεραίνεται ότι αν και υπάρχει διχογνωμία στην εφαρμογή της κόλλας ινικής σε σύνθετα περιεδρικά συρίγγια, πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν εναλλακτική θεραπεία σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.

Δημοσιεύτηκε στο BMC Gastroenterology 2010 Feb 14;10:18

 

 

 • Ioannis Pliakos, Theodossis S. Papavramidis, Nikolaos Mihalopoulos,  Harilaos Koulouris, Isaak Kesisoglou, Konstantinos Sapalidis, Nikolaos Deligiannidis, and Spiros Papavramidis. “Vacuum-assisted closure in severe abdominal sepsis with or without retention sutured sequential fascial closure: A clinical trial”.

 

 

Σκοπός αυτής της προοπτικής τυχαιοποιημένης μελέτης είναι η σύγκρισητων αποτελεσμάτων της διαδοχικής σύγκλεισης της ανοικτής κοιλίας (ΔΣΚ), με εκείνα της υπό αρνητικής πίεσης σύγκλεισης (ΥΣΚ) της ανοικτής κοιλίας σε ασθενείς με σοβαρή ενδοκοιλιακή σήψη. Αποδείξαμε την ανωτερότητα της ΔΣΚ σε σύγκριση με τη χρήση μόνο της συσκευής ΥΣΚ όσον αφορά: την επιτυχή σύγκλειση της κοιλίας (p=0.005), τις αλλαγές των επιθεμάτων (p=0.001), τη διάρκεια της ανοικτής κοιλίας (p=0.0001), τη δημιουργία προγραμματισμένης κήλης και των μερών νοσηλείας (p=0.0001). Συμπεραίνεται ότι το κλειδί στην προσπάθεια έναρξης της ΔΣΚ ήταν η ομαλοποίηση της φυσιολογίας του ασθενούς. Όταν η κοιλιακή σήψη αρχίζει ελέγχεται σύμφωνα και με το SOFA score, μπορεί να αρχίσει η διαδοχική σύγκλειση της κοιλίας. Η τελειοποίηση και η επακόλουθη εφαρμογή αυτής της τεχνικής, μπορεί να εξαλείψει την ανάγκη για χρονοβόρες, πολύπλοκες και πολυδάπανες επεμβάσεις ανακατασκευής του κοιλιακού τοιχώματος στους ασθενείς με ανοικτή κοιλία. Παρ’ όλα αυτά χρειάζονται πιο εκτεταμένες, στρωματοποιημένες, διπλές τυφλές μελέτες για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων

Δημοσιεύτηκε στο Surgery 2010 Nov;148(5):947-53

 

 

 • Ioannis Pliakos, Theodossis S. Papavramidis. Reply to: doi: 10.1016/j.surg.2010.03.027: Re: Commentary on “Vacuum-assisted closure in severe abdominal sepsis with or without retention sutured sequential fascial closure: A clinical trial”.

 

 

Στην εργασία δίνονται απαντήσεις σχετικές με τον σχολιασμό της εργασίας “Vacuum-assisted closure in severe abdominal sepsis with or without retention sutured sequential fascial closure: A clinical trial” από τον καθηγητή Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Harvard George Velmahos.

Δημοσιεύτηκε στο Surgery 2010;149(3):462-463

 

 

 • Theodossis S Papavramidis, Athanasios D Marinis, Ioannis Pliakos, Isaak Kesisoglou, Nicki Papavramidou. “Abdominal compartment syndrome – Intra-abdominal hypertension: Defining, diagnosing and managing”.

 

 

Σε αυτό το άρθρο γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή των μελετών που αφορούν το σύνδρομο κοιλιακού διαμερίσματος (Σ.Κ.Δ) και της ενδο-κοιλιακής υπέρτασης (Ε.Κ.Υ). Ακολούθως, δίνονται οι ορισμοί όλων των παραμέτρων που αφορούν το Σ.Κ.Δ κα της Ε.Κ.Υ. και τέλος, μελετάται η παθοφυσιολογία αυτών των παθήσεων με σκοπό  να αναλυθούν οι θεραπευτικές επιλογές αυτών των παθήσεων.

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Emergencies, Trauma and Shock 2011 Apr;4(2):279-91

 

 

 • Papavramidis TS, Michalopoulos NA, Mistriotis G, Pliakos IG, Kesisoglou II, Papavramidis ST. “Abdominal compliance, linearity between abdominal pressure and ascitic fluid volume”.

 

 

Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η μέτρηση της κοιλιακής ευενδοτότητας, ορίζοντας τη σχέση μεταξύ της ενδοκοιλιακής πίεσης και του όγκου ασκιτικού υγρού. Συμπεραίνεται ότι η παροχέτευση του ασκιτικού υγρού μειώνει την ενδοκοιλιακή πίεση διευκολύνοντας την αναπνοή. Αυτή η γραμμική σχέση μεταξύ ενδοκοιλιακής πίεσης και όγκου μπορεί να προβλέπει την ευενδοτότητα της κοιλιάς και αντίστροφα.

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Emergencies, Trauma and Shock 2011 Apr;4(2):194-7

 

 

 • Michalopoulos N, Papavramidis TS, Karayannopoulou G, Cheva A, Pliakos I, Triantafilopoulou K, Papavramidis ST. “Cervical thymic cysts in adults”.

 

 

Σκοπός της εργασίας είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά τις τραχηλικές κύστεις του θύμου. Συμπεραίνεται ότι πρόκειται περί σπανίων παθήσεων του τραχήλου, των οποίων η διάγνωση συνήθως τίθεται μετά τη χειρουργική εξαίρεσή τους. Η τραχηλική κύστη του θύμου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση των κυστικών μαζών του τραχήλου.

Δημοσιεύτηκε στο Thyroid 2011 Sep;21(9):987-92

 

 

 

 

Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η σύγκριση της διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης με διέγερση του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου και της διεγχειρητικής ηλεκτρομυογραφικής νευροπαρακολούθησης (Δ.Η.Ν) του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου, ως προς την εκτίμηση των μετεγχειρητικών λαρυγγικών επιπλοκών κατά τη διάρκεια θυρεοειδεκτομής. Συμπεραίνεται ότι και οι δύο τεχνικές είναι ικανές να αναγνωρίσουν την κάκωση του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου, αλλά η Δ.Η.Ν επιπλέον μπορεί να αναγνωρίσει και μη χειρουργικές λαρυγγικές επιπλοκές και μπορεί να παίξει αποφασιστικό ρόλο στην μείωση της νοσηρότητας.

Δημοσιεύτηκε στο American Journal of Surgery2012 Jul;204(1):49-53.

 

 • Papavramidis TS, Laskou S, Michalopoulos N, Pliakos I, Kesisoglou I, Papavramidis S. “Typical image of splenic hydatidosis”.

 

 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα ενδιαφέρον περιστατικό υδατίδας κύστης του σπλήνα. Αναλύεται η κλινική εικόνα, η διαγνωστική προσέγγιση και η θεραπευτική αντιμετώπιση της πάθησης.

Δημοσιεύτηκε στοTropical Doctor 2012 Apr;42(2):118-9.

 

 

 • Michalopoulos N, Laskou S, Papavramidis TS, Pliakos I, Kotidis E, Kesisoglou I, Papavramidis ST. “Rupture of right hepatic duct into hydatid cyst”.

 

 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα σπάνιο περιστατικό ρήξης του δεξιού ηπατικού πόρου σε υδατίδα κύστη του ήπατος σε ασθενή με γνωστή εχινοκοκκίαση και χοληδοχολιθίαση.

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Korean Medical Science 2012 Aug;27(8):953-6.

 

 • Papavramidis T, Mistriotis G, Michalopoulos N, Pliakos I, Panteli N, Papavramidis S. “What is the safer prognostic index of postoperative symptomatic hypocalcemia”?

 

 

Ο σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να διερευνήσει ποιος είναι πιο ασφαλής δείκτης μετεγχειρητικής υπασβαιστιαιμίας μεταξύ της κατώτερης τιμής της PTH 15 pg/ml, το 0,75 του λόγου μετεγχειρητικής PTH/προεγχειρητικής PTH, της κατώτερης τιμής του ασβεστίου ορού 8 mg/ml και τη διαφορά 1,5 mg/ml μεταξύ προεγχειρητικού και μετεγχειρητικού ασβεστίου ορού. Συμπεραίνεται ότι ο συνδυασμός των παραπάνω δεικτών μπορεί να προβλέψει την επερχόμενη συμπτωματική υποασβαιστιαιμία.

Δημοσιεύτηκε στοThe American Surgeon 2012 Sep;78(9):E412-3

 

 

 • Ioannis Pliakos, Theodossis S. Papavramidis, Nikolaos Mihalopoulos, Isaak Kesisoglou, Konstantinos Sapalidis, Spiros Papavramidis. “The value of vacuum assisted closure in septic patients treated with laparostomy”.

 

 

Η τεχνική της ανοιχτής κοιλίας σε χειρουργημένους ασθενείς έχει ως σκοπό την ανακούφιση του ασθενούς από την αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση, τον έλεγχο της ενδοπεριτοναϊκής σήψης και γενικότερα όπου απαιτείται, την επαναδιερεύνηση της περιτοναϊκής κοιλότητας. Το ιδανικό σύστημα κάλυψης, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να διατηρεί στεγνό τον ασθενή, να τοποθετείται εύκολα και να διατηρεί στείρο το περιβάλλον, συνθήκες που επιτυγχάνονται με το σύστημα Vacuum Assisted Closure (V.A.C). Στην αναδρομική αυτή μελέτη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη χρήση του V.A.C σε  ασθενείς με ανοιχτή κοιλία και συγκρίνονται με εκείνα ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με διαφορετικά συστήματα κάλυψης ανοιχτής κοιλίας. Συμπεραίνεται ότι η εφαρμογή του V.A.C δείχνει να υπερτερεί μεταξύ των παλαιοτέρων μεθόδων προσωρινής κάλυψης της κοιλίας και διευκολύνει το χειρουργό ώστε να πάρει πιο εύκολα την απόφαση να αφήσει ανοιχτή τη κοιλία όπου αυτή ενδείκνυται.

Δημοσιεύτηκε στοThe American Surgeon 2012 Sep;78(9):957-61

 

 

 • Papavramidis T.S., Pliakos I., Michalopoulos N., Sapalidis K., Gkoutzamanis G., Deligiannidis N., I. Kesisoglou, I. Ntokmetzioglou, Papavramidis S. “Complications After Thyroid Surgery: A 20-years Single Department Experience”.

 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να παρουσιάσει τις επιπλοκές που προέκυψαν από τη χειρουργική του θυρεοειδούς αδένα σε μια κλινική στο χρονικό διάστημα 20 ετών. Συμπεραίνεται ότι το ποσοστό των επιπλοκών ήταν χαμηλό παρότι διενεργήθηκαν μεγάλες επεμβάσεις ακόμα και για καλοήθεις παθήσεις. Ο παροδικός υποπαραθυρεοειδισμός είχε υψηλότερα ποσοστά εμφάνισης από αυτά άλλων σειρών, αλλά η κάκωση του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου είχε σημαντικά μικρότερα ποσοστά.

Δημοσιεύτηκε στο Recent Advances and Research Updates ISSN-0972-4699, Vol. 13, No.1, January 2012

 

 

 • Michalopoulos N, Triantafillopoulou K, Beretouli E, Laskou S, Papavramidis TS, Pliakos I, Hytiroglou P, Papavramidis ST. “Small bowel perforation due to CMV enteritis infection in an HIV-positive patient”.

 

 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να παρουσιάσει ένα ενδιαφέρον περιστατικό ασθενούς HIV θετικό με διάτρηση του λεπτού εντέρου εξαιτίας εντερίτιδας από κυτταρομεγαλοϊό. Συμπεραίνεται ότι η εντερίτιδα από κυτταρομεγαλοϊό  σε ασθενείς με AIDS έχει υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα, επειδή η νόσος είναι πολυεστιακή. Στον ασθενή μας φαίνεται ότι η καταστροφή των κυττάρων της μυϊκής στοιβάδας από τον ιό είναι καταλυτική.

Δημοσιεύτηκε στο BMC Research Notes 2013 Feb 4;6:45

 

 

 • Khromov Y, Pliakos I, Ibrahim M, Zbar AP, Sayfan J, Papavramidis TS. “A prospective multi-institutional study assessing clinical οutcome of the biodynamix colon ring TM NiTi compression ring in colorectal anastomoses”.

 

Στην παρούσα πολυκεντρική μελέτη παρουσιάζονται η εκτίμηση της ασφάλειας και τα αποτελέσματα της χρήσης της συσκευή αναστομώσεων «NiTi Biodynamix ColonRingTM», η οποία βασίζεται στην αρχή της συμπιεστικής αναστόμωσης.  Η συσκευή αναστομώσεων «NiTi Biodynamix ColonRingTM» φαίνεται ότι είναι εύκολή όσον αφορά τη χρήση της, με αποδεκτά κλινικά αποτελέσματα στη λαπαροσκοπική αλλά και στη ανοικτή χειρουργική του παχέος εντέρου. Τα ποσοστά των επιπλοκών δεν διαφέρουν από αυτά που παρατηρούνται από τη χρήση των υπόλοιπων αναστομωτήρων.

Δημοσιεύτηκε στο Hepato-Gastroenterology 2013 May;60(123):522-7

 

 • Pliakos I, Michalopoulos N, Papavramidis TS, Arampatzi S, Diza-Mataftsi E, Papavramidis S. “The Effect of Vacuum-Assisted Closure in Bacterial Clearance of the Infected Abdomen”.

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της αποτελεσματικότητας του συστήματος Vacuum Assisted Closure (V.A.C) στη μείωση του μικροβιακού παράγοντα της πρωτοπαθούς ενδοκοιλιακής λοίμωξης. Συμπεραίνεται ότι η επιλοίμωξη της περιτοναϊκής κοιλότητας σε ασθενείς με ενδοκοιλιακή σήψη και λαπαροστομία καθυστερεί το χρόνο οριστικής σύγκλεισης της κοιλίας και  αυξάνει τη νοσηρότητα αλλά όχι και τη θνητότητα των ασθενών αυτών.

Δημοσιεύτηκε στο Surgical Infections (Larchmt) 2014 Feb;15(1):18-23

 

 • Nick Michalopoulos, Ioannis Pliakos, Styliani Laskou, Georgia Rapti, Theodossis S. Papavramidis, Spiros T. Papavramidis. “Squamous cell carcinoma development due to a chronic sacrococcygeal pilonidal disease: report of a case”.

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα πολύ σπάνιο περιστατικό ασθενούς 60 ετών, με χρόνια κύστη κόκκυγος επιπλακείσα με περιεδρικό συρίγγιο και καρκίνωμα εκ πλακωδών κυττάρων.

Δεκτό για δημοσίευση στο Surgery Today (10 Dec 2013, manuscript number: ST-2013-1103-CR.R1)

 

 

 • Theodossis S Papavramidis, Ioannis Pliakos, Nick Michalopoulos, George Mistriotis, Niko Panteli, George Gkoutzamanis, Spiros Papavramidis. “Classic clamp-and-tie total thyroidectomy for large goiters in the modern era: To drain or not to drain”

 

Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν να διερευνήσει τον ρόλο των παροχετεύσεων στην ολική θυρεοειδεκτομή με απολίνωση των αγγείων με ράμματα σε μεγάλες βρογχοκήλες. Συμπεραίνεται ότι οι παροχετεύσεις δεν δίνουν κάποιο πλεονέκτημα στο χειρουργό και η παρουσία τους αυξάνει την δυσφορία του ασθενούς.

Δημοσιεύτηκε στο World Journal of Otorhinolaryncology 2014 February 28; 4(1): 1-5

 

 

 • Theodossis S. Papavramidis, Olympia E. Anastasiou, Ioannis Pliakos, Nick Michalopoulos, Mike Polyzonis, Konstantina Triantafyllopoulou, Georgia Kokaraki,  Spiros Papavramidis. “Patterns in the Parathyroid Response to Sodium Bicarbonate to Sodium Bicarbonate”

 

Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν, να εκτιμηθεί η λειτουργία των παραθυρεοειδών αδένων σε υγιείς εθελοντές μετά από τη δοκιμασία έγχυσης διττανθρακικού νατρίου. Συμπεραίνεται ότι αυτή η δοκιμασία διενεργείται εύκολα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην καθημερινή ιατρική πράξη ως δείκτης της λειτουργίας των παραθυρεοειδών αδένων.

Δημοσιεύτηκε στο Biomed Research International vol. 2014, Article ID 704394, 5 pages, 2014.

 

 

 • Nickos Michalopoulos, Theodossis S Papavramidis, GeorgiaKarayannopoulou, Ioannis Pliakos, Spiros T Papavramidis. “Neuroendocrine tumors of extrahepatic biliary tract”.

 

Ο σκοπός της παρούσης ανασκοπικής μελέτης είναι να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά των νευροενδοκρινών όγκων των εξωηπατικών χοληφόρων, η θεραπεία και η πρόγνωσή τους. Συμπεραίνεται ότι αυτοί οι όγκοι είναι πολύ σπάνιοι. Η τελική διάγνωση γίνεται μετά το χειρουργείο με τη ιστολογική εκτίμηση μέσω ανοσοϊστοχημείας. Με την παρούσα μελέτη διερευνήθηκαν πολλά μη γνωστά χαρακτηριστικά αυτών των όγκων, διευκολύνοντας την κλινικοπαθολογική τους τεκμηρίωση.

Δημοσιεύτηκε στο Pathology & Oncology Research. 2014 Oct;20(4):765-75.

 

 • Laparoscopic Michalopoulos N, Laskou S, Karayannopoulou G, Papavramidis TS, Pliakos I, Kesisoglou I, Papavramidis ST. “Laparoscopic spleen-preserving distal pancreatectomy in a solitary true pancreatic cyst”.

 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η περίπτωση σπανίου περιστατικού με αληθή μονήρη παγκρατική κύστη που αντιμετωπίστηκε με περιφερική παγκρεατεκτομή με διατήρηση του σπληνός.

Δημοσιεύτηκε στο Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons. 2014 Apr-Jun;18(2):346-52.

 

 

 

Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να παρουσιάσει τη χειρουργική προσέγγιση ασθενών με ενδοθυρεοειδικό αδένωμα παραθυρεοειδούς.

Δημοσιεύτηκε στο Annals of Thyroid Research 2014;1(2): 23-26.

 

 

 • Ν.Γκιάτας, Ι. Πλιάκος, Ν. Τζιρής, Ι.Ντοκμετζίογλου, Ο. Γαμβρός. «Επιπλεγμένη εκκολπωματική νόσος του παχέος εντέρου. Επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση».

 

 

Σκοπός αυτής της αναδρομικής μελέτης είναι να παρουσιάσει την εμπειρία της κλινικής μας στη χειρουργική αντιμετώπιση της επιπλεγμένης εκκολπωματικής νόσου (ΕΕΝ). Συμπερασματικά η επέμβαση εκλογής στην αντιμετώπιση της ΕΕΝ στα στάδια Ι και ΙΙ κατά Siewert είναι η τμηματική κολεκτομή με τελικο-τελική αναστόμωση, ενώ στα στάδια ΙΙΙ και ΙV η επέμβαση τύπου Hartmann. Ωστόσο,το είδος της  επέμβασης που καλείται να επιλέξει ο χειρουργός εξαρτάται τόσο από τα χειρουργικά ευρήματα όσο και από την κλινική κατάσταση του ασθενούς.

Ανακοινώθηκε στο 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής,  Θεσσαλονίκη 2-5 Οκτωβρίου 2004

Δημοσιεύτηκε περίληψη  στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 130

 

 

 • Ν. Γκιάτας, Ι. Πλιάκος, Ν. Τζιρής, Κ. Σαπαλίδης, Ο.Γαμβρός. «Αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού: Επείγουσα χειρουργική παρέμβαση».

 

 

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση του υλικού της  Γ’ Χειρουργικής Κλινικής στη επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση των αιμορραγιών του κατώτερου πεπτικού συστήματος. Συμπεραίνεται ότι οι οξείες αιμορραγίες του κατώτερου πεπτικού συνιστούν πρόκληση για κάθε χειρουργικό τμήμα. Συνηθέστερα εντοπίζονται στο παχύ έντερο με συχνότερα αίτια τους κακοήθεις όγκους και την εκκολπωμάτωση.

Ανακοινώθηκε στο 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 2-5 Οκτωβρίου 2004

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 215

 

 

 • Σ. Παπαβραμίδης, Β. Μπαλτζόπουλος,  Κ. Σαπαλίδης, Γ. Γκουτζαμάνης, Ι. Πλιάκος, Ο. Γαμβρός. «Κάθετη γαστροπλαστική με διαχωρισμό και συρραφή των διαμερισμάτων (Τεχνική MacLean): MiniLap ή λαπαροσκοπική τεχνική»?

 

Ανακοινώθηκε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παχυσαρκίας, Αθήνα 13-14 Μαΐου 2005

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Ι. Κεσίσογλου, Β. Μπαλτζόπουλος, Κ. Σαπαλίδης, Κ. Ιωαννίδης, Ι. Πλιάκος, Ο. Γαμβρός. «Επιπλοκές από την τοποθέτηση και χρήση των συσκευών μόνιμης φλεβικής  προσπέλασης (Infusaport) για τη χορήγηση χημειοθεραπείας».

 

Ανακοινώθηκε στο 7ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Αλεξανδρούπολη 13-15 Οκτωβρίου 2005

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Κεσίσογλου Ι., Γιαννούλης Κ., Σαπαλίδης Κ., Πλιάκος Ι., Τζιρής Ν., Γαμβρός Ο. «Επείγουσα χειρουργική του παχέος εντέρου».

 

Σκοπός της μελέτης ήταν η ανασκόπηση των ασθενών που υποβλήθηκαν σε μείζονες επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση παθήσεων του παχέος εντέρου στη Γ’ Χειρουργική Κλινική του ΑΠΘ, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ κατά τα έτη 1993-2003. Συμπεραίνεται ότι η επείγουσα εγχειρητική αντιμετώπιση των επιπλοκών των διαφόρων παθολογικών καταστάσεων του παχέος εντέρου συνοδεύεται από υψηλή θνητότητα.

Ανακοινώθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού (ΕΛΕΧΕΠ), Αθήνα 10-13 Νοεμβρίου 2005 (αναρτημένη ανακοίνωση)

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά συνεδρίου σελίδα Ρ7

 

 

 • Σ. Μεταλλίδης, Β. Γώγου, Π. Κολλάρας, Ν. Ξηρός, Ι. Πλιάκος, Ν. Δεληγιαννίδης, Π. Νικολαΐδης. «Δύο διαδοχικές καταγραφές του επιπολασμού των κατακλίσεων Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ».

 

Σκοπός της εργασίας ήταν να γίνει η πρώτη επίσημη καταγραφή του ποσοστού των κατακλίσεων στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη επιδημιολογικά στοιχεία. Συμπεραίνεται ότι ο αριθμός των κατακλίσεων ήταν αυξημένος και η ηλικία και η διάρκεια νοσηλείας αποτελούσαν τους κύριους παράγοντες κινδύνου.

Ανακοινώθηκε στο 21ο Βορειοελλαδικό συνέδριο, Θεσσαλονίκη  30 Μαρτίου-1 Απριλίου 2006

Δημοσιεύτηκε περίληψη στην Ελληνική Ιατρική, τόμος 72 συμπληρωματικό τεύχος 1-2006, σελίδα 178

 

 

 • Ι. Κεσίσογλου, Κ. Σαπαλίδης, Κ. Ιωαννίδης,  Ι. Πλιάκος, Α. Σαμούκα, Κ. Κοντοπούλου,  Ο. Γαμβρός. «Προβλήματα από την εφαρμογή εντερικής σίτισης σε τμήμα Γενικής Χειρουργικής».

 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε την εμπειρία μας από την εφαρμογή εντερικής τεχνητής διατροφής σε ένα τμήμα γενικής χειρουργικής. Η εντερική σίτιση χορηγήθηκε μέσω ρινογαστρικού σωλήνα, γαστροστομίας ή νηστιδοστομίας. Δεν παρατηρήθηκε κανένας θάνατος που να οφειλόταν σ’ αυτή τη μέθοδο χορήγησης τροφής. Επιπλοκές που παρατηρήθηκαν εξαιτίας της μεθόδου ήταν λοιμώξεις του αναπνευστικού, επιμόλυνση του τραύματος εισόδου του καθετήρα σίτισης, διαφυγή τροφής προς την περιτοναϊκή κοιλότητα και παραμονή εντεροδερματικού συριγγίου μετά την αφαίρεση του καθετήρα. Σε μεγάλο ποσοστό των ασθενών παρατηρήθηκαν ναυτία, έμετος και διαρροϊκές κενώσεις. Η ρύθμιση της ροής της τροφής ήταν σε πολλές περιπτώσεις δυσχερής λόγω έλλειψης ειδικών αντλιών. Υπήρξαν προβλήματα στη χορήγηση τροφής από μετακίνηση του καθετήρα και από την απόφραξή του. Η εντερική διατροφή είναι απαραίτητη σε χειρουργικούς ασθενείς και πρέπει να προτιμάται όπου είναι δυνατόν, παρά τα προβλήματα που δημιουργεί και τις απαιτήσεις σε εξοπλισμό και προσωπικό.

Ανακοινώθηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Παρεντερικής & Εντερικής Διατροφής, Θεσσαλονίκη 17-19 Νοεμβρίου 2006.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα Ο09

 

 

 • Γ. Φίλος, Ι. Πλιάκος, Ε. Κωτίδης, Ε. Βρεττού,  Σ. Παπαβραμίδης, Ο. Γαμβρός. «Στρωματικοί όγκοι του γαστρεντερικού σωλήνα (GISTs): Αναδρομική μελέτη 12 ασθενών».

 

Στη μελέτη αυτή γίνεται η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μιας σειράς 12 ασθενών με GIST, που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά στην κλινική μας. Η ριζική εκτομή του όγκου αποτελεί τη βασική θεραπευτική μέθοδο των GISTs. Η συμπληρωματική θεραπεία με imatinib mesylate έχει αποδειχθεί ευεργετική για την πλειονότητα των ασθενών, ωστόσο, ο κίνδυνος ανάπτυξης επίκτητης αντοχής στη θεραπεία με imatinib mesylate είναι υπαρκτός.

Ανακοινώθηκε στο 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα 22-26 Νοεμβρίου 2006

Δημοσιεύτηκε περίληψη στην Ελληνική Χειρουργική συμπληρωματικό τεύχος, τόμος 78, τεύχος 6 Ι, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006, σελίδα 67-68

 

 

 • Ι. Κεσίσογλου, Ι. Πλιάκος, Ι. Ντοκμετζίογλου, Κ. Ιωαννίδης, Κ. Σαπαλίδης, Ο. Γαμβρός. «Επείγουσα χειρουργική των επιπλοκών του καρκίνου του παχέος εντέρου σε γηριατρικούς ασθενείς».

 

Σκοπός αυτής της αναδρομικής μελέτης είναι να παρουσιάσει την εμπειρία της  Γ’ Χειρουργικής κλινικής του ΑΠΘ στην επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση των επιπλοκών του καρκίνου του παχέος εντέρου (ΚΠΕ) σε γηριατρικούς ασθενείς (ηλικίας >70 ετών) και η σύγκριση της έκβασης με την αντίστοιχη ομάδα ασθενών ηλικίας κάτω των 70 ετών. Συμπεραίνεται ότι δεν βρέθηκε στατιστική σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, αν και οι ασθενείς ηλικίας άνω των 70 ετών εμφάνισαν μεγαλύτερα ποσοστά επιπλοκών και θνητότητας. Επισημαίνεται ότι η χειρουργική προσέγγιση των επιπλοκών του ΚΠΕ, δεν πρέπει να επηρεάζεται από την ηλικία του ασθενούς.

Ανακοινώθηκε στο 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα 22-26 Νοεμβρίου 2006

Δημοσιεύτηκε περίληψη στην Ελληνική Χειρουργική συμπληρωματικό τεύχος, τόμος 78, τεύχος 6 Ι, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006, σελίδα 92-93

 

 

 • Ν. Δεληγιαννίδης, Ν. Ξηρός, Ι. Πλιάκος, Ι. Ντοκμετζίογλου, Σ. Παπαβραμίδης, Κ. Σαπαλίδης, Ο. Γαμβρός. «Κλωστηριδιακές φλεγμονές περινέου».

 

Σκοπός τη εργασίας ήταν η παρουσίαση της εμπειρίας της Γ’ Χειρουργικής Κλινικής του ΑΠΘ από τις σχετικά σπάνιες νεκρωτικές φλεγμονές των μαλακών μορίων και η βιβλιογραφική ανασκόπηση. Συμπεραίνεται ότι πρόκειται για βαρύτατες λολιμώξεις με υψηλό ποσοστό θνητότητας. Η χειρουργική παρά τα φτωχά αποτελέσματα αποτελεί τη σημαντικότερη θεραπευτική τους αντιμετώπιση.

Ανακοινώθηκε στο 21ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 23-26 Νοεμβρίου 2006

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 165-166

 

 

 • Ν. Ξηρός, Ι. Πλιάκος, Κ. Ιωαννίδης, Ε. Κωτίδης, Α.Πολίτου, Ν. Δεληγιαννίδης, Ο. Γαμβρός.  «Συγκριτική μελέτη του επιπολασμού των κατακλίσεων στο Π.Γ.Ν ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης».

 

Σκοπός της μελέτης  εργασίας ήταν η συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων από δύο διαφορετικές καταγραφές (1/2005-1/2007) του επιπολασμού των κατακλίσεων στο ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Συμπεραίνεται ότι υπήρξε στατιστικώς σημαντική όσον αφορά τον επιπολασμό και την έκταση των κατακλίσων μεταξύ των δύο χρονικών στιγμιοτύπων. Η διαφορά μπορεί να είναι τυχαίο γεγονός, αλλά ευελπιστούμε ότι απέδωσαν τα προληπτικά και θεραπευτικά μέτρα που άρχισαν να εφαρμόζονται στο Νοσοκομείοα μας στο χρονικό διάστημα (δύο έτη) μεταξύ των δύο καταγραφών.

Ανακοινώθηκε στο Πανελλήνιο Συνέδριο Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών, Αθήνα 15-17 Μαρτίου 2007

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 68

 

 

 • Ι. Ντοκμετζίογλου, Ι. Πλιάκος, Ι. Κεσίσογλου,  Ο. Ανανιάδου, Ν. Τζιρής, Σ. Παπαβραμίδης, Ο. Γαμβρός. «Επιπλοκές του ορθοκολικού καρκίνου: εμπειρία 20 ετών».

 

Σκοπός αυτής της αναδρομικής μελέτης είναι να παρουσιάσει την εμπειρία της Γ’ Χειρουργικής Κλινικής του ΑΠΘ στη χειρουργική αντιμετώπιση των επιπλοκών του ΚΠΕ. Τριανταένα ασθενείς (44,2%) παρουσίασαν μετεγχειρητικές επιπλοκές, αλλά μόνο σε 5 από αυτούς  η επιπλοκή είχε σχέση με τη χειρουργική επέμβαση (7,1%). Δεκατέσσερις ασθενείς (20%) απεβίωσαν στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο. Συμπεραίνεται ότι οι ασθενείς που χειρουργούνται επειγόντως λόγω επίπλοκων μορφών ορθοκολικού καρκινώματος, παρουσιάζουν αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα.

Ανακοινώθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Ιωάννινα 10-12 Μαΐου 2007

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 35

 

 

 • Ι. Κεσίσογλου, Ι. Πλιάκος, Κ. Σαπαλίδης, Κ. Ιωαννίδης, Κ. Γαρούφας, Ο. Γαμβρός.«Η εκσπλάχνωση μετά από μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις: αναδρομική μελέτη 41 ασθενών».

 

Παρά την αξιοσημείωτη πρόοδο που έφερε η έρευνα στην καθημερινή χειρουργική πράξη, η εκσπλάχνωση είναι μια επιπλοκή με υψηλά ποσοστά νοσηρότητας, ενώ παράλληλα επιβαρύνει σημαντικά το συνολικό κόστος νοσηλείας. Στην μελέτη αυτή παρουσιάζεται η εμπειρία της Γ’ Χειρουργικής Κλινικής ΑΠΘ στην αντιμετώπιση των ασθενών με εκσπλάχνωση. Αν και η παθογένεια της εκσπλάχνωσης είναι πολυπαραγοντική, η κακοήθεια και η περιτονίτιδα φαίνεται να ενοχοποιούνται περισσότερο σ’ αυτή τη σειρά των ασθενών. Η διαλογή των ασθενών υψηλού κινδύνου και η καλύτερη περιεγχειρητική φροντίδα αυτών, μπορεί να αποτρέψει αυτή τη δραματική επιπλοκή.

Ανακοινώθηκε στο 4ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη 13-16 Μαΐου 2007.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 88

 

 • Γ. Γκουτζαμάνης, Ι. Πλιάκος,  Γ. Καραγιαννοπούλου, Ι. Πηδώνια,  Σ. Παπαβραμίδης, Ο. Γαμβρός. «Η χρήση της ταχείας μέτρησης της παραθορμόνης στην ετερόπλευρη διερεύνηση του τραχήλου: αναδρομική μελέτη σε 31 ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό».

 

Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη χειρουργική αντιμετώπιση 31 ασθενών με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό με ετερόπλευρη διερεύνηση του τραχήλου και με τη χρήση της ταχείας μέτρησης της παραθορμόνης. Συμπεραίνεται ότι η μέθοδος αυτή επιτρέπει την μείωση των επιπλοκών και του χρόνου της χειρουργικής επέμβασης, έχει άριστο αισθητικό αποτέλεσμα και ο τράχηλος δύναται να υποστεί οποιαδήποτε χειρουργική αντιμετώπιση στο μέλλον εφ’όσον απαιτηθεί.

Ανακοινώθηκε στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων Αθήνα 23-25 Νοεμβρίου 2007

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδες 87,88

 

 

 • Χαραλάμπους Ε., Κολέτσα Τ., Πλιάκος Ι., Γκουτζαμάνης Γ., Μητσιάδης Ν., Μητσιάδης Κ., Καραγιαννοπούλου Γ., Καρκαβέλας Γ., Κωτούλα Β., Παπαβραμίδης Σ. «In situ διερεύνηση των microRNAs 146b, 221 και 222 σε θυρεοειδικά καρκινώματα».

 

Τα microRNAs (miR) ανήκουν στην κατηγορία των RNAs που ενώ δεν περιέχουν κωδικές αλληλουχίες, ελέγχουν τη μετάφραση των mRNAs και επομένως την παραγωγή των πρωτεϊνών. Οι αλλαγές στo προφίλ έκφρασης των miR αποτελούν αντικείμενο επισταμένης έρευνας στα πλαίσια της καρκινογένεσης. Επειδή ο προσδιορισμός της έκφρασης των miR γίνεται συνήθως σε εκχυλίσματα ιστών, όπου δύσκολα προσδιορίζεται ο τύπος των κυττάρων που τα εκφράζουν, ενώ απαιτείται εφαρμογή υπερεξειδικευμένων και όχι ευρέως εφαρμόσιμων διαγνωστικών μεθόδων, στη μελέτη αυτή σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε πρωτόκολλα για τον in situ προσδιορισμό της έκφρασης των miR με ανιχνευτές σημασμένους με διγοξυγενίνη. Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η υπερέκφραση των miR146b, 221 και 222 σχετίζεται με την ιστογενετική προέλευση, τον τύπο και πιθανόν τη βιολογική συμπεριφορά των όγκων και χαρακτηρίζει τα θηλώδη καρκινώματα του θυρεοειδούς. Η in situ διερεύνηση των miR146b, 221 και 222 με τη μέθοδο που αναπτύχθηκε είναι εφαρμόσιμη σε διαγνωστικό υλικό ρουτίνας και δίνει αξιόλογες πληροφορίες για το προφίλ έκφρασης και τη λειτουργικότητα των miR.

Ανακοινώθηκε στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων Αθήνα 23-25 Νοεμβρίου 2007

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδες 56,57

 

 

 • Κ.Σαπαλίδης, Β.Γροσομανίδης, Ν.Μιχαλόπουλος, Ι. Πλιάκος, Χ.Κουλούρης, Σ.Παπαβραμίδης. «Η εμπειρία από την πρώτη Video Assisted Thyroidectomy (Mi – V.A.T.). Παρουσίαση περιστατικού».

 

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδες 57-58

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η παρουσίαση της εμπειρίας μας από την εκτέλεση της πρώτης στην κλινική μας θυρεοειδεκτομής με την βοήθεια ενδοσκοπικής κάμερας (Minimal invasive Video Assisted Thyroidectomy- Mi.-V.A.T.). Τα συμπεράσματα από την πρώτη Mi.-V.A.T. στην κλινική μας είναι ενθαρρυντικά. Η ενδοσκοπική βοήθεια στην ολική θυρεοειδεκτομή προσφέρει ευχερή αναγνώριση των λεπτών δομών του τραχήλου. Ο εγχειρητικός χρόνος είναι παρόμοιος με την κλασσική θυρεοειδεκτομή. Το επίπεδο του μετεγχειρητικού πόνου είναι ικανοποιητικό. Το κοσμητικό αποτέλεσμα έχει σαφή υπεροχή σε σχέση με την κλασσική θυρεοειδεκτομή.

Ανακοινώθηκε στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων  Αθήνα 23-25 Νοεμβρίου 2007

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδες 57,58

 

 

 • Ν. Δεληγιαννίδης, Ι. Πλιάκος, Θ. Παπαβραμίδης, Κ. Σαπαλίδης, Ι. Κεσίσογλου, Σ. Παπαβραμίδης. «Η αξία του συστήματος προσωρινής κάλυψης με αρνητική πίεση (Vaccum Assisted Closure-V.A.C) στην ανοιχτή κοιλιά»

 

Στην αναδρομική αυτή μελέτη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη χρήση του V.A.C σε 23 ασθενείς με ανοιχτή κοιλία (Ομάδα Α) και συγκρίνονται με εκείνα 31 ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με διαφορετικά συστήματα κάλυψης ανοιχτής κοιλίας (Ομάδα Β). Συμπερασματικά, η εφαρμογή του V.A.C δείχνει να υπερτερεί μεταξύ των παλαιοτέρων μεθόδων προσωρινής κάλυψης της κοιλίας και διευκολύνει το χειρουργό ώστε να πάρει πιο εύκολα την απόφαση να αφήσει ανοιχτή τη κοιλία όπου αυτή ενδείκνυται.

Ανακοινώθηκε στο 23ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 27-29 Μαρτίου 2008

Δημοσιεύτηκε περίληψη στην Ελληνική Ιατρική 2008;74:S47

 

 

 • Κ. Λεοντάρη, Μ. Καραμέτου, Ι. Πλιάκος, Χ. Κουλούρης, Χ. Σουλεϊμάνης, Θ. Παπαβραμίδης, Μ. Μυρωνίδου-Τζουβελέκη. «Οι δράσεις του ουρσοδεοξυχολικού οξέως (UDCA) σε κυτταρικό επίπεδο»

 

Σκοπός της παρούσης βιβλιογραφικής εργασίας είναι να παρατεθούν τα καινούρια δεδομένα για τους μηχανισμούς δράσης του UDCA (3a,7β-υδροξυ-5β-χολικό οξύ) σε κυτταρικό επίπεδο. Συμπερασματικά, το ουρσοδεοξυχολικό οξύ ασκεί την ευεργετική δράση του στις παθήσεις του ήπατος μέσω μιας σειράς πολλαπλών αλληλοσυμπληρούμενων μηχανισμών. Ήδη χρησιμοποιείται με πολύ καλά αποτελέσματα σε πολλές παθήσεις του ήπατος. Ωστόσο είναι απαραίτητο να γίνουν περεταίρω μελέτες για την πλήρη εξακρίβωση όλων των μηχανισμών δράσης του.

Ανακοινώθηκε στο 14ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, 2ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής & Νέων Ιατρών Ελλάδος, Αθήνα 9-11 Μαΐου 2008

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 320

 

 

 • Ι.Κεσίσογλου, Ι.Πλιάκος, Κ.Σαπαλίδης, Α.Φαιτατζίδου, Α,Σαμούκα, Γ.Σταμπούλογλου. «Αίτια αναβολής προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων Γενικής Χειρουργικής».

 

Ανακοινώθηκε στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Χειρουργείου, Ρόδος 16-19 Οκτωβρίου 2008

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Ι. Πλιάκος,  Ν. Δεληγιαννίδης, Θ. Παπαβραμίδης, Ν. Κουλούρης, Σ. Παπαβραμίδης. «Συγκριτική μελέτη μεταξύ του συστήματος V.A.C (VACUUM ASSISTED CLOSURE) και παλαιότερων μεθόδων προσωρινής κάλυψης της ανοιχτής κοιλιάς σε ασθενείς με ενδοκοιλιακή σήψη»

 

Ανακοινώθηκε στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Forum 2008, Αθήνα 12-15 Νοεμβρίου 2008

Δημοσιεύτηκε περίληψη στην Ελληνική Χειρουργική 2008;80(6):262

Σκοπός είναι να συγκριθούν τα αποτελέσματα του VAC με τα άλλα συστήματα κάλυψης της ανοιχτής κοιλίας. Συμπεριλήφθηκαν 58 ασθενείς που ήταν χωρισμένοι σε δύο ομάδες. Συμπερασματικά η εφαρμογή του VAC υπερτερεί έναντι των άλλων μεθόδων κάλυψης της ανοιχτής κοιλίας.

 

 • Ι. Πλιάκος,Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Κεσίσογλου, Κ. Σαπαλίδης, Σ. Παπαβραμίδης «Πρόδρομη μελέτη εφαρμογής του κυκλικού αναστομωτήρα συμπίεσης CAR™27, στη χειρουργική του παχέος εντέρου».

 

 

Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να παρουσιάσει ένα νέο σύστημα δημιουργίας αναστομώσεων που βασίζεται στην αρχή συμπίεσης των κολοβωμάτων του παχέος εντέρου. Το CAR™ 27 φαίνεται να αποτελεί μία ασφαλή συσκευή αναστομώσεων η οποία δεν παρατείνει ούτε τον χρόνο του χειρουργείου ούτε το χρόνο νοσηλείας. Περαιτέρω μελέτη ωστόσο είναι απαραίτητη ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Ανακοινώθηκε στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Forum 2008, Αθήνα 12-15 Νοεμβρίου 2008

Δημοσιεύτηκε περίληψη στην Ελληνική Χειρουργική 2008;80(6):328

 

 

 • Μ. Πολυζώνης, Γ. Γκουτζαμάνης, Ι. Κεσίσογλου, Ι. Πλιάκος, Ν. Κουλούρης, Ι. Ντοκμετζίογλου, Σ. Παπαβραμίδης. «Ασυνήθη καρκινώματα θυρεοειδούς»

 

Ανακοινώθηκε στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Forum 2008, Αθήνα 12-15 Νοεμβρίου 2008

Δημοσιεύτηκε περίληψη στην Ελληνική Χειρουργική 2008;80(6):

 

 • Ι. Υφαντή, Ι. Κολίτση, Ν. Μιχαλόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Πλιάκος, Σ. Παπαβραμίδης. «Κύστη θύμου αδένα. Σπάνια αίτια τραχηλικής διόγκωσης».

 

Ανακοινώθηκε στο 24ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 26-28 Μαρτίου 2009

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Κ. Σαπαλίδης, Θ. Παπαβραμίδης, Ν. Μιχαλόπουλος, Ι. Πλιάκος, Σ. Παπαβραμίδης. «Λαπαροσκοπική Επινεφριδεκτομή».

 

Ανακοινώθηκε στο 24ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 26-28 Μαρτίου 2009

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Κ. Σαπαλίδης, Ν. Μιχαλόπουλος, Ι. Πλιάκος, Θ. Παπαβραμίδης, Σ. Παπαβραμίδης. «Minimally Invasive Video Assisted Thyroidectomy (MiVAT)».

 

Ανακοινώθηκε στο 24ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 26-28 Μαρτίου 2009

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Σαπαλίδης K., Κεσίσογλου Ι., Μιχαλόπουλος Ν., Παπαβραμίδης Θ., Πλιάκος Ι., Παπαβραμίδης Σ. «Λαπαροσκοπική αποκατάσταση ευμεγέθων κοιλιοκηλών: προβολή video».

 

Ανακοινώθηκε στο 5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2-5 Απριλίου 2009

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Σαπαλίδης K., Μιχαλόπουλος Ν., Παπαβραμίδης Θ., Πλιάκος Ι., Γκουτζαμάνης Γ., Παπαβραμίδης Σ. «Λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή σε μεγάλο φαιοχρωμοκύττωμα: προβολή video».

 

Ανακοινώθηκε στο 5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2-5 Απριλίου 2009

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Κ. Σαπαλίδης, Ι. Πλιάκος, Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Κεσίσογλου, Ν. Μιχαλόπουλος, Σ. Παπαβραμίδης. «Πρόδρομη μελέτη εκτίμησης του κυκλικού αναστομωτήρα συμπίεσης CAR™ 27».

 

Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να παρουσιάσει ένα νέο σύστημα δημιουργίας αναστομώσεων που βασίζεται στην αρχή συμπίεσης των κολοβωμάτων του παχέος εντέρου. Το CAR™ 27 φαίνεται να αποτελεί μία ασφαλή συσκευή αναστομώσεων η οποία δεν παρατείνει ούτε τον χρόνο του χειρουργείου ούτε το χρόνο νοσηλείας. Περαιτέρω μελέτη ωστόσο είναι απαραίτητη ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Ανακοινώθηκε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Αθήνα 15-17 Μαΐου 2009

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Ν. Μιχαλόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Κεσίσογλου, Ι. Πλιάκος, Κ. Σαπαλίδης, Σ. Παπαβραμίδης. «Η χρήση της ισοπερισταλτικής έλικας νήστιδας στην αποκατάσταση της συνέχειας του γαστρεντερικού σωλήνα μετά από γαστρεκτομή».

 

Ανακοινώθηκε στο 9ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου, 2009

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Ι. Πλιάκος, Ι. Κεσίσογλου, Ν. Μιχαλόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Ν. Δεληγιαννίδης, Κ. Σαπαλίδης, Σ. Παπαβραμίδης. «Η αξία του συστήματος προσωρινής κάλυψης με αρνητική πίεση (Vacuum Assisted Closure-V.A.C) στην ανοιχτή κοιλία».

 

Στην αναδρομική αυτή μελέτη, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη χρήση του V.A.C σε 50 ασθενείς με ανοιχτή κοιλία.Το  V.A.C δείχνει να υπερτερεί μεταξύ των παλαιοτέρων μεθόδων προσωρινής κάλυψης της κοιλίας, διατηρεί τον ασθενή στεγνό, εμποδίζει τις εξωγενείς επιμολύνσεις και γενικότερα διευκολύνει το χειρουργό ώστε να πάρει πιο εύκολα την απόφαση να αφήσει ανοιχτή τη κοιλία όπου αυτή ενδείκνυται.

Ανακοινώθηκε στο 9ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου, 2009

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Ν. Μιχαλόπουλος, Ι. Κεσίσογλου, Ι. Πλιάκος, Θ. Παπαβραμίδης, Μ. Πολυζώνης, Ι. Ντοκμετζίογλου,  Σ. Παπαβραμίδης. «Η μεκέλειος απόφυση ως αίτιο εντερορραγίας (αναρτημένη ανακοίνωση)».

 

Ανακοινώθηκε στο 9ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου, 2009

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Κουλούρης Χ., Δρογούτη Μ., Γιαλαμάς Λ., Κεσίσογλου Ι., Σαπαλίδης Κ., Πλιάκος Ι., Παπαβραμίδης Σ. «Μετεγχειρητική αναλγησία και ικανοποίηση ασθενούς σε τμήμα γενικής χειρουργικής. Εμπειρία ενός κέντρου».

 

Ανακοινώθηκε στο 9ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου, 2009

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Ν. Μιχαλόπουλος, Ι. Κεσίσογλου, Ι. Πλιάκος, Θ. Παπαβραμίδης, Κ. Σαπαλίδης, Μ. Πολυζώνης, Σ. Παπαβραμίδης. «Λαπαροσκοπική αποκατάσταση ευμεγέθων κοιλιοκηλών».

 

Ανακοινώθηκε στο 9ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου, 2009

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Θ. Σ. Παπαβραμίδης, Ν. Μιχαλόπουλος, Ι. Πλιάκος, Κ. Τριανταφυλλοπούλου, Κ. Σαπαλίδης, Ν. Δεληγιαννίδης, Ι. Ντοκμετζίογλου, Σ. Παπαβραμίδης. «Ελάχιστα επεμβατική υποβοηθούμενη με video – ολική θυρεοειδεκτομή (MiVATT): Προβολή video – tips and tricks».

 

Ανακοινώθηκε στο 7η Επιστημονική Συνάντηση Προχωρημένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Ιωάννινα 6-8 Νοεμβρίου 2009

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Θ. Σ. Παπαβραμίδης, Ν. Μιχαλόπουλος, Ι. Πλιάκος, Κ. Τριανταφυλλοπούλου, Κ. Σαπαλίδης, Ν. Δεληγιαννίδης, Ι. Ντοκμετζίογλου, Σ. Παπαβραμίδης. «Καμπύλη εκμάθησης της ελάχιστα επεμβατικής υποβοηθούμενης με video ολικής θυρεοειδεκτομής (Mi-VATT)».

 

Ανακοινώθηκε στο 7η Επιστημονική Συνάντηση Προχωρημένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Ιωάννινα 6-8 Νοεμβρίου 2009

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Μιχαλόπουλος Ν., Πλιάκος Ι., Παπαβραμίδης Θ., Βασιλάκη Ο., Σουλτάτη Ι., Πρωτοναρίου Ε., Δεληγιαννίδης Ν., Παπαβραμίδης Σ. «Ενδοκοιλιακές λοιμώξεις σε ασθενείς με «ανοικτή κοιλία» και προσωρινή σύγκλειση με VAC».

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του μικροβιακού παράγοντα της πρωτοπαθούς ενδοκοιλιακής λοίμωξης, η διερεύνηση της δευτερογενούς λοίμωξης της περιτοναϊκής κοιλότητας στην ανοικτή κοιλία και η συσχέτιση της με τη νοσηρότητα και θνητότητα. Συμπεραίνεται ότι αν και η προσωρινή σύγκλειση με VAC αποτελεί σήμερα την καλύτερη ίσως λύση σε ασθενείς με ανοικτή κοιλία, δεν αποτρέπει την επιλοίμωξη της περιτοναϊκής κοιλότητας κατά την παραμονή στη ΜΕΘ. Οι δευτεροπαθείς ενδοκοιλιακές λοιμώξεις καθυστερούν το χρόνο οριστικής σύγκλεισης, αυξάνουν τη διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ και ανεβάζουν τη θνητότητα

Ανακοινώθηκε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Ιωάννινα 20-22 Νοεμβρίου 2009

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Πρωτοναρίου Ε., Αραμπατζή Σ., Παπαβραμίδης Θ., Πανίδης Σ., Πλιάκος Ι., Μιχαλόπουλος Ν., Παπαβραμίδης Σ. «Προδιαθεσικοί παράγοντες πολυανθεκτικών λοιμώξεων με Acinetobacter σε χειρουργικούς ασθενείς στη μονάδα εντατικής θεραπείας».

 

Ανακοινώθηκε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Ιωάννινα 20-22 Νοεμβρίου 2009

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Ν. Μιχαλόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Κεσίσογλου, Ι. Πλιάκος, Γ. Μιστριώτης, Κ. Σαπαλίδης, Σ. Παπαβραμίδης. «Χειρουργικές παθήσεις ασθενών με HIV λοίμωξη».

 

Ανακοινώθηκε στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, Θεσσαλονίκη 20-22 Νοεμβρίου 2009

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα Ελληνικά Αρχεία AIDS, vol:17, supp1, Νοέμβριος 2009

 

 • Ν. Μιχαλόπουλος, Ι. Πλιάκος, Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Κεσίσογλου, Κ. Σαπαλίδης, Σ. Παπαβραμίδης. «Λαπαροσκοπική χειρουργική επινεφριδίων: Εμπειρία της Γ’ Χειρουργικής Κλινικής».

 

Ανακοινώθηκε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Θεσσαλονίκη 27-29 Νοεμβρίου, 2009

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Χ. Κουλούρης, Ι. Πλιάκος, Θ. Παπαβραμίδης, Ν. Μιχαλόπουλος, Κ. Σαπαλίδης, Γ. Γκουτζαμάνης, Ι. Κεσίσογλου, Σ. Παπαβραμίδης. «Αναγνώριση του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου με τη χρήση νευροδιεγέρτη κατά τη διάρκεια θυρεοειδεκτομής: προοπτική μελέτη».

 

Ανακοινώθηκε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Θεσσαλονίκη 27-29 Νοεμβρίου, 2009

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Θ. Παπαβραμίδης, Ν. Μιχαλόπουλος, Κ. Σαπαλίδης, Χ. Κουλούρης, Ι. Πλιάκος, Ν. Δεληγιαννίδης, Ι. Ντοκμετζίογλου, Σ. Παπαβραμίδης. «Ελάχιστα επεμβατική υποβοηθούμενη με video-ολική θυρεοειδεκτομή (MiVATT)».

 

Ανακοινώθηκε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Θεσσαλονίκη 27-29 Νοεμβρίου, 2009

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Ν. Μιχαλόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Πλιάκος, Μ. Πολυζώνης, Α. Σεβά, Σ. Παπαβραμίδης. «Λεμφαγγείωμα επινεφριδίου».

 

Ανακοινώθηκε στο 25ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 18-20 Μαρτίου 2010

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Μ. Πολυζώνης, Ν. Μιχαλόπουλος, Ι. Πλιάκος, Γ. Γκουτζαμάνης, Σ. Παπαβραμίδης. «Ρήξη ηπατοκυτταρικού καρκινώματος: Παρουσίαση τριών ασθενών».

 

Ανακοινώθηκε στο 25ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 18-20 Μαρτίου 2010

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Μ. Σαμουηλίδου,Π. Οικονόμου, Ν. Μιχαλόπουλος, Ι. Πλιάκος, Θ. Παπαβραμίδης, Κ. Σαπαλίδης, Σ. Παπαβραμίδης. «Λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή σε μεικτό καρκίνωμα επινεφριδίων».

 

Ανακοινώθηκε στο 16ο Διεθνές φόρουμ φοιτητών ιατρικής & νέων ιατρών Ελλάδας, Αθήνα, 16-18 Απριλίου, 2010

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Μιχαλόπουλος Ν., Παρουτσίδου Γ., Παπαβραμίδης Θ.,  Θωμαϊδου Ε. , Πλιάκος Ι.,  Σουλτάτη Ι., Βασιλάκη Ο., Αραμπατζή Σ., Παπαβραμίδης Σ., Σκούρτης Χ. «Κλινική προοπτική μελέτη της πρωτοπαθούς μικροβιακής λοίμωξης και της επιλοίμωξης της περιτοναϊκής κοιλότητας σε ασθενείς με σοβαρή ενδοκοιλιακή σήψη που αντιμετωπίστηκαν με λαπαροστομία».

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του μικροβιακού παράγοντα της πρωτοπαθούς ενδοκοιλιακής λοίμωξης, η διερεύνηση της δευτερογενούς λοίμωξης της περιτοναϊκής κοιλότητας στην ανοικτή κοιλία και η συσχέτιση της με τη νοσηρότητα και θνητότητα. Συμπεραίνεται ότι η επιλοίμωξη της περιτοναϊκής κοιλότητας σε ασθενείς με ενδοκοιλιακή σήψη και λαπαροστομία καθυστερεί το χρόνο οριστικής σύγκλεισης της κοιλίας και  αυξάνει τη νοσηρότητα και τη θνητότητα των ασθενών αυτών.

Ανακοινώθηκε στο 11ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Σιθωνία-Χαλκιδική, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Μιχαλόπουλος Ν., Παπαβραμίδης Θ., Θωμαΐδου Ε., Πλιάκος Ι., Αραμπατζή Σ.,  Παρουτσίδου Γ., Κεσίσογλου Ι., Παπαβραμίδης Σ. «Νεκρωτική κυτταρίτιδα κοιλιακού τοιχώματος από μικροαερόφιλο στρεπτόκοκκο (pediococcus) λόγω ρήξεως τεράστιου οπισθοπεριτοναϊκού στρωματικού όγκου (GIST)».

 

Ανακοινώθηκε στο 11ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Σιθωνία-Χαλκιδική, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Πλιάκος Ιωάννης, Παπαβραμίδης Θεοδόσης, Μιχαλόπουλος Νικόλαος, Κουλούρης Νικόλαος, Κεσίσογλου Ισαάκ, Σαπαλίδης Κωνσταντίνος, Δεληγιαννίδης Νικόλαος, Παπαβραμίδης Σπύρος. «Υποβοηθούμενη με κενό σύγκλειση κοιλίας στην βαριά κοιλιακή σήψη με ή χωρίς διαδοχική σύγκλειση των κοιλιακών τοιχωμάτων: Προοπτική μελέτη».

 

Υποθέσαμε ότι μια τροποποίηση της τεχνικής της υποβοηθούμενης σύγκλεισης με κενό (ΥΣΚ) που παρέχει σταθερή τάση στις περιτονίες και προλαμβάνει την οπισθοχώρηση των ορθών κοιλιακών μυών θα διευκόλυνε την πρωταρχική σύγκλειση της κοιλίας και θα μείωνε τη νοσηρότητα. Αποδείξαμε την ανωτερότητα της ΔΣΚ σε σύγκριση μόνο με τη χρησιμοποίηση της ΥΣΚ στους ασθενείς με βαρεία κοιλιακή. Πιστεύουμε ότι η διαδοχική σύγκλειση της κοιλίας πρέπει να αρχίζει αμέσως μετά τον έλεγχο της κοιλιακής σήψης.

Ανακοινώθηκε στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2010, Αθήνα 24-27 Νοεμβρίου 2010

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Παπαβραμίδης Θεοδόσιος, Μιχαλόπουλος Νίκος, Πλιάκος Ιωάννης, Τριανταφυλλοπούλου Κωνσταντίνα, Σαπαλίδης Κωνσταντίνος, Δεληγιαννίδης Νικόλαος, Κεσίσογλου Ισαάκ, Ντοκμετζίογλου Ιωάννης, Παπαβραμίδης Σπύρος. «Ελάχιστα επεμβατική υποβοηθούμενη με κάμερα ολική θυρεοειδεκτομή (Minimally Invasive Video Assisted Total Thyroidectomy – MIVATT): Μια εύκολη προς εκμάθηση επέμβαση για επιδέξιους χειρουργούς».

 

Η παρούσα προοπτική μελέτη αποσκοπεί στο να προσδιορίσει την καμπύλη εκμάθησης της MIVATT σε ειδικευόμενους με εμπειρία στην κλασσική χειρουργική του θυρεοειδούς και την λαπαροσκοπική χειρουργική. Συμπεραίνεται ότι οι χειρουργοί με εμπειρία τόσο την κλασσική θυρεοειδεκτομή όσο και στην λαπαροσκοπική χειρουργική παρουσιάζουν μικρή καμπύλη εκμάθησης όσο αφορά την MIVATT.

Ανακοινώθηκε στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2010, Αθήνα 24-27 Νοεμβρίου 2010

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Μιχαλόπουλος Νικόλαος, Πλιάκος Ιωάννης, Παπαβραμίδης Θεοδόσιος, Κεσίσογλου Ισαάκ, Αραμπατζή Στέλλα, Παπαβραμίδης Σπύρος. «Η πρωτοπαθής μικροβιακή λοίμωξη και επιλοίμωξη της περιτοναϊκής κοιλότητας σε ασθενείς με σοβαρή ενδοκοιλιακή σήψη που αντιμετωπίστηκαν με λαπαροστομία: Προοπτική μελέτη».

 

Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη της δευτερογενούς λοίμωξης της περιτοναϊκής κοιλότητας στην ανοικτή κοιλία και η συσχέτισή της με τη νοσηρότητα και θνητότητα.  Συμπεραίνεται ότι η επιλοίμωξη της περιτοναϊκής κοιλότητας σε ασθενείς με ενδοκοιλιακή σήψη και λαπαροστομία καθυστερεί το χρόνο οριστικής σύγκλεισης της κοιλίας και αυξάνει τη νοσηρότητα και θνητότητα των ασθενών αυτών.

Ανακοινώθηκε στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2010, Αθήνα 24-27 Νοεμβρίου 2010

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Μιχαλόπουλος Νικόλαος, Παπαβραμίδης Θεοδόσιος, Πλιάκος Ιωάννης, Ροποτίνος Νικόλαος, Κεσίσογλου Ισαάκ, Παπαβραμίδης Σπύρος.  «Αποκατάσταση του γαστρεντερικού σωλήνα μετά από γαστρεκτομή. Σύγκριση της Roux-en-Y με την τεχνική παρεμβολής ισοπερισταλτικού τμήματος νήστιδας. Κλινική μελέτη».

 

Σκοπός της εργασίας ήταν η αξιολόγηση της τεχνικής της παρεμβολής ισοπελισταλτικής έλικας νήστιδας στην ανακατασκευή του πεπτικού σωλήνα μετά από γαστρεκτομή. Συμπεραίνεται ότι η αποκατάσταση του πεπτικού σωλήνα με τη χρήση ισοπερισταλτικής έλικας νήστιδας είναι εφικτή και ασφαλής. Η διατήρηση της φυσιολογικής ροής των τροφών από το δωδεκαδάκτυλο ελαχιστοποιεί τις πρώιμες και απώτερες κινητικές διαταραχές του γαστρεντερικού.

Ανακοινώθηκε στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2010, Αθήνα 24-27 Νοεμβρίου 2010

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Μιχαλόπουλος Ν., Πλιάκος Ι., Παπαβραμίδης Θ., Μιστριώτης Γ., Λιάβας Λ., Πολυζώνης Μ., Σαπαλίδης Κ., Κεσίσογλου Ι., Σ. Παπαβραμίδης. «Γιγάντια κονδυλώματα περιπρωκτικής χώρας σε ασθενείς με HIV λοίμωξη». Ανακοινώθηκε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Θεσσαλονίκη 19-22 Μαΐου

 

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Μιστριώτης Γ., Πλιάκος Ι., Μιχαλόπουλος Ν., Παπαβραμίδης Θ., Κουλούρης Χ., Κεσίσογλου Ι., Σαπαλίδης Κ., Σ. Παπαβραμίδης. «Η εφαρμογή του συστήματος V.A.C. (Vacuum-Assisted Closure) στη χειρουργική του παχέος εντέρου».

 

Ανακοινώθηκε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Θεσσαλονίκη 19-22 Μαΐου.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Σαμουηλίδου Μ., Παπαβραμίδης Θ., ΜιχαλόπουλοςΝ., Πλιάκος Ι., Σαμαρά Α., Γκουτζαμάνης Γ., Σαπαλίδης Κ., Κεσίσογλου Ι., Παπαβραμίδης Σπ. «Αποτελεί ο καρκίνος του θυρεοειδή παράγοντα αυξημένης επίπτωσης μετεγχειρητικών επιπλοκών?»

 

Ανακοινώθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής κλινικής Ογκολογίας και Πρόληψης Καρκίνου στη Μακεδονία, Πιερία (Λιτόχωρο) 16-18 Σεπτεμβρίου 2011

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Παπαβραμίδης Θ., Μιστριώτης Γ., Μιχαλόπουλος Ν., Πλιάκος Ι., Σαμαρά Α., Κεσίσογλου Ι., Παπαβραμίδης Σ. «Η σχέση ενδοκοιλιακής πίεσης και υγρού που αφαιρείται με την παρακέντηση σε ασθενείς με ασκίτη υπό τάση».

 

Ανακοινώθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής κλινικής Ογκολογίας και Πρόληψης Καρκίνου στη Μακεδονία, Πιερία (Λιτόχωρο) 16-18 Σεπτεμβρίου 2011

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Παπαβραμίδης Θ., Μιστριώτης Γ., Ντούρος Β., Μιχαλόπουλος Ν., Πλιάκος Ι., Σαμαρά Α., Κεσίσογλου Ι., Παπαδόπουλος Β., Μιχαλόπουλος Α., Παπαβραμίδης Σ. «Οι μεγάλοι όγκοι κοιλίας μεταβάλλουν την ενδοκοιλιακή πίεση σε χρόνια βάση».

 

Ανακοινώθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής κλινικής Ογκολογίας και Πρόληψης Καρκίνου στη Μακεδονία, Πιερία (Λιτόχωρο) 16-18 Σεπτεμβρίου 2011

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Ν. Μιχαλόπουλος, Ι. Πλιάκος, Θ. Παπαβραμίδης, Γ.-Α. Μιστριώτης, Λ. Λιάβας, Μ. Πολυζώνης, Κ. Σαπαλίδης, Ι. Κεσίσογλου, Σ. Παπαβραμίδης. «Γιγάντια κονδυλώματα περιπρωκτικής χώρας σε ασθενείς με HIV λοίμωξη».

 

Οι κονδυλωματώδεις βλάβες της ουρογεννητικής και πρωκτικής χώρας οφείλονται συνήθως σε λοίμωξη από στελέχη του Human Papiloma Virus (HPV). Τα κονδυλώματα της περιπρωκτικής χώρας είναι συχνά στους ασθενείς με AIDS και σπάνια το μέγεθός τους αυξάνει ανεξέλεγκτα, αποτελώντας τα γιγάντια κονδυλώματα του πρωκτού ή όγκους του Buschke-Loewenstein. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων μικρής σειράς 6 ασθενών με γιγάντια κονδυλώματα του πρωκτού που αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά στη Γ΄ Χειρουργική κλινική του ΑΠΘ. Πέντε από τους ασθενείς υποβλήθηκαν σε ευρεία εκτομή των κονδυλωμάτων, ενώ σε δύο από αυτούς απαιτήθηκε η διενέργεια κολοστομίας. Σε έναν ασθενή με εκτεταμένη βλάβη και αδυναμία εκτομής διενεργήθηκε τελική κολοστομία. Πέντε ασθενείς εμφάνισαν επιπλοκές την άμεση μετεγχειρητική περίοδο, ενώ δύο από αυτούς κατέληξαν εντός εξαμήνου. Όλοι οι ασθενείς είχαν υψηλό ιϊκό φορτίο και χαμηλά επίπεδα των CD4. Σε τέσσερις από τους ασθενείς διαπιστώθηκε παθολογοανατομικά η ύπαρξη κακοήθους εξαλλαγής.

Ανακοινώθηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Αθήνα 4-6 Νοεμβρίου 2011

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 75

 

 

 • Ν. Μιχαλόπουλος, Ε. Μπερετούλη, Θ. Παπαβραμίδης, Γ.-Α. Μιστριώτης, Μ. Πολυζώνης, Ι. Πλιάκος, Π. Χυτήρογλου, Σ. Παπαβραμίδης. «Διάτρηση λεπτού εντέρου σε έδαφος εντερίτιδας από κυτταρομεγαλοϊό: Μια επικίνδυνη επιπλοκή σε ασθενείς με HIV  λοίμωξη».

 

Η λοίμωξη του λεπτού εντέρου από κυτταρομεγαλοϊό είναι λιγότερο συνήθης από αντίστοιχες λοιμώξεις σε άλλα τμήματα του γαστρεστερικού σωλήνα, που μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη για τη ζωή διάτρηση. Παρουσιάζουμε μια ενδιαφέρουσα περίπτωση ειλεΐτιδας από κυτταρομεγαλοϊό σε νεαρό ασθενή, σε έδαφος HIV λοίμωξης. Συμπερασματικά η νοσηρότητα και θνητότητα σε ασθενείς με επείγουσα εντερεκτομή λόγω CMV λοίμωξης σε έδαφος HIV λοίμωξης είναι υψηλές και η επιβίωση είναι χαμηλή ιδιαίτερα σε συνύπαρξη CMV λοίμωξης σε άλλα όργανα.

Ανακοινώθηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Αθήνα 4-6 Νοεμβρίου 2011

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 78

 

 

 • Ι. Πλιάκος, Ν. Μιχαλόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Κεσίσογλου, Κ. Σαπαλίδης, Μ. Πολυζώνης, Σ. Παπαβραμίδης. «Η επίδραση της θεραπείας με αρνητική πίεση στην βακτηριακή κάθαρση της σηπτικής κοιλίας: Προοπτική μελέτη».

 

Ο σκοπός της παρούσας κλινικής προοπτικής μελέτης είναι να μελετήσει την ποιοτική αλλαγή στην βακτηριακή χλωριδα της περιτοναϊκής κοιλότητας, στους ασθενείς με βαρειά κοιλιακή σήψη που αντιμετωπίστηκαν με τη τεχνική της ανοικτής κοιλίας και τη συσκευή VAC. Συμπεραίνεται ότι στους ασθενείς που αντιμετωπίζονται με τη τεχνική της ανοικτής κοιλίας και τη συσκευή VAC, αναπτύσσεται ένα σημαντικό ποσοστό επιλοίμωξης της περιτοναικής κοιλότητας. Από τα στοιχεία μας προκύπτει ότι το VAC δεν μεταβάλλει το ποιοτικό βακτηριακό φορτίο της περιτοναϊκής κοιλότητας. Παρόλα ταύτα η επιλοίμωξη φαίνεται ότι δεν επηρεάζει τη θνητότητα στους ασθενείς που αντιμετωπίζονται με το VAC.

Ανακοινώθηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Αθήνα 4-6 Νοεμβρίου 2011

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 79

 

 

 • Θ. Παπαβραμίδης, Ν. Μιχαλόπουλος, Γ. Μιστριώτης, Χ. Κουλούρης, Ι. Πλιάκος, Ν. Παντελή, Σ. Παπαβραμίδης. «Η παραθορμόνη ως δείκτης επερχόμενης συμπτωματικής υπασβαιστιαιμίας».

 

Ανακοινώθηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών αδένων, Θεσσαλονίκη 25-27 Νοεμβρίου 2011

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Κουλούρης Χ., Παπαβραμίδης Θ., Πλιάκος Ι., Κεσίσογλου Ι., Παπαβραμίδης Σ. «Διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση με διέγερση και συνεχές ηλεκτρομυογράφημα στην ολική θυρεοειδεκτομή. Προσδιορίζοντας τις λαρυγγικές επιπλοκές».

 

Ανακοινώθηκε στο 1ο πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 25-27 Μαΐου 2012

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Πολυζώνης M., Παπαβραμίδης Θ., Πλιάκος Ι., Μιχαλόπουλος Ν., Μιστριώτης Γ., Παντελή Ν., Γκουτζαμάνης Γ., Σαπαλίδης Κ., Κεσίσογλου Ι., Παπαβραμίδης Σ. «Κλασσική θυρεοειδεκτομή σήμερα: Με ή χωρίς παροχετεύσεις»;

 

Ανακοινώθηκε στο 24ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 18-20 Οκτωβρίου 2012

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Πολυζώνης M., Παπαβραμίδης Θ., Μιχαλόπουλος Ν., Μιστριώτης Γ., Πλιάκος Ι., Παντελή Ν., Παπαβραμίδης Σ. «Η παραθορμόνη ως δείκτης επερχόμενης συμπτωματικής υπασβεστιαιμίας».

 

Ανακοινώθηκε στο 24ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 18-20 Οκτωβρίου 2012

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Παντελή Ν., Αναστασιάδης Η., Παπαβραμίδης Θ., Πλιάκος Ι., Μιστριώτης Γ., Παπαβραμίδης Σ. «Κακοήθη νεοπλάσματα δωδεκαδακτύλου». Ανακοινώθηκε στο 24ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 18-20 Οκτωβρίου 2012

 

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Κουλούρης Χ.,  Παπαβραμίδης Θ., Πλιάκος Ι., Μιχαλόπουλος Ν., Πολυζώνης Μ., Σαπαλίδης Κ., Κεσίσογλου Ι., Γκουτζαμάνης Γ., Παπαβραμίδης Σ. «Η διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση με νευροδιέγερση έναντι συνεχούς διεγχειρητικής παρακολούθησης των λαρυγγικών νεύρων στην ολική θυρεοειδεκτομή: Αναγνωρίζοντας τις λαρυγγικές επιπλοκές».

 

Ανακοινώθηκε στο 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα 21-24 Νοεμβρίου 2012

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Παντελή Ν., Αναστασιάδης Η., Παπαβραμίδης Θ., Πλιάκος Ι., Μιστριώτης Γ., Παπαβραμίδης Σ. «Κακοήθη νεοπλάσματα δωδεκαδακτύλου». Ανακοινώθηκε στο 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα 21-24 Νοεμβρίου 2012

 

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Ν. Μιχαλόπουλος, Σ. Απαμπατζή, Β. Τσαβδαρίδου, Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Πλιάκος, Μ. Πολυζώνης, Ι. κεσίσογλου, Ε. Πρωτονοταρίου, Σ. Παπαβραμίδης, Ε. Δίζα. «Μελέτη των επιπέδων της cx3cl1/fractalkine στο περιτοναϊκό υγρό σε ασθενείς με σοβαρή ενδοκοιλιακή σήψη».

 

Ανακοινώθηκε στο 28ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 4-6 Απριλίου 2013

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Θ. Παπαβραμίδης, Ο. Αναστασίου, Ι. Πλιάκος, Ν. Μιχαλόπουλος, Μ. Πολυζώνης, Σ. Παπαβραμίδης. «Ο τρόπος της θυρεοειδεκτομής επηρεάζει την παραθυρεοειδική λειτουργία».

 

Ανακοινώθηκε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Αλεξανδρούπολη 29-30 Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου 2013

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Πλιάκος, Ν. Μιχαλόπουλος, Μ. Πολυζώνης, Σ. Παπαβραμίδης. «Γιατί η θυρεοειδεκτομή πρέπει να γίνεται με νοσηλεία μιας νύχτας: οικονομοτεχνική μελέτη».

 

Ανακοινώθηκε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Αλεξανδρούπολη 29-30 Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου 2013

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα

 

 

 • T. Koletsa, I. Dokmetzioglou, D. Pappas, I. Pliakos, A. Maganaris, M. Bobos, N. Nenopoulou. “Gallbladder metastatic melanoma mimicking acute cholecystitis”.

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται περιστατικό μεταστατικού μελανώματος στη χοληδόχο κύστη που εμφανίστηκε με εικόνα οξείας χολοκυστίτιδας. Η θεραπεία εκλογής για την μεμονωμένη μεταστατική εστία μελανώματος αποτελεί η χειρουργική εξαίρεση. Η συμπληρωματική χημειοθεραπεία και η ανοσοθεραπεία είναι θεραπείες υπό μελέτη.

Ανακοινώθηκε στο 2nd Inter-Congress of the European Society of Pathology, Ioannina 24-27 May 2006

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο Virchows Archiv Vol:448, Number 5, p737, May 2006

 

 

 • G. Karayannopoulou, T. Koletsa, I. Pliakos,  C. Mitsiades, N. Mitsiades, S. Tseleni-Balafouta, C.S. Papadimitriou, V. Kotoula. “EGFR phosphorylation and downstream effector activation in thyroid carcinomas”.

 

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο Cancer Researsch May 1, 2007; 67 (9 Supplement)

Ο σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να διερευνήσει την έκφραση και την κατάσταση ενεργοποίησης της διόδου του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (ΕΑΠ-EGFR) και του δραστικού του pAKT/PKB-S473 στα καρκινώματα του θυρεοειδούς. Συμπεραίνεται ότι η ενεργοποίηση του ΕΑΠ διενεργείται τόσο στους μη καρκινικούς ιστούς όσο και στα καρκινώματα του θυρεοειδούς. Κάποιες ειδικές διατάξεις φωσφοροποίησης του ΕΑΠ και διαφορές στην ενεργοποίηση δραστικών παραγόντων του ΕΑΠ παρατηρούνται στα καρκινώματα, χωρίς όμως να συσχετίζεται με την επιθετικότητα της νόσου.

Ανακοινώθηκε στο 2nd Inter-Congress of the European Society of Pathology, Ioannina 24-27 May 2006.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο Virchows Archiv Vol:448, Number 5, May 2006

 

 • V. Kotoula, T. Koletsa, E. Charalambous, I. Pliakos, G. Karayannopoulou, G. Karkavelas, C.S. Mitsiades, N. Mitsiades. “In situ detection of microRNAs 146b, 221 and 222 in human carcinoma tissues reveals tumor-type specific expression patterns”.

 

Τα microRNAs (miR) ανήκουν στην κατηγορία των RNAs που ενώ δεν περιέχουν κωδικές αλληλουχίες, ελέγχουν τη μετάφραση των mRNAs και επομένως την παραγωγή των πρωτεϊνών. Οι αλλαγές στo προφίλ έκφρασης των miR αποτελούν αντικείμενο επισταμένης έρευνας στα πλαίσια της καρκινογένεσης. Επειδή ο προσδιορισμός της έκφρασης των miR γίνεται συνήθως σε εκχυλίσματα ιστών, όπου δύσκολα προσδιορίζεται ο τύπος των κυττάρων που τα εκφράζουν, ενώ απαιτείται εφαρμογή υπερεξειδικευμένων και όχι ευρέως εφαρμόσιμων διαγνωστικών μεθόδων, στη μελέτη αυτή σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε πρωτόκολλα για τον in situ προσδιορισμό της έκφρασης των miR με ανιχνευτές σημασμένους με διγοξυγενίνη. Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η υπερέκφραση των miR146b, 221 και 222 σχετίζεται με την ιστογενετική προέλευση, τον τύπο και πιθανόν τη βιολογική συμπεριφορά των όγκων και χαρακτηρίζει τα θηλώδη καρκινώματα του θυρεοειδούς. Η in situ διερεύνηση των miR146b, 221 και 222 με τη μέθοδο που αναπτύχθηκε είναι εφαρμόσιμη σε διαγνωστικό υλικό ρουτίνας και δίνει αξιόλογες πληροφορίες για το προφίλ έκφρασης και τη λειτουργικότητα των miR.

Ανακοινώθηκε στο American Association for Cancer Research Annual Meeting, Los Angeles CA, USA 14-18 Απρίλη 2007

Δημοσιεύτηκε περίληψη Cancer Researsch May 1, 2007; 67 (9 Supplement)

 

 

 • Papavramidis T.S, Sapalidis K., Pliakos I., Duros V., Kesisoglou I. Michalopoulos N., Papadopoulos V.N, Paramythiotis D., Papavramidis S.T. “Abdominal compliance variation after pancreatic pseudocyst abdominal drainage”.

 

Ανακοινώθηκε στο 4th World Congress of Abdominal Compartment Syndrome, Dublin, Ireland 24-27 June 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο Acta Clinica Belgica Vol: 64, Number 3, June 2009

 

 • Pliakos I., Deligiannidis N., Kesisoglou I., Sapalidis K., Mihalopoulos N., Papavramidis T., Koulouris H., Papavramidis S. “The value of Vacuum Assisted Closure in patients treated with the open abdomen technique (poster)”.

 

Στην αναδρομική αυτή μελέτη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη χρήση του V.A.C σε  ασθενείς με ανοιχτή κοιλία και συγκρίνονται με εκείνα ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με διαφορετικά συστήματα κάλυψης ανοιχτής κοιλίας. Συμπεραίνεται ότι η εφαρμογή του V.A.C δείχνει να υπερτερεί μεταξύ των παλαιοτέρων μεθόδων προσωρινής κάλυψης της κοιλίας. Περαιτέρω πλεονεκτήματα της τεχνικής αυτής είναι τα υψηλά ποσοστά πρωτογενούς σύγκλεισης της κοιλίας με αποδεκτά ποσοστά κοιλιοκήλης.  

Ανακοινώθηκε στο 4th World Congress of Abdominal Compartment Syndrome, Dublin, Ireland 24-27 June 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο Acta Clinica Belgica Vol: 64, Number 3, June 2009

 

 • T.S Papavramidis, K. Triantafillopoulou, K. Sapalidis, I. Pliakos, G. Gkoutzamanis, I. Kesisoglou, S.T Papavramidis. “Secondary substernal goiter: a special entity”?

 

Ανακοινώθηκε στο International Surgical Week, Adelaide, Australia 6-10 September 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο World Journal of Surgery Vol: 33, supp: 1

 

 • T.S. Papavramidis, I. Pliakos, N. Michalopoulos, I. Kesisoglou, S.T Papavramidis. “Management of complex perianal fistulas by using fibrin glue in patients with impaired immunity: Tips and tricks (poster)”.

 

Ανακοινώθηκε στο Colorectal Congress Benign Colorectal Diseases, St. Gallen, Switzerland 1-4 December, 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη

 

 

 • N. Michalopoulos, N. Deligiannidis, I. Pliakos, I. Kesisoglou, S.T Papavramidis. “Management of benign colorectal diseases in day surgery department (poster)”.

 

Ανακοινώθηκε στο Colorectal Congress Benign Colorectal Diseases, St. Gallen, Switzerland December 1-4 December, 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη

 

 

 • N. Michalopoulos, N. Deligiannidis, I. Pliakos, I. Kesisoglou, S.T Papavramidis. “Squamous cell carcinoma development via chronic inflammation in pilonidal disease (poster)”.

 

Ανακοινώθηκε στο Colorectal Congress Benign Colorectal Diseases, St. Gallen, Switzerland 1-4 December 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη

 

 

 • N. Michalopoulos, T. Papavramidis, I. Pliakos, I. Kesisoglou, E. Kotidis, K. Sapalidis. S. Papavramidis. “Management of bile leak after laparoscopic cholecystectomy (poster)”.

 

Ανακοινώθηκε στο World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association, Buenos Aires, Argentina April 18-22, 2010.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο HPB vol:12 sup.1, April 2010

 

 • N. Michalopoulos, TS. Papavramidis, I. Pliakos, E. Kotidis, I. Kesisoglou, K. Sapalidis, S. Papavramidis. “Benign and malignant lesions of appendix”.

 

Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν μα μελετηθεί η κλινική εικόνα και η θεραπευτική αντιμετώπιση των καλόηθων και κακόηθων όγκων της σκωληκοειδούς απόφυσης. Συμπεραίνεται ότι αυτοί οι όγκοι είναι πολύ σπάνιοι και διαγιγνώσκονται δύσκολα. Η θεραπεία των NETs και των καρκινωμάτων από μικρά επιθηλιακά κύτταρα έχει καλά αποτελέσματα, ενώ τα διατητρένοντα αδενοκαρκινώματα (βλεννώδη ή μη) έχουν φτωχή πρόγνωση.

Ανακοινώθηκε στο 7th Biennial Congress of the Mediterranean Society of ColoProctology, Thessaloniki, Greece April 22-24, 2010

Δημοσιεύτηκε περίληψη

 

 

 • N. Michalopoulos, I. Kesisoglou, TS. Papavramidis,  I. Pliakos, E. Kotidis, K. Sapalidis, S. Papavramidis. “Colonic lipomas: Report of four cases”.

 

Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η παρουσίαση τεσσάρων περιστατικών με λίπωμα του παχέος εντέρου και η ανάλυση των κλινικών και ογκολογικών χαρακτηριστικών, της θεραπευτικής προσέγγισης, του αποτελέσματος της θεραπείας και των πορισμάτων της ιστολογικής εξέτασης αυτών των σπάνιων νεοπλασμάτων. Συμπεραίνεται ότι τα ευμεγέθη αλλά και τα ασυμπτωματικά λιπώματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται χειρουργικά και έχουν πολύ καλή πρόγνωση.  

Ανακοινώθηκε στο 7th Biennial Congress of the Mediterranean Society of ColoProctology, Thessaloniki, Greece April 22-24, 2010

Δημοσιεύτηκε περίληψη

 

 

 • N. Michalopoulos, TS Papavramidis, I Pliakos, I Kesisoglou, E. Kotidis, K. Sapalidis, N. Deligiannidis,  I. Ntokmetzioglou, ST Papavramidis. “Inguinal hernia tension-free repair using mesh under local anesthesia.  A prospective clinical study”.

 

Ανακοινώθηκε στο International Congress of European Hernia Society, Emerging Surgeons’ Session Presentation, Istanbul, Turkey, 6-9 October 2010

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο Hernia 2010;14 (suppl 1): S47-S54

 

 

 • N. Michalopoulos, I. Pliakos, T.S. Papavramidis, K. Sapalidis, I. Kesisoglou, E. Kotidis, N. Deligiannidis,  I. Ntokmetzioglou, S.T. Papavramidis. “Planned hernia: A «solution» for permanently abdominal wall closure after laparostomy for sepsis”.

 

Ανακοινώθηκε στο International Congress of European Hernia Society, Emerging Surgeons’ Session Presentation, Istanbul, Turkey, 6-9 October 2010 (poster)

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο Hernia 2010;14 (suppl 1): S55

 

 

 • N. Michalopoulos, I. Pliakos, TS Papavramidis, I. Soultati, G. Paroutsidou, E. Thomaidou, O. Vasilaki, ST Papavramidis. “The prognostic value of transfection in patient with severe abdominal sepsis managed with laparostomy. A prospective clinical study”.

 

Ο σκοπός της παρούσας κλινικής προοπτικής μελέτης είναι να μελετήσει την ποιοτική αλλαγή στην βακτηριακή χλωριδα της περιτοναϊκής κοιλότητας, στους ασθενείς με βαρειά κοιλιακή σήψη που αντιμετωπίστηκαν με τη τεχνική της ανοικτής κοιλίας και τη συσκευή VAC. Συμπεραίνεται ότι στους ασθενείς που αντιμετωπίζονται με τη τεχνική της ανοικτής κοιλίας και τη συσκευή VAC, αναπτύσσεται ένα σημαντικό ποσοστό επιλοίμωξης της περιτοναικής κοιλότητας, η οποία καθυστερεί την οριστική σύγκλειση της ανοικτής κοιλίας και αυξάνει τη νοσηρότητα και θνητότητα αυτών των ασθενών.

Ανακοινώθηκε στο 23rd Annual Congress of the European Society of Intensive Care Medicine, Barcelona, Spain, 9-13 October 2010 (poster)

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο Critical Care of Medicine