Close icon

Θεοδόσιος Παπαβραμίδης

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

Ονοματεπώνυμο: Θεοδόσιος Παπαβραμίδης
Ημερομηνία γέννησης: 07.07.1976
Τόπος γέννησης: Αλεξανδρούπολη Έβρου
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά
Πτυχίο Ιατρικής: Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. 2002 ‘’Λίαν Καλώς’’
Άδεια άσκησης επαγγέλματος: ΔΥ/Γ1/36009/22.07.02 Νομαρχία Θεσσαλονίκης
Ειδικότητα Χειρουργικής:

Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ. (Νοσοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α. 29/09/2005 - 31/10/2007)

Γ’ Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ (Νοσοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α 1/11/2007- 21/11/2010)

Ξένες Γλώσσες:

Γαλλικά: Άριστα (Ισοτιμία ελληνικού και βελγικού απολυτηρίου λυκείου)

Αγγλικά: Άριστα (Proficiency of the University of Cambridge England)

Ιταλικά: Πολύ Καλά

Διδακτορική διατριβή:

Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. (12/01/2009)

Θέμα: «Η επίδραση της χρόνιας αύξησης της ενδοκοιλιακής πίεσης στο διάφραγμα (Πειραματική εργασία σε κουνέλια)» Βαθμός: “Άριστα’’.

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ-ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

01. Υπηρεσία υπαίθρου

Διορίστηκα στις 8-9-2002 στο Π.Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσιο» για τρίμηνη εκπαίδευση, την οποία περάτωσα στις 12-12-2002. Από 16-12-2002 έως 27-12-2003 υπηρέτησα σε οργανική θέση αγροτικού ιατρού στο Κ.Υ. Τσοτυλίου Κοζάνης

02. Στρατιωτική υπηρεσία

Τον Φεβρουάριο του 2004 κατατάχθηκα στον στρατό ξηράς, όπου μετά την δίμηνη βασική εκπαίδευση στο κέντρο εκπαίδευσης υγειονομικού ‘Αρτας (Κ.Ε.ΥΓ), υπηρέτησα ως οπλίτης ιατρός στο 492 ΓΣΝ Αλεξανδρούπολης, από 1/5/2004 έως 6/9/2004. Στο χρονικό αυτό διάστημα διετέλεσα εσωτερικός βοηθός της χειρουργικής κλινικής. Από 02/10/2004 έως 24/2/2005 υπηρέτησα ως οπλίτης ιατρός στη Δ’Μοίρα Καταδρομών από όπου και απολύθηκα. Από την Δ’ΜΚ έλαβα εύφημο μνεία για τις υπηρεσίες μου στο στράτευμα. Στις 28/3/2011 (ΦΕΚ Γ 249/15-4-2011) με προεδρικό διάταγμα ονομάστηκα έφεδρος Ανθυπολοχαγός του Υγειονομικού Σώματος.

03. Μετεκπαίδευση

 1. Μετεκπαίδευτικό πρόγραμμα «Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής» που οργανώνει το ΕΚΑΒ, το οποίο διαρκεί 300 ώρες.
 2. 9/9/2011 – 11/11/2011 UO Chirurgia Generale II, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Direttore Prof. Paolo Miccoli.
 3. 21/11/2011 -20/1/2012 UO Endocrinochirurgia, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Direttore Prof. Paolo Miccoli.

04. Ιατρική προϋπηρεσία

 1. Από 17/7/2000 έως 30/7/2000 συμμετείχα στις εργασίες των Εξωτερικών Ιατρείων και των Χειρουργείων του Απολλώνειου Νοσοκομείου Λευκωσίας.
 2. Από 1-8-2002 έως 15-8-2002 έλαβα μέρος στο «πρόγραμμα ενίσχυσης των νησιών» που διοργανώθηκε από την Ε.Φ.Ι.Ε.Ε., στο Κ.Υ. Κισσάμου Χανίων.
 3. Από 1/5/2004 έως 6/9/2004 διετέλεσα εσωτερικός βοηθός της χειρουργικής του 492 ΓΣΝ Αλεξανδρούπολης.
 4. Από 02/10/2004 έως 24/2/2005 υπηρέτησα ως οπλίτης ιατρός στη Δ’Μοίρα Καταδρομών.
 5. Από 29/09/2005 έως 31/10/2007 υπηρέτησα ως ειδικευόμενος στη γενική χειρουργική ιατρός στην Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ..
 6. Από 1/11/2007 έως 21/11/2010 υπηρέτησα ως ειδικευόμενος στη γενική χειρουργική ιατρός στη Γ’ Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ..
 7. Από 21/11/2010 έως 14/1/2011 υπηρέτησα στη Γ’ Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ με παράταση σύμβασης.
 8. Από 23/2/2011 με την με Αρ.Πρωτ. Γ1/3285 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διατηρώ ιδιωτικό χειρουργικό ιατρείο.
 9. Από 18/7/2014 έως και σήμερα με την υπ.αρθμ. 34427/92/21-11-2013 (ΦΕΚ 822/1-7-2014τ.Γ’) διορίστηκα ως λέκτορας στην Α’Προπαιδευτική Χειρουργική του ΑΠΘ, με πλήρες κλινικό έργο και συμμετοχή στην ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

05. Διδακτικό έργο

Α. Προπτυχιακή εκπαίδευση

 1. Από το 2005 έως το 2007, συμμετείχα στην κλινική άσκηση των φοιτητών του ΣΤ’, Ζ’ και ΙΑ’ εξαμήνου που ασκούνταν στην Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ.
 2. Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης της Γ’Χειρουργικής κλινικής, υπό την επίβλεψη του Καθ. Ι. Ντοκμετζίογλου από 30-3-2005 εώς 29-3-2007.
 3. Από το 2008 έως 2010 συμμετείχα στην κλινική άσκηση των φοιτητών του ΣΤ’, Ζ’ και ΙΑ’ εξαμήνου που ασκούνται στην Γ’ Χειρουργική Κλινική του Α.Π.Θ.
 4. Κατά το εαρινό εξάμηνο του 2010 προσλήφθηκα με την υπ.αριθμ. 46933/15-04-2010 πρυτανική πράξη ως διδάσκων σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (15/4/2010-31/8/2010) για τη διδασκαλία του μαθήματος «Γενική Χειρουργική».
 5. Από τον Απρίλιο του 2007 έως το 2010 αποτέλεσα μέλος των εκπαιδευτών του Εργαστηρίου Κλινικών Δεξιοτήτων της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, συμμετέχοντας στη διδασκαλία, προετοιμασία και διενέργεια των εξετάσεων του επιλεγόμενου μαθήματος του Εργαστηρίου Κλινικών Δεξιοτήτων που διδάσκεται στους φοιτητές της ιατρικής σχολής του Α.Π.Θ.
 6. Από 23/12/2010 μέχρι 28/02/2011 εργάστηκα ως Έμμισθος Επιστημονικός συνεργάτης στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ανατομίας.
 7. Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης της Γ’Χειρουργικής κλινικής, υπό την επίβλεψη του Καθ. Ν. Τζιρής από 09-2-2011 εώς 08-2-2013.
 8. Στις 19/3/2012 παρέδωσα το μάθημα «Ανατομία-Φυσιολογία των ενδοκρινών αδένων» στην ΕΠΑ.Σ Βοηθών Νοσηλευτών του ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου»
 9. Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης της Γ’Χειρουργικής κλινικής, υπό την επίβλεψη του Καθ. Ι. Κανέλλου από 7-6-2013 εώς 17-7-2014 (Διακοπή λόγω διορισμού ως μέλος ΔΕΠ).
 10. Από 18/7/2014 έως και σήμερα με την υπ.αρθμ. 34427/92/21-11-2013 (ΦΕΚ 822/1-7-2014τ.Γ’) διορίστηκα ως λεκτοράς στην Α’Προπαιδευτική Χειρουργική του ΑΠΘ

 

Β. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση

 

 1. Μαθήματα τμήματος Πρώτων Βοηθειών Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, Θεσσαλονίκη 2007, Εισήγηση με θέμα: «Αντιμετώπιση εγκαυματία»
 2. Διημερίδα της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 4-5 Μαϊου 2007, , με θέμα: «Επείγοντα Αθλητιατρικά Προβλήματα με Πρακτική Άσκηση». Εκπαιδευτής στο εφαρμοσμένο φροντιστήριο με θέμα: «Ακινητοποίηση και μεταφορά τραυματία». Συντονιστής Σ. Αποστολίδης
 3. 9ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος, 7ο Ελλαδό-Κυπριακό Αθλητιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 27-30 Μαρτίου 2008, εκπαιδευτής στο εφαρμοσμένο φροντιστήριο με θέμα: «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) – Α’ Βοήθειες – Μεταφορά και Ακινητοποίηση Τραυματία». Συντονιστές Ν. Αγγελίδης, Σ. Αποστολίδης
 4. Διημερίδα της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 7-8 Μαρτίου 2009, με θέμα: «Επείγοντα Αθλητιατρικά Προβλήματα με Πρακτική Άσκηση». Εκπαιδευτής στο εφαρμοσμένο φροντιστήριο με θέμα: «ΚΑΡΠΑ – Ακινητοποίηση και Μεταφορά Τραυματία».
 5. Διημερίδα της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 4-5 Δεκεμβρίου 2010, με θέμα: «Επείγοντα Αθλητιατρικά Προβλήματα με Πρακτική Άσκηση». Εκπαιδευτής στο εφαρμοσμένο φροντιστήριο με θέμα: «Ακινητοποίηση και μεταφορά τραυματία». Συντονιστής Σ. Αποστολίδης
 6. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Α’Προπαιδευτική Κλινικής Α.Π.Θ 2005-2008
 7. Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Γ’Χειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ 2007-2010
 8. Μεταπτυχιακό μάθημα «Τραύμα-Πολυτραυματίας», κεφάλαιο «Πρώτες βοήθειες πολυτραυματίας», Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ 2008-2009
 9. Μεταπτυχιακό μάθημα «Τραύμα-Πολυτραυματίας», κεφάλαιο «Πρώτες βοήθειες πολυτραυματίας», Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ 2009-2010
 10. Μεταπτυχιακό μάθημα «Παχυσαρκία», κεφάλαιο «Παχυσαρκία και παθήσεις οργάνων και συστημάτων», Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Σχολής 2011-2012
 11. Μετεκπαιδευτική Ημερίδα που έγινε στην Αθήνα στις 2/4/2011 με θέμα «Προβλήματα Χειρουργικών Ασθενών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας».

Από το Μάιο του 2012, για δύο φορές το χρόνο, και έως σήμερα συμμετέχω ως εκπαιδευτής στο “Basic Surgical Skills Course”, που διοργανώνεται από τη Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Υπεύθυνος Αν. Καθ. κ. Ζαχαρούλης) και τελεί υπό την αιγίδα του Royal College of Surgeons of England.

06. Ερευνητικό έργο

Συμμετέχω ενεργά σε επτά διεθνή ερευνητικά πρωτόκολλα και σε τρείς πολυκεντρικές μελέτες:

 1. Classic Total Thyroidectomy With or Without Drains

http://ClinicalTrials.gov/show/NCT00691990

 1. Late Postoperative Course of Patients With Mini Video Assisted Thyroidectomy (miVAT) Versus Classic Thyroidectomy (T)

http://ClinicalTrials.gov/show/NCT00693147

 1. Immediate Postoperative Course of Patients With Mini Video Assisted Total Thyroidectomy (miVAT) Versus Classic Total Thyroidectomy (cTT)

http://ClinicalTrials.gov/show/NCT00692835

 1. Perioperative Parathormone Measurement and Sodium Bicarbonate Infusion Test After Total Thyroidectomy

http://ClinicalTrials.gov/show/NCT00793689

 1. Role of Droperidol in Postoperative Vomiting

http://ClinicalTrials.gov/show/NCT00702442

 1. Vitamin D levels and postoperative hypocalcemia after total thyroidectomy

http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01039714

 1. Compression Anastomosis using the CAR™ 27. Protocol No: 08-CAR-07-Gr-01

http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00880984

 1. Assessment of Peritoneal Immune Response in Patients With Severe Intra-abdominal Sepsis Managed With Laparostomy and Vacuum Assisted Closure (VAC)

http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01410526

 1. Protocol D4280C00001: A Phase III,  Randomized, Multicenter, Double Blind, Double Dummy, Parallel-Group, Comparative Study to Determine the Efficacy, Safety, and Tolerability of Ceftazidime Avibactam (CAZ104) Plus Metronidazole Versus Meropenem in the Treatment of Complicated Intra-Abdominal Infections (clAls) in Hospitalized AdultsD4280C00005

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01499290

 1. Gastro-intestinal Failure Trial Group

Υπό την αιγίδα της World Society of Abdominal Compartment Syndrome που αφορά τη δυσλειτουργία του πεπτικού σε βαρέως πάσχοντες

http://archive.wsacs.org/clinical_trials.php

07. Επιστημονικές Εταιρείες

Είμαι μέλος των παρακάτω Ιατρικών εταιρειών :

 

Α. Ελληνικές

 1. Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας από το 2007
 2. Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος από το 2011
 3. Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων από το 2011
 4. Ογκολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος από το 2012
 5. Αθλητιατρική Εταιρεία Ελλάδος από το 2013
 6. Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία από το 2014

 

Β. Διεθνείς

 

 1. International Hepato Pancrato Billiary Association (IHPBA) από το 2003
 2. World Society of Abdominal Compartment Syndrome (WSACS) από το 2007, ενώ από το 2014 αποτελώ πρέσβη της εταιρείας στην Ελλάδα.
 3. European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) από το 2009

08. Συμμετοχή σε σύνταξη περιοδικών

 

 • Μέλος επιτροπής σύνταξης (Editorial Board)

 

  1. Medicine (συμπεριλαμβάνεται στο PubMed, IF: 4.867)
  2. World Journal of Gastroenterology (συμπεριλαμβάνεται στο PubMed, IF: 2.547)
  3. Journal of Medical Case Reports (συμπεριλαμβάνεται στο PubMed) (http://jmedicalcasereports.com/jmedicalcasereports/pages/view/editorialboard)
  4. Annals of Thyroid Research (http://austinpublishinggroup.com/thyroid-research/ )
  5. World Journal of Otorhinolaryngology (http://www.wjgnet.com/2218-6247/ )

 

 

 

 

 • Κριτής (Reviewer)

 

 

 1. International Urology and Nephrology, το οποίο περιλαμβάνεται στο PubMed .
 2. Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques, το οποίο περιλαμβάνεται στο PubMed
 3. Digestive Disease and Sciences, το οποίο περιλαμβάνεται στο PubMed
 4. Obesity Surgery, το οποίο περιλαμβάνεται στο PubMed
 5. Canadian Medical Association Journal, το οποίο περιλαμβάνεται στο PubMed
 6. Saudi Medical Journal, το οποίο περιλαμβάνεται στο Pub Med
 7. BMJ Case Reports, το οποίο περιλαμβάνεται στο Pub Med
 8. Journal of Cardiothoracic Surgery
 9. Medical Case Studies
 10. International Journal ofColorectal Diseases, το οποίο περιλαμβάνεται στο PubMed
 11. Journal of Medicine and medical science
 12. World Journal of Surgical Oncology
 13. Expert Review  of Gastroenterology & Hepatology
 14. Journal of Clinical Medicine and Research
 15. Open Women’s Health Journal
 16. Critical Care Medicine, το οποίο περιλαμβάνεται στο PubMed
 17. Indian Journal of Medical Research
 18. Hippokratia, το οποίο περιλαμβάνεται στο PubMed
 19. North American Journal of Medical Science, το οποίο περιλαμβάνεται στο PubMed
 20. Acta Medico-Historica Adriatica
 21. Basic Research Journal of Medicine & Clinical Science
 22. PLoS ONE, το οποίο περιλαμβάνεται στο PubMed
 23. BMC Research Notes
 24. International Journal of Surgery
 25. Case Report in Emergency Medicine
 26. International Journal of STD & AIDS

09. Οργάνωση συνεδρίων

 1. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 12 και 14 Μαίου 2000.
 2. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 27 και 29 Νοεμβρίου 2009.
 3. Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκής Επιτροπής Νέων Ιατρών στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Κλινικής Ογκολογίας και Πρόληψης Καρκίνου στη Μακεδονία, Πιερία 16-18 Σεπτεμβρίου 2011.
 4. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Αθήνα 25-27 Νοεμβρίου 2012 .
 5. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Αλεξανδρούπολη 29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2013 .

Μέλος της οργανωτικής επιτροπής στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 16-19 Οκτωβρίου 2014.

10. Βραβεία

 1. Τρίτο βραβείο στο “Concours scientifique” ως φοιτητής το 1995.
 2. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου – Πρωκτού, Ιωάννινα 10-12 Μαϊου 2007. Βραβείο με χρηματικό έπαθλο.
 3. 11ου Πανελλήνιο Συνεδρίου Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων. Βραβείο Καλύτερης Επιστημονικής Εργασίας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΑΡΡΑΣ».
 4. 11ου Πανελληνίο Συνεδρίου Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων. Βραβείο οργανωτικής επιτροπής για το καλύτερο video.
 5. 25ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου. Βραβείο στη μνήμη του ιατρού Σωκράτη Βλαχογιάννη.
 6. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2010. Έπαινος δεύτερης καλύτερης προφορικής επιστημονικής ανακοίνωσης.
 7. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Κλινικής Ογκολογίας και Πρόληψης Καρκίνου στη Μακεδονία. Βραβείο καλύτερης παρουσίασης εργασίας για νέους ειδικευόμενους χειρουργούς.
 8. 12ο Πανελλήνιο Συνεδρίου Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων. Βραβείο οργανωτικής επιτροπής για την καλύτερη προφορική ανακοίνωση
 9. Eminent Scientist of the Year 2012, από το International Research Promotion Council.
 10. 28ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο. Βραβείο του Ιδρύματος Χαριλάου Κ. Κεραμέως.

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής. 2ο Βραβείο.

11. Άλλες δραστηριότητες

 1. Στις 24/10/2014 τοποθετήθηκα από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων στην Ομάδα Επιτήρησης και Ορθής Χρήσης Αντιβιοτικών
 2. Εκλεγμένο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ 2007-2009
 3. Εκλεγμένο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ 2009-2011
 4. Υπεύθυνος μαθημάτων του τμήματος πρώτων βοηθειών της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Ελληνική Ομάδα Διάσωσης», από την οποία και μου απονεμήθηκε ευχαριστήριο δίπλωμα.
 5. Διεθνής διαιτητής στην άρση βαρών.
 6. Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των Νέων από το 1993 εώς το 1999

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

1. Συμμετοχή σε Ελληνικά Συνέδρια - Ημερίδες

  1. 5ο Ελληνο-Ιταλικό Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής και Γενικής Χειρουργικής, Βόλος-Σκιάθος 30 Ιουνίου – 7 Ιουλίου 1999
  2. 5ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, Αλεξανδρούπολη 23-25 Απριλίου 1999
  3. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη 30 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 1999
  4. 3η Ημερίδα Μελέτης Ιατρικών Εκδόσεων, Θεσσαλονίκη 24 Νοεμβρίου 2000
  5. 6ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 12-14 Μαίου 2000
  6. 7ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, Λάρισα 27-29 Απριλίου 2001
  7. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Φαρμακολογίας, Αθήνα 9-10 Φεβρουαρίου 2002
  8. 8ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, Ιωάννινα 19-21 Απριλίου 2002
  9. 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, Θεσσαλονίκη 12-14 Απριλίου 2002
  10. 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 21-23 Φεβρουαρίου 2002
  11. 6ο Πανελήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας, Θεσσαλονίκη 27-29 Σεπτεμβρίου 2002
  12. 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Παρεντερικής και Εντερικής Διατροφής, Αλεξανδρούπολη 1-3 Νοεμβρίου 2002
  13. 1ο Συνέδριο Πανελλήνιας Εταιρείας Ιστορίας της Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 22-23 Νοεμβρίου 2002
  14. 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 17-18 Απριλίου 2003
  15. 9ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Αθήνα 9-11 Μαϊου 2003
  16. Εαρινό Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Γρεβενά 6-8 Ιουνίου 2003
  17. 10ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 14 – 16 Μαϊου 2004
  18. 8η Πανελλήνια Συνάντηση Χειρουργικής Ήπατος Χοληφόρων Παγκρέατος, Αλεξανδρούπολη 20-21 Μαϊου 2004
  19. 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 2-5 Οκτωβρίου 2004
  20. 30ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 27 Απριλίου -1 Μαίου 2004
  21. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Θεσσαλονίκη 9-11 Δεκεμβρίου 2005
  22. 21o Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 30 Μαρτίου – 1 Απριλίου 2006
  23. 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Αθήνα 22-26 Νοεμβρίου 2006
  24. XV Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο, Αθήνα 13-16 Δεκεμβρίου 2006
  25. 1η Εκπαιδευτική Ημερίδα Φροντίδας Κατακεκλιμένων και χρονίως πασχόντων ασθενών, Θεσσαλονίκη 17 Φεβρουαρίου 2007
  26. 22ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 19-21 Απριλίου 2007
  27. Διημερίδα με θέμα «Επείγοντα αθλητιατρικά θέματα με πρακτική άσκηση», Θεσσαλονίκη 4-5 Μαϊου 2007
  28. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου – Πρωκτού, Ιωάννινα 10-12 Μαϊου 2007
  29. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, Πάτρα 7-10 Ιουνίου 2007
  30. 8ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 18-21 Οκτωβρίου 2007
  31. 9ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος, 7ο Ελλαδό-Κυπριακό Αθλητιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 27-30 Μαρτίου 2008
  32. 23ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 27-29 Μαρτίου 2008
  33. 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Αθήνα 12-15 Νοεμβρίου 2008
  34. Νομικά-Οικονομικά-Επικοινωνιακά θέματα για ειδικευόμενους ιατρούς, Θεσσαλονίκη 1-3 Δεκεμβρίου 2008
  35. 24ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσαλονίκη 26-28 Μαρτίου 2009
  36. 5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη 2-5 Απριλίου 2009
  37. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου – Πρωκτού, Αθήνα 15-17 Μαïου 2009
  38. 9ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2009
  39. 7η Επιστημονική Συνάντηση Προχωρημένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Ιωάννινα 6-8 Νοεμβρίου 2009
  40. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, Θεσσαλονίκη 20-22Νοεμβρίου 2009
  41. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμωξεων, Ιωάννινα 20-22 Νοεμβρίου 2009
  42. 11ο Πανελληνίο Συνεδρίο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Θεσσαλονίκη 27-29 Νοεμβρίου 2009
  43. 25ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 18-20 Μαρτίου 2010
  44. 16ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, 4ο Διεθνές Forum φοιτητών ιατρικής & νέων ιατρών Ελλάδας, Αθήνα 16-18 Απριλίου 2010
  45. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παρεντερικής και Εντερικής Διατροφής, Αλεξανδρούπολη 19-21 Νοεμβρίου 2010.
  46. 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2010, Αθήνα 24-27 Νοεμβρίου 2010.
  47. Επετειακή Διημερίδα: «Νεότερες εξελίξεις στη χειρουργική», Θεσσαλονίκη 14-15 Μαΐου 2011.
  48. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Θεσσαλονίκη 19-22 Μαΐου 2011.
  49. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Κλινικής Ογκολογίας και Πρόληψης Καρκίνου στη Μακεδονία, Πιερία 16-18 Σεπτεμβρίου 2011.
  50. 24ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 18-20 Οκτωβρίου 2012
  51. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Αθήνα 25-27 Νοεμβρίου 2011.
  52. 10ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 8-10 Δεκεμβρίου 2011
  53. Εαρινή Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Καλάβρυτα 23-24 Μαρτίου 2012.
  54. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 25-27 Μαΐου 2012
  55. Ημερίδα με θέμα: «Καρκίνος και Διατροφή», Ογκολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 12 Οκτωβρίου 2012.
  56. 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ , Αθήνα 21-24 Νοεμβρίου 2012.
  57. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Λάρισσα 27-29 Σεπτεμβρίου 2013.
  58. Πολυθεματικό συνέδριο με τίτλο: «Σύγχρονες θεραπευτικές μέθοδοι στην καθημερινή κλινική πράξη», Καβάλα 4-5 Οκτωβρίου 2013.
  59. Εαρινή Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Δελφοί 6-7 Απριλίου 2013.
  60. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Αλεξανδρούπολη 11-13 Απριλίου 2013.
  61. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, Θεσσαλονίκη 17-18 Μαΐου 2013.
  62. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Αλεξανδρούπολη 29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2013.
  63. Εαρινή Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Αθήνα 8-9 Μαρτίου 2014.
  64. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 16-19 Οκτωβρίου 2014 ().
  65. 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ , Αθήνα 12-15 Νοεμβρίου 2014

2. Συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια - Ημερίδες

 1. 5th BANTAO Congress, Thessaloniki 30 September – 3 October 2001
 2. 29th Symposium of the European Association of Geriatric Psychiatry, Thessaloniki 7 – 11 November, 2001.
 3. 5th European Congress of the IHPBA, Istanbul, Turkey, 28-31 May 2003
 4. 7th Annual Meeting of the European Society of Surgery, Prague, Czech Republic, 20-22 November 2003
 5. 32nd Conference of the European Teratology Society, Thessaloniki, Greece, 19 – 22 September 2004
 6. 7th World Congress of IHPBA, 10th Annual Meeting of AUGIS, Edinburgh, Scotland, 3-7 September 2006
 7. 15th European Congress on Obesity (ECO), Budapest, Hungary, 22-25 April 2007
 8. 8th World Congress of IHPBA, Mumbai, India, 27 February – 2 March 2008
 9. 9th European Congress of Neuropathology, Athens, Greece 8 -10May 2008
 10. XXVIIth International Congress of the International Academy of Pathology, Athens, Greece 12-17 October 2008
 11. 2nd Central European Congress of Surgery and 3rd International Pancreatic Days, Katowice, Poland 23-25 April 2009
 12. 8th Congress of the European Hepato-Pancreato-Biliary Association, Athens, Greece, June 18-20 2009
 13. 4th World Congress Abdominal Compartment Syndrome, Dublin, Ireland 24-27 June 2009
 14. 13th Surgical Week, Chalkidiki, Greece 26-31 June 2009
 15. 43rd World Congress of the International Society of Surgery ISS/SIC, Adelaide, Australia 6-10 September 2009
 16. 11th Hauptstadtkongress der DGAI für Anästhesiologie und Intensivtherapie, Berlin, Germany 17-19 September 2009
 17. 22nd Annual Congress of the European Society of Intensive Care Medicine, Vienna, Austria 11-14 October 2009
 18. Benign Colorectal Diseases, St.Gallen, Switzerland 2-4 December 2009
 19. 9th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association, Buenos Aires, Argentina 18-20 April 2010
 20. 7th Biennial Congress of the MSCP, Thessaloniki, Greece 22-24 April 2010
 21. 23rd Annual Congress of European Society of Intensive Care Medicine, 9-13 October 2010.
 22. Euroanaesthesia 2010, The European Anaesthesiology Congress, Helsinki , Finland, 12-15 June 2010
 23. Symposium of the Surgical Society of Serbia, Nis, Serbia 28 March 2014.

3. Συμμετοχή σε Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα

 1. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα 2002 Γ.Ν.Κοζάνης «Μαμάτσειο». Διάρκεια: 20 ώρες. Διοργάνωση: Παθολογικό και Χειρουργικό Τμήμα Μαμάτσειου Γ.Ν.Κοζάνης.
 2. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ενδοκρινολογίας 2003, Θεσ/νίκη 14-16 Απριλίου 2003. Διάρκεια: 22 ώρες. Διοργάνωση: Ενδοκρινολογική κλινική Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο».
 3. «Εκπαίδευση στη λαπαροσκοπική χειρουργική σε πειραματικά χειρουργεία». Θεσσαλονίκη 27 – 28 Ιουνίου 2008. 9 CME Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Παχέως Εντέρου – Πρωκτού.
 4. «Εκπαίδευση στη λαπαροσκοπική χειρουργική σε πειραματικά χειρουργεία». Θεσσαλονίκη 6 – 7 Φεβρουαρίου 2009. 6 CME Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Παχέως Εντέρου – Πρωκτού .
 5. «Δίπλωμα Επάρκειας στη Διαχείρηση του Αεραγωγού». Θεσσαλονίκη 15 Μαρτίου 2009. Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Αεραγωγού
 6. «Φροντίδα χρόνιων ελκών. Επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής μεθόδου». Θεσσαλονίκη 28 Μαρτίου 2009. Οργάνωση: Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης
 7. Το 2012 εκπαιδεύτικά ως εκπαιδευτής για το Basic Surgical Skills Course από το Royal College of Surgeons of England στη Λάρισσα.

4. Συμμετοχή σε Διεθνή σεμινάρια (Courses/Workshops)

 1. 7th Annual Meeting of the European Society of Surgery, Prague, Czech Republic. Premeeting hernia course, 20 November 2003. Duration: 7 hours. Organization: European Society of Surgery
 2. 21ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Πολυτραυματίας – Αρχική Αντιμετώπιση, 1 Απριλίου 2006. Διάρκεια: 7 ώρες. Οργάνωση: Ελληνικό τμήμα Αμερικανικού Κολλεγίου των Χειρουργών.
 3. Acute Trauma Life Support (ATLS), 4-5 Νοεμβρίου 2006. Διάρκεια: 19 ώρες. Οργάνωση: Ελληνικό τμήμα Αμερικανικού Κολλεγίου των Χειρουργών.
 4. 5th International Postgraduate Course “Frontiers in HPB Diseases”, Αθήνα 9-10 Μαρτίου 2007. 12 CME-CPD credits
 5. Basic Life Support Provider Course (BLS), 4 Δεκεμβρίου 2007
 6. Good Clinical Practice Guideline course, GCP web-based training course Ashford and St. Peter’s Hospital NHS, 28/5/2008
 7. Clinilabs GCP Training Program, Clinilabs, 03/01/2009
 8. “Multi-procedures: Techniques de base” Bordeaux 20-21 Οκτωβρίου 2008. Οργάνωση: Institute of Laparoscopic Surgery
 9. Advanced Life Support (ALS), Θεσσαλονίκη 30-31 Μαϊου 2009. Οργάνωση: European Resuscitation Council
 10. CAR™27 Hands-on Training Program, Θεσαλονίκη 8 Μαϊου 2009
 11. Εκπαίδευση στην ανοικτή και λαπαροσκοπική χειρουργική σε πειραματόζωα, Θεσσαλονίκη 26-27 Φεβρουαρίου 2010. Οργάνωση: Δ’Χειρουργική κλινική Α.Π.Θ. 6 CME credits
 12. Acute Trauma Life Support (ATLS), 18-19 Σεπτεμβρίου 2010. Διάρκεια: 19 ώρες. Οργάνωση: Ελληνικό τμήμα Αμερικανικού Κολλεγίου των Χειρουργών. Επανάληψη – Ανανέωση.
 13. RECLAIM Investigators’ Meeting, Madrid, Spain 24-25 May 2012.
 14. FIMS TEAM PHYSICIAN DEVELOPMENT COURSE, Santorini 28-29 June 2013.
 15. 13th International Postgraduate Course in Endocrine Surgery, Messinia, Greece 28/9-1/10 2014
 16. Από το Μάιο του 2012, για δύο φορές το χρόνο, και έως σήμερα συμμετέχω ως εκπαιδευτής στο “Basic Surgical Skills Course”, που διοργανώνεται από τη Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Υπεύθυνος Αν. Καθ. κ. Ζαχαρούλης) και τελεί υπό την αιγίδα του Royal College of Surgeons of England.

5. Συμμετοχή σε Ομιλίες, Εισηγήσεις σε Στρογγύλες τράπεζες

 1. Εισήγηση στο panel of experts «Postoperative Cognitive Dysfunction (POCD): European strategies”. Στο 11th Hauptstadtkongress der DGAI für Anästhesiologie und Intensivtherapie, Berlin, Germany 17-19 September 2009
 2. Εισήγηση σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα: «Ο ρόλος της ενδοκοιλιακής πίεσης στην αντιμετώπιση ενδοκοιλιακών παθήσεων». Στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Forum, Αθήνα 24-27 Νοεμβρίου 2010.
 3. Εισήγηση στην στρογγύλη τράπεζα «Σύνδρομο αυξημένης ενδοκοιλιακής πίεσης» με θέμα: «Ανοιχτή κοιλιά. Ενδείξεις και τεχνικές». Στην Ημερίδα Εντατικής Θεραπείας, Αθήνα 2 Απριλίου 2011.
 4. Εισήγηση στην στρογγύλη τράπεζα «Η τεχνική της ανοιχτής κοιλιάς στη χειρουργική του παχέος εντέρου» με θέμα: «Ο ρόλος της ενδοκοιλιακής πίεσης». Στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου-Πρωκτού, Θεσσαλονίκη 19-22 Μαΐου 2011.
 5. Διάλεξη με θέμα «Λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου». Στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Κλινικής Ογκολογίας και Πρόληψης Καρκίνου στη Μακεδονία, Πιερία 16-18 Σεπτεμβρίου 2011.
 6. Διάλεξη με θέμα «Χειρουργική θυρεοειδούς με νοσηλεία μιας ημέρας». Στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Αθήνα 25-27 Νοεμβρίου 2011.
 7. Προεδρείο σε Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων. Στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Αθήνα 25-27 Νοεμβρίου 2011.
 8. Προεδρείο σε Συνεδρία Προφορικών Ανακοινώσεων. Στην Εαρινή Διημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Καλάβρυτα 23-24 Μαρτίου 2012.
 9. Διάλεξη με θέμα «Ο ρόλος της διατροφής στη χειρουργική θεραπεία του ογκολογικού ασθενούς». Στην Ημερίδα με θέμα «Καρκίνος και διατροφή» της Ογκολογική Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 12 Οκτωβρίου 2012
 10. Εισήγηση με θέμα «Η χρήση τεχνικών αρνητικής πίεσης» στην στρογγύλη τράπεζα με θέμα: Αμφιλεγόμενα θέματα στην περιτονίτιδα. Στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Λάρισα 27-29 Σεπτεμβρίου 2013
 11. Εισήγηση με θέμα «Χειρουργική θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών αδένων με νοσηλεία μίας ημέρας». Στη ημερίδα με θέμα «Σύγχρονες θεραπευτικές μέθοδοι στην καθημερινή κλινική πράξη», Καβάλα 4-5 Οκτωβρίου 2013.
 12. Σχολιαστής στην εισήγηση «Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός. Θέματα συντηρητικής και χειρουργικής αντιμετώπισης». Στην Εαρινή Διημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Δελφοί 6-7 Απριλίου 2013.
 13. Εισηγητής με θέμα «Χειρουργική ενδοκρινών αδένων: Επιλογή άρθρων από τη διεθνή βιβλιογραφία 2012-2013». Στην Εαρινή Διημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Δελφοί 6-7 Απριλίου 2013.
 14. Εισήγηση στην στρογγύλη τράπεζα «Παραεδρικά Περινεϊκά Συριγγια» με θέμα «Νέες τεχνικές έμφραξης των συριγγίων». Στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου-Πρωκτού, Αλεξανδρούπολη  11-13 Απριλίου 2013.
 15. Εισήγηση στην στρογγύλη τράπεζα «Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική ενδοκρινών αδένων» με θέμα «Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική θυρεοειδούς». Στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Αλεξανδρούπολη 29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2013.
 16. Σχολιαστής στην εισήγηση «Η θέση του προφυλακτικού κεντρικού λεμφαδενικού καθαρισμού στο θηλώδες καρκίνωμα». Στην Εαρινή ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Αθήνα 8-9 Μαρτίου 2014.
 17. Σχολιαστής στην εισήγηση «Προεγχειρητική – μετεγχειρητική λαρυγγοσκόπηση». Στην Εαρινή ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Αθήνα 8-9 Μαρτίου 2014.
 18. Διάλεξη με θέμα «Νευροπαρακολούθηση κατά την διάρκεια επεμβάσεων που αφορούν στον θυρεοειδή». Στην Εαρινή ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Αθήνα 8-9 Μαρτίου 2014.
 19. Σχολιαστής στην εισήγηση «Αποφυγή κακώσεων άνω λαρυγγικού νεύρου». Στην Εαρινή ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Αθήνα 8-9 Μαρτίου 2014.
 20. Διάλεξη με θέμα «Ενδείξεις ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών». Στην Εαρινή ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Αθήνα 8-9 Μαρτίου 2014.
 21. Σχολιαστής στην εισήγηση «Τοποθέτηση παροχετεύσεων». Στην Εαρινή ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Αθήνα 8-9 Μαρτίου 2014.
 22. Σχολιαστής στην εισήγηση «Μετεγχειρητική νοσηλεία ½, 1, 2 ημερών». Στην Εαρινή ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Αθήνα 8-9 Μαρτίου 2014.
 23. Κεντρικός ομιλητής στο Symposium of the Surgical Society of Serbia, Nis, Serbia 28 March 2014 και διάλεξη με θέμα: “Minimal invasive thyroidectomy on a day surgery setting”.
 24. Εισήγηση στην στρογγύλη τράπεζα «Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική ενδοκρινών αδένων» με θέμα «Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική θυρεοειδούς». Στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 16-19 Οκτωβρίου 2014.
 25. Εισήγηση στην στρογγύλη τράπεζα «Αντιμετώπιση κηλών κοιλιακού τοιχώματος» με θέμα «Μεγάλα κοιλιακά χάσματα μετά από ανοικτή κοιλιά». Στο 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ , Αθήνα 12-15 Νοεμβρίου 2014
 26. Προεδρείο σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Αγγειακή Ανατομία και Παθοφυσιολογία». Στο Αγγειακές ημέρες ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 12-13 Δεκεμβρίου 2014.
 27. Προεδρείο σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Καρκίνος Μαστού: Πρόληψη-Διάγνωση». Στο Ημερίδα «Καρκίνος Μαστού: Πρόληψη-αντιμετώπιση», Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Νάουσας, 2 Μαϊού 2015.
 28. Προεδρείο σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Καρκίνος Μαστού: Θεραπεία». Στο Ημερίδα «Καρκίνος Μαστού: Πρόληψη-αντιμετώπιση», Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Νάουσας, 2 Μαϊού 2015.

3. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (συνοπτικά)

1. Διδακτορική διατριβή

 • Τίτλος: Η επίδραση της χρόνιας αύξησης της ενδοκοιλιακής πίεσης στο διάφραγμα (Πειραματική εργασία σε κουνέλια)

Διδακτορική διατριβή που έγινε δεκτή με τον βαθμό «Άριστα» στην Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ, Ιανουάριος 2009

2. Συμμετοχή στη συγγραφή κεφαλαίων διδακτικών βιβλίων και βοηθημάτων

 • Τίτλος: «Χειρουργικές Παθήσεις Παχέος Εντέρου & Πρωκτού». Κεφάλαιο: «Περινεοπρωκτικές παθήσεις», Σελ.:203-259. Εκδόσεις University Studio Press. Θεσσαλονίκη 2015.

3. Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

 • Θ. Παπαβραμίδης, Ε. Θεοδωρίδου, Γ. Γκουντάκος, Π. Ζεμπεκάκης, Α. Τουρκαντώνης. Πυρετός Αγνώστου Αιτιολογίας: Αναδρομική μελέτη τριών χρόνων.
 •  

Δημοσιεύτηκε στο Γαληνός 2003;45(4):377-384
 

 • Θ. Παπαβραμίδης, Θ.Κουτσιμανή, Κ.Χατζημήσιος. Εκκρίζωση της μείζονος σαφηνούς: πρέπει ή όχι να συνοδεύει την απολίνωση της σαφηνομηριαίας συμβολής.

 
Δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Χειρουργική 2003;75(5):336-340

 

 • Θ. Παπαβραμίδης, Χ. Βασσαρά, Ι. Βελλισσάρης, Ι. Μώρος, Η. Δαλαίνας, Β. Δαλαίνας. Ραγέντα ανευρύσματα κοιλιακής αορτής.

 
Δημοσιεύτηκε στο Γαληνός 2004;46(1):58-64
 

 • Σ. Νέττα, Α. Μιχαλόπουλος, Σ. Αποστολίδης, Β. Παπαδόπουλος, Δ. Παραμυθιώτης, Π. Χυτίρογλου, Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Τζεβελέκη, Γ. Μπασδάνης, Ε. Φαχαντίδης. Διαφοροποίηση της δράσης των κορτικοστεροειδών στην επούλωση του κοιλιακού τραύματος και των αναστομώσεων του παχέως εντέρου

 
Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2008;13:50-7
 

 • Ν.Μιχαλόπουλος, Ι.Κεσίσογλου, Θ.Παπαβραμίδης, Ι.Πλιάκος, Κ. Σαπαλίδης, Σ. Παπαβραμίδης. Η χρήση της συσκευής ραδιοσυχνοτήτων (TISSUELINK) στη χειρουργική του ήπατος

 
Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2008;13:292-300
 

 • Κ. Σαπαλίδης, Ν. Μιχαλόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Πλιάκος, Ι. Κεσίσογλου, Σ. Παπαβραμίδης. Θυρεοειδεκτομή υποβοηθούμενη με video (Mi-VAT)

 
Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2009 14(1): 52-55.
 

 • Κ. Σαπαλίδης, Ν. Μιχαλόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Πλιάκος, Μ. Γιαβροπούλου, Ι. Γιώβος, Σ. Παπαβραμίδης. Λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή (Ανάλυση 13 περιπτώσεων)

 
Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2009 14(2): 126-132
 

 • Ν. Μιχαλόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Μ. Καραμέτου, Γ. Καραγιαννοπούλου, Ι. Κεσίσογλου, Κ. Σαπαλίδης, Σ. Παπαβραμίδης. Η βλεννοκήλη της σκωληκοειδούς απόφυσης

 
Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2009 14(2): 133-139
 

 • Ι. Κεσίσογλου, Θ. Παπαβραμίδης, Γ. Κανάκης, Ε. Κανάκης, Σ. Παπαβραμίδης. Η διαφαινόμενη συμβολή της νανο-μηχανικής στην εξελεγκτική πορεία του ανθρώπου

 
Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2009;14:188-192
 

 • Ν. Μιχαλόπουλος, Α. Μεγαλοπούλου, Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Πλιάκος, Γ. Καραγιαννοπούλου, Ι. Κεσίσογλου, Κ. Γιαβρόγλου, Σ. Παπαβραμίδης. «Λαπαροσκοπική εκπυρήνιση ινσουλινώματος».

 
Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2009;14:327-34
 

 • Ν. Μιχαλόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Ε. Κωτίδης, Ι. Πλιάκος, Μ. Πολυζώνης, Σ. Παπαβραμίδης. «Επιπλοκές της μεκελείου απόφυσης σε ενήλικες ασθενείς».

 
Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2010;15:111-6
 

 • Ε. Κωτίδης, Ν. Μιχαλόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Κ. Τριανταφυλλοπούλου, Γ. Μιστριώτης, Ν. Ροποτίνος, Σ. Παπαβραμίδης. Νευροενδοκρινικοί όγκοι στομάχου. Παρουσίαση περιστατικών και βιβλιογραφική ανασκόπηση

 
Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2010;15:44-52
 

 • Μ. Πολυζώνης, Ι. Πλιάκος, Θ. Παπαβραμίδης, Ν. Μιχαλόπουλος, Ι. Κεσίσογλου, Κ. Σαπαλίδης, Σ. Παπαβραμίδης. Οπισθοπεριτοναϊκό λιποσάρκωμα: Παρουσίαση τριών ασθενών

 
Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2010;15: 191-7
 

 • Ν. Μιχαλόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Σ. Κωτίδης, Ο. Αγαλιώτη, Ε. Ζουπουνίδου, Σ. Παπαβραμίδης. Τραχηλική λεμφόρροια μετά από τροποποιημένο λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου, για θηλώδες καρκίνωμα θυρεοειδούς. Παρουσίαση ασθενούς.

 
Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2010;15:227-232
 

 • Σ. Λάσκου, Θ. Παπαβραμίδης, Ν. Μιχαλόπουλος, Ι. Πλιάκος, Μ. Ζηλακάκη, Μ. Πολυζώνης, Ν. Δεληγιαννίδης, Ι. Κεσίσογλου, Σ. Παπαβραμίδης. Ενδείξεις σπληνεκτομής: Αναδρομική μελέτη επί 167 ασθενών

 
Δημοσιεύτηκε στα Χειρουργικά Χρονικά 2010;15(3-4):236-41

4. Δημοσιεύσεις σε Ξενόγλωσσα Περιοδικά

Α. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΥΠΟ

 

 • Papavramidis, M.Myronidou-Tzouveleki. Body weight regulation and possible clinical applications

 

Δημοσιεύτηκε στο Review of clinical pharmacology and pharmacokinetics 2002; 16(1): 94-96

 

 • T. S Papavramidis, I. Pliakos, N. Michalopoulos, G. Karayanopoulou, I. Kesisoglou, V. Tzioufa, S. Papavramidis. A solid pseudopapillary tumor of the pancreas

 

Δημοσιεύτηκε στο Annals of Gastroenterology 2008;21(4):242-244

 

 • S Papavramidis, I. Pliakos, K. Triantafillopoulou, N. Michalopoulos, K. Sapalidis, I. Kesisoglou, S. Papavramidis Endoscopic removal of biliary tree echinococcal cysts

 

Δημοσιεύτηκε στο Annals of Gastroenterology 2009;22(2):116-118

 

 • Kotzampassi, Y. Tzitzikas, T.S Papavramidis, A. Kolettas, E. Vrettou, Ch. Spiliadi. N-3 fatty acids ameliorate radiation-induced liver injury in the rat

 

Δημοσιεύτηκε στο Annals of Gastroenterology 2009;22(2):106-111

 

 • S Papavramidis, K. Kaidoglou, V. Grosomanidis, P. Kazamias, Th. Anagnostopoulos, D. Paramythiotis, K. Kotzampassi. Short-term fasting-induced jejunal mucosa atrophy in rats – the role of probiotics during refeeding-.

 

Δημοσιεύτηκε στο Annals of Gastroenterology 2009;22(4):268-274

 

 • Papavramidis TS, Mantzoukis K, Michalopoulos N. Confronting gastrocutaneous fistulas.

 

Δημοσιεύτηκε στο Annals of Gastroenterology 2011;24(1):16-19

 

 • Sapalidis K, Kesisoglou I, Mistriotis GA, Papavramidis TS, Panteli N, Papavramidis ST. Laparoscopic left nephrectomy

 

Δημοσιεύτηκε στο Surgical Chronicles 2012;17(1):61

 

 • Papavramidis TS. Medullary Thyroid Carcinoma: A practical approach to a composite issue.

 

Δημοσιεύτηκε στο Ελληνική Χειρουργική Ογκολογία 2012;3(1):13-24

 

 • Papavramidis. Defining and limiting minimal invasive thyroid surgery.

 

Δημοσιεύτηκε στο Hellenic Journal of Surgery 2015;87(1):89-91

 

 • Papavramidis. Neuromonitoring during thyroid surgery.

 

Δημοσιεύτηκε στο Hellenic Journal of Surgery 2015;87(1):82-84

 

Β. ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΥΠΟ

 

 • S. Papavramidis, N. Deligiannidis, T. Papavramidis, K. Sapalidis, M. Katsamakas, O. Gamvros. Laparoscopic cholecystectomy after bariatric surgery

 

Δημοσιεύτηκε στο Surgical Endoscopy 2003;17:1061-4

 

 • T. Papavramidis, E. E. Eleftheriadis, Th. S. Papavramidis, K. E. Kotzampassi, O. G. Gamvros. Endoscopic management of gastrocutaneous fistulas after bariatric surgery by using a fibrin sealant

 

Δημοσιεύτηκε στο Gastrointestinal Endoscopy 2004;59(2):296-300

 

 • Papavramidis, S. Papavramidis, K. Sapalidis, I. Kessisoglou, O. Gamvros. Pre- and post-operative esophageal and gastric pH levels in morbidly obese patients undergoing vertical gastroplasty

 

Δημοσιεύτηκε στο Obesity Surgery 2004;14:271-4

 

 • T Papavramidis, S. Papavramidis. Solid pseudopapillary tumors of the pancreas: review of 718 patients reported in English literature

 

Δημοσιεύτηκε στο Journal of American College of Surgeons 2005;6:965-72

 

 • Kotidis, G. Koliakos, T. Papavramidis, S. Papavramidis. The Effect of Biliopancreatic Diversion with Pylorus-Preserving Sleeve Gastrectomy and Duodenal Switch on Fasting Serum Ghrelin, Leptin and Adiponectin Levels: Is there a Hormonal Contribution to the Weight-Reducing Effect of this Procedure?

 

Δημοσιεύτηκε στο Obesity Surgery 2006;16(5):554-9

 

 • Michalopoulos, V. Papadopoulos, S. Apostolidis, T. Papavramidis, D. Paramythiotis, P. Berovalis. A rare case of pancreatic pseudocyst masquerading as hydrocele

 

Δημοσιεύτηκε στο Acta Gastroenterologica Belgica 2007;69:424

 

 • S Papavramidis, V.N Papadopoulos, A. Michalopoulos, D. Paramythiotis, S. Potsi, G. Raptou, A. Kalogera-Foutzila, N. Harlatis. Anterior chest wall tuberculous abscess: a case report

 

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Medical Case Reports 2007;1:152

 

 • Paramythiotis, V.N Papadopoulos, A. Michalopoulos, T.S Papavramidis, P. Berovalis, N. Harlaftis. Acute pneumomediastinum secondary to hydrogen peroxide therapy of upper right limb wound

 

Δημοσιεύτηκε στο European Surgery 2007;39(6):368-371

 

 • Apostolidis, T.S. Papavramidis, A. Michalopoulos, V. N. Papadopoulos, D. Paramythiotis, N. Harlaftis. Groin Swelling, the Anatomic Way Out of Abdominal Haematomas: a Case Report and Explicative Literature Review

 

Δημοσιεύτηκε στο Acta Chir Belg, 2008;108:251-253

 

 • T.S. Papavramidis, A. Michalopoulos, V.N Papadopoulos, D. Paramythiotis, V. Karadimou, H. Kokkinakis, E. Fahantidis. Emphysematous cholecystitis: a case report

 

Δημοσιεύτηκε στο Cases Journal 2008;1:73

 

 • S. Apostolidis, T.S Papavramidis, A. Zatagias, A. Michalopoulos, V.N Papadopoulos, D. Paramythiotis, N. Harlaftis. Hematemesis as a rare presentation of a solid pseudopapillary tumor of the pancreas: a case report

 

Δημοσιεύτηκε σο Journal of Medical Cases Reports 2008;2(1):271

 

 • Papavramidis TS, Kotzampassi K, Kotidis E., Eleftheriadis EE, Papavramidis ST. Endoscopic fibrin sealing of gastrocutaneous fistulas after sleeve gastrectomy and biliopancreatic diversion with duodenal switch

 

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Gastroenterology and Hepatology 2008;23-1802-5

 

 • Deligiannidis, T. Papavramidis, S. Papavramidis, G. Gkoutzamanis, I. Kessissoglou, I. Papavasiliou, O. Gamvros. Two different prosthetic materials in the treatment of large abdominal wall defects

 

Δημοσιεύτηκε στο Journal of New Zealand Medical Association 2008;121(1280):19-24

 

 • Papavramidis S, Sapalidis K, Pappas D, Karagianopoulou G, Trikoupi A, Souleimanis Ch, Papavramidis S. Gigantic hepatic amebic abscess presenting as acute abdomen: a case report

 

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Medical Case Reports. 2008;2:325

 

 • T.S Papavramidis, N. Zandes, K. Hatzimisios, Th. Koutsimani, F. Kehagia, P. Agorastou, M. Doulgerakis, I. Patoulidis. Acute gallstone pancreatitis: a constant challeng for the surgeon

 

Δημοσιεύτηκε στο Indian Journal of Surgery 2008;70:224-6

 

 • Milias K, Deligiannidis N, Papavramidis TS, Ioannidis K, Xiros N, Papavramidis S. Biliogastric Diversion for the Management of HighOutput Duodenal Fistula: Report of Two Cases and Literature Review

 

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Gastrointestinal Surgery 2009;13:299-303

 

 • Apostolidis S, Michalopoulos A, Papavramidis T.S, Papadopoulos V.N, Paramythiotis D, Harlaftis N. Inguinal Endometriosis: 3 cases and literature review

 

Δημοσιεύτηκε στο Southern Medical Journal 2009;102:206-7

 

 • Kotzampassi K, Kolios G, Manousou P, Kazamias P, Paramythiotis D, Papavramidis TS, Heliadis S, Kouroumalis E, Eleftheriadis E. Oxidative stress due to anesthesia and surgical trauma: Importance of early enteral nutrition

 

Δημοσιεύτηκε στο Molecular Nutrition and Food Research. 2009;53(6): 770-779

 

 • Papavramidis Th, Kesisoglou I, Orailoglou V, Bltzopouos V, Grosomanidis V, Papavramidis S. Mega-obese patients weighing more than 250kg: a problematic group

 

Δημοσιεύτηκε στο Acta Chir Belg 2009;109:61-64

 

 • Papavramidis T.S, Potsi S., Paramythiotis D., Michalopoulos A., Papadopoulos V.N., Douros V., Pantoleon A., Foutzila – Kalogera A., Ekonomou I., Harlaftis N. Gallstone obstructive ileus 3 years postcholecystectomy to a patient with an old ileoileal anastomosis

 

Δημοσιεύτηκε J Korean Med Sci 2009;24(6): 1216-1219

 

 • Papavramidis TS, Duros V, Michalopoulos A, Papadopoulos VN, Paramythiotis D, Harlaftis N. Intra-abdominal pressure alterations after large pancreatic pseudocyst transcutaneous drainage

 

Δημοσιεύτηκε στο BMC Gastroenterol 2009;9:42

 

 • TS Papavramidis, Michalopoulos, G. Karayannopoulou, I. Kesisoglou, V. Tzioufa, G. Raptou, ST Papavramidis. Retroperitoneal ganglioneuroma in an adult patient: a case report and literature review of the last decade

 

Δημοσιεύτηκε στο South Med J 2009;102(10):1065-1067

 

 • S Papavramidis, I. I Kesisoglou, K. Milias, S. Papavramidis. Pancreatic lipoma: a not so rare entity

 

Δημοσιεύτηκε Acta Gastroenterol Belg 2009;72(2);235-237

 

 • Paramythiotis D, Papavramidis T.S, Papadopoulos V.N, Michalopoulos A, Vasilaki O, Harlaftis N. Acute contact appendicitis due to a migrated pericardial drain: a case report

 

Δημοσιεύτηκε Cases Journal 2009;2:6250

 

 • S Papavramidis, K. Sapalidis, N. Michalopoulos, K. Triantafillopoulou, G. Gkoutzamanis, I. Kesisoglou, S.T Papavramidis. Ultracision versus clamp-and-tie total thyroidectomy, a clinical trial

 

Δημοσιεύτηκε στο Head and Neck 2009; 32(6):723-7

 

 • Pliakos C, Alexiadou E, Metallidis S, Papavramidis T.S, Sapalidis K, Nikolaidis P. Right atrium myxoma coexisting with antiphospholipid syndrome: a case report

 

Δημοσιεύτηκε στο Cardiovasc Ultrasound 2009;7:47

 

 

Δημοσιεύτηκε στο Head and Neck 2010; 32(8):984-988

 

 

Δημοσιεύτηκε στο Ann Surg Oncol. 2010;17(3):665-7

 

 • Papavramidis TS, Michalopoulos N, Pliakos J, Triantafillopoulou K, Sapalidis K, Deligiannidis N, Kesisoglou I, Ntokmetzioglou I, Papavramidis ST. Minimally invasive video-assisted total thyroidectomy: An easy to learn technique for skilful surgeons

 

Δημοσιεύτηκε στο Head Neck. 2010; 32(10): 1370-1376

 

 • Paramythiotis D, Papavramidis T.S, Michalopoulos A, Papadopoulos V.N, Apostolidis S, Televantou D, Hytiroglou P. Chronic constipation due to presacral teratoma in a 36-year-old woman: a case report

 

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Medical Case Reports 2010, 4:23

 

 • TS Papavramidis, Sapalidis, N. Michalopoulos, G. Karayannopoulou, G. Raptou, V. Tzioufa, I. Kesisoglou, ST Papavramidis. Spontaneous abdominal wall endometriosis: a case report

 

Δημοσιεύτηκε στο Acta Chirurgica Belgica 2009;109:778-781

 

 • Papavramidis TS, Pliakos I, Charpidou D, Petalotis G, Kollaras P, Sapalidis K, Kesisoglou I, Papavramidis ST. Management of an extrasphincteric fistula in an HIV-positive patient by using fibrin glue: a case report with tips and tricks. Δημοσιεύτηκε στο BMC Gastroenterol 2010;10:18

 

 • Paramythiotis D, Papavramidis T.S, Giavroglou K, Potsi S, Girtovitis F, Michalopoulos A, Papadopoulos V.N, Prousalidis J. Massive variceal bleeding secondary to splenic vein occlusion successfully treated by splenic artery embolization

 

Δημοσιεύτηκε στο J Med Case Reports 2010; 19(4):139

 

 • Pliakos I, Papavramidis T.S, Mihalopoulos N, Koulouris H, Kesisoglou I, Sapalidis K, Deligiannidis N, Papavramidis S. Vacuum Assisted closure in severe abdominal sepsis with or without retention sutured sequential fascial closure: a clinical trial

 

Δημοσιεύτηκε στο Surgery 2010; 148(5):947-953

 

 • Papavramidis TS, Sapalidis K, Michalopoulos N, Karayannopoulou G, Cheva A, Papavramidis ST. Umbilical endosalpingiosis: A case report.

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Medical Case Reports 2010;227

 

 • Germanidis G, Papavramidis TS, Mantzoukis K, Sapalidis K, Divanis D, Kalevrosoglou I, Chassapopoulou E, Nikolaidis P. Fibrin glue as a protective biomembrane for a duodenal ulcer vessel.

 

Δημοσιεύτηκε στο Endoscopy 2010;42:E348-E349

 

 • Papavramidis TS, Lazou TP, Cheva A, Gamvros OJ. Chronically increased intra-abdominal pressure. Validating a model

 

Δημοσιεύτηκε στο Obesity Surgery 2010;20(7):900-5

 

 • Ioannis Pliakos, Theodossis S. Papavramidis. Reply to: doi: 10.1016/j.surg.2010.03.027: Re: Commentary on Vacuum-assisted closure in severe abdominal sepsis with or without retention sutured sequential fascial closure: A clinical trial.

 

Δημοσιεύτηκε στο Surgery 2010;149(3):462-463

 

 • Michalopoulos A, Papadopoulos VN, Panidis S, Papavramidis TS, Chiotis A, Basdanis G. Cecal obstruction due to primary intestinal tuberculosis: A case series.

 

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Medical Case Reports  2011;5:128

 

 • Laskou S, Papavramidis TS, Cheva A, Michalopoulos N, Koulouris C, Kesisoglou I, Papavramidis S. Acute appendicitis caused by endometriosis: A case report.

 

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Medical Case Reports 2011;5:128

 

 • Papavramidis TS, Kotidis E, Ioannidis K, Cheva A, Lazou T, Koliakos G, Karkavelas G, Papavramidis ST. Diaphragmatic adaptation following intra-abdominal weight charging

 

Δημοσιεύτηκε στο Obesity Surgery 2011;21(10):1612-1616

 

 • Kotidis EV, Papavramidis TS, Ioannidis K, Cheva A, Lazou T, Michalopoulos N, Karkavelas G, Papavramidis ST. The effect of chronically increased intra-abdominal pressure on rectus abdominis muscle histology an experimental study on rabbits

 

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Surgical Research 2011;171(2):609-614

 

 • Theodossis S Papavramidis, Athanasios D Marinis, Ioannis Pliakos, Isaak Kesisoglou, Nicki Papavramidou. Abdominal compartment syndrome – Intra-abdominal hypertension: Defining, diagnosing and managing.

 

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Emergencies, Trauma and Shock 2011 Apr;4(2):279-91

 

 • Papavramidis TS, Michalopoulos NA, Mistriotis G, Pliakos IG, Kesisoglou II, Papavramidis ST. Abdominal compliance, linearity between abdominal pressure and ascitic fluid volume.

 

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Emergencies, Trauma and Shock 2011 Apr;4(2):194-7

 

 • Michalopoulos N, Papavramidis TS, Karayannopoulou G, Cheva A, Pliakos I, Triantafilopoulou K, Papavramidis ST. Cervical thymic cysts in adults.

 

Δημοσιεύτηκε στοThyroid 2011 Sep;21(9):987-92 Epub 2011 May 19

 

 • Koulouris C, Papavramidis TS, Pliakos I, Michalopoulos N, Polyzonis M, Sapalidis K, Kesisoglou I, Gkoutzamanis G, Papavramidis ST. Intraoperative stimulation neuromonitoring versus intraoperative continuous electromyographic neuromonitoring in total thyroidectomy: identifying laryngeal complications.

 

Δημοσιεύτηκε στο American Journal of Surgery 2012 Jul;204(1):49-53. Epub 2011 Dec 9

 

 • Papavramidis TS, Kotidis E, Ioannidis K, Duros V, Cheva A, Michalopoulos A, Papadopoulos VN, Deligiannidis N, Papavramidis S. Intra-abdominal pressure changes after inguinal hernia repair.

 

Δημοσιεύτηκε στο American Surgeon 2012;78(1):E12-E14

 

 • Papavramidis TS, Kotidis E, Ioannidis K, Cheva A, Lazou T, Koliakos G, Karkavelas G, Papavramidis ST. The effects of chronically increased intra-abdominal pressure on the rabbit diaphragm.

 

Δημοσιεύτηκε στο Obesity Surgery 2012;22(3):487-492

 

 • Anastassiou OE, Yavropoulou MP, Papavramidis TS, Tzouvara C, Triantafyllopoulou K, Papavramidis S, Yovos JG. Seretory capacity of the parathyroid glands after total thyroidectomy in normocalcemic subjects.

 

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2012;97(7):2341-2346

 

 • Papavramidis TS, Laskou S, Michalopoulos N, Pliakos I, Kesisoglou I, Papavramidis S. Typical image of splenic hydatidosis.

 

Δημοσιεύτηκε στοTropical Doctor2012 Apr;42(2):118-9. Epub 2012 Feb 15

 

 • Michalopoulos N, Laskou S, Papavramidis TS, Pliakos I, Kotidis E, Kesisoglou I, Papavramidis ST. Rupture of right hepatic duct into hydatid cyst.

 

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Korean Medical Science 2012Aug;27(8):953-6. Epub 2012 Jul 25

 

 • Papavramidis TS, Grosomanidis V, Papakostas P, Penna S, Kotzampassi K. Intragastric balloon fundal or antral position affects weight loss and tolerability.

 

Δημοσιεύτηκε στο Obesity Surgery 2012;22(6):904-909

 

 • Kotidis E, Papavramidis T, Ioannidis K, Koliakos G, Lazou T, Cheva A, Michalopoulos N, Papavramidis S. Can chronic intra-abdominal hypertension cause oxidative stress to the abdominal wall muscles? An experimental study.

 

Δημοσιεύτηκε στο Journal of Surgical Research 2012;176(1):102-107

 

 • Papavramidis T, Mistriotis G, Michalopoulos N, Pliakos I, Panteli N, Papavramidis S. What is the safer prognostic index of postoperative symptomatic hypocalcemia?

 

Δημοσιεύτηκε στοThe American Surgeon 2012 Sep;78(9):E412-3

 

 • Ioannis Pliakos, Theodossis S. Papavramidis, Nikolaos Mihalopoulos, Isaak Kesisoglou, Konstantinos Sapalidis, Spiros Papavramidis. The value of vacuum assisted closure in septic patients treated with laparostomy.

 

Δημοσιεύτηκε στοThe American Surgeon 2012 Sep;78(9):957-61

 

 • Gialamas E, Papavramidis T, Michalopoulos N, Karayannopoulou G, Cheva A, Vasilaki O, Kesisoglou I, Papavramidis S. Enterobius vermicularis: a rare cause of appendicitis.

 

Δημοσιεύτηκε Turkish Journal of Parasitology 2012; 36(1): 37-40

 

 • Papavramidis T.S., Pliakos I., Michalopoulos N., Sapalidis K., Gkoutzamanis G., Deligiannidis N., I. Kesisoglou, I. Ntokmetzioglou, Papavramidis S. Complications After Thyroid Surgery: A 20-years Single Department Experience. Δημοσιεύτηκε στο Recent Advances and Research Updates (ISSN-0972-4699), Vol. 13, No.1, January 2012

 

 • Michalopoulos N, Triantafillopoulou K, Beretouli E, Laskou S, Papavramidis TS, Pliakos I, Hytiroglou P, Papavramidis ST. Small bowel perforation due to CMV enteritis infection in an HIV-positive patient.

 

Δημοσιεύτηκε στο BMC Research Notes 2013 Feb 4;6:45

 

 • Khromov Y, Pliakos I, Ibrahim M, Zbar AP, Sayfan J, Papavramidis TS. Outcome of the biodynamix colon ring TM NiTi compression ring in colorectal anastomoses.

 

Δημοσιεύτηκε στο HepatoGastroenterology 2013 May;60(123):522-7

 

 • Michalopoulos N, Arampatzi S, Papavramidis TS, Kotidis E, Laskou S, Papavramidis ST. Necrotizing cellulitis of the abdominal wall, caused by Pediococcus Sp., due to rupture of a retroperitoneal stromal cell tumor.

 

Δημοσιεύτηκε στο International Journal of Surgery Case Reports 2013;4(3):286-289

 

 • Papavramidis T. Hydatid cysts.

 

Δημοσιεύτηκε στο North American Journal of Medical Sciences 2013;5:21

 

 • Sapalidis K, Papavramidis TS, Gialamas E, Dligiannidis N, Tzioufa V, Papavramidis S. The role of allopurinol’s timing in the ischemia reperfusion injury of small intestine.

Δημοσιευτηκε στο Journal of Emergencis, Trauma and Shock 2013;6(3):203-208

 

 • Michalopoulos N, Pazaitou-Panayiotou K, Boudina M, Papavramidis T, Karayannopoulou G, Papavramidis S. Mixed corticomedullary adrenal carcinoma.

 

Δημοσιεύτηκε στο Surgery Today 2013;43(11):1232-1239

 

 • Reintam Blaser A, Poeze M, Malbrain ML, Bjork M, Oudemans-van Straaten HM, Starkopf J; Gastrointestinal Failure Trial Group. Gastrointestinal symptoms during the first week of intensive care are associated with poor outcome; a prospective multicenter study.

Δημοσιεύτκε στο Intensive Care Med 2013;39(5):899-909

 

 • Pliakos I, Michalopoulos N, Papavramidis TS, Arampatzi S, Diza-Mataftsi E, Papavramidis S. The Effect of Vacuum-Assisted Closure in Bacterial Clearance of the Infected Abdomen.

 

Δημοσιεύτηκε στοSurgical Infections (Larchmt) 2014 Feb;15(1):18-23

 

 • Theodossis S Papavramidis, Ioannis Pliakos, Nick Michalopoulos, George Mistriotis, Niko Panteli, George Gkoutzamanis, Spiros Papavramidis. Classic clamp-and-tie total thyroidectomy for large goiters in the modern era: To drain or not to drain

 

Δημοσιεύτηκε στο World Journal of Otorhinolaryncology 2014 February 28; 4(1): 1-5

 

 • Michalopoulos N, Laskou S, Karayannopoulou G, Papavramidis TS, Pliakos I, Kesisoglou I, Papavramidis ST. Laparoscopic spleen-preserving distal pancreatectomy in a solitary pancreatic cyst.

 

Δημοσιεύτηκε στο Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons 2014;18(2):346-352

 

 • Theodossis S. Papavramidis, Olympia E. Anastasiou, Ioannis Pliakos, Nick Michalopoulos, Mike Polyzonis, Konstantina Triantafyllopoulou, Georgia Kokaraki, Spiros Papavramidis. Patterns in the Parathyroid Response to Sodium Bicarbonate to Sodium Bicarbonate

 

Δημοσιεύτηκε στο Biomed Research International vol. 2014, Article ID 704394, 5 pages, 2014. doi:10.1155/2014/704394.

 

 • Nickos Michalopoulos, Theodossis S Papavramidis, Georgia Karayannopoulou, Ioannis Pliakos, Spiros T Papavramidis. Neuroendocrine tumors of extrahepatic biliary tract.

 

Δημοσιεύτηκε στο Pathology & Oncology Research 2014 [Article in Press]

 

 • Theodossis Papavramidis, Michael Polyzonis, Ioannis Pliakos, Nickolaos Michalopoulos, George Gkoutzamanis, Georgia Karayannopoulou, Antonios Ziakas, Spiros Papavramidis. Intrathyroid parathyroid adenoma: Should preoperative imaging tests help guiding scheduled operation? Report of two cases.

 

Δημοσιεύτηκε στο Annals of Thyroid Research 2014;1(2):23-26

5. Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια - Δημοσιευμένες Περιλήψεις

 • Α. Στραβοδήμου, Θ. Παπαβραμίδης, Α. Σωτηρίου, Μ. Μυρωνίδου-Τζουβελέκη. Η σημασία της φαρμακοκινητικής στην ιατρική πράξη

 

Ανακοινώθηκε στο 6ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 12-14 Μαϊου 2000
Δημοσιεύτηκε πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 151

 

 • Α. Σωτηρίου, Α. Στραβοδήμου, Θ. Παπαβραμίδης, Μ. Μυρωνίδου-Τζουβελέκη. Μέθοδοι προσδιορισμού και μέτρησης φαρμάκων στο πλάσμα

 

Ανακοινώθηκε στο 6ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 12-14 Μαϊου 2000
Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 96

 

 • Θ. Παπαβραμίδης, Κ. Σαπαλίδης, Ι. Κεσίσογλου, Σ. Παπαβραμίδης. Μελέτη του pH του οισοφάγου και του στομάχου ασθενών με βαριά παχυσαρκία που υποβάλλονται σε κάθετη γαστροπλαστική

 

Ανακοινώθηκε στο 6ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 12-14 Μαϊου 2000

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 126

 

 • Θ. Παπαβραμίδης, Α. Λουρμπόπουλος, Α. Σωτηρίου, Σ. Μπουντζιούκας. Σύγχρονες εξελίξεις στη νευρωνική μετάδοση και κατανόηση του πόνου.

 

Ανακοινώθηκε στο 6ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 12-14 Μαϊου 2000

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 109

 

 • Θ. Παπαβραμίδης, Α. Σωτηρίου, Α. Στραβοδήμου, Μ. Μυρωνίδου-Τζουβελέκη. Συνεργασία κλινικών και εργαστηριακών γιατρών στα πλαίσια φαρμακοθεραπευτικών προβλημάτων.

 

Ανακοινώθηκε στο 6ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 12-14 Μαϊου 2000

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 96

 

 • Θ. Παπαβραμίδης, Α. Σωτηρίου, Θ. Ηλιάδης. Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας των κοχλιακών εμφυτευμάτων.

 

Ανακοινώθηκε στο 7ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Λάρισα 27-29 Απριλίου 2001.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 111

 

 • Θ. Παπαβραμίδης, Α.Μπουτσιάδης, Ε. Τσιαλογιάννης, Α. Σωτηρίου, Α. Ράμναλης Ν. Παπαβραμίδου, Ε. Χριστοπούλου-Αλετρά. Το περιοδικό La presse medicale ως δείκτης της πορείας της ιατρικής των τελευταίων 75 χρόνων.

 

Ανακοινώθηκε στο 7ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Λάρισα 27-29 Απριλίου 2001.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 100

 

 • Θ. Παπαβραμίδης, Α. Σωτηρίου, Α. Στραβοδήμου, Μ. Μυρωνίδου-Τζουβελέκη. Αντιμικροβιακή Χημειοπροφύλαξη στη χειρουργική.

 

Ανακοινώθηκε στο 7ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Λάρισα 27-29 Απριλίου 2001.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 143

 

 • Θ. Παπαβραμίδης, Σ. Δραπανιώτη, Α. Γαλλή – Τσινοπούλου, Σ. Νούσια – Αρβανιτάκη. Παιδική παχυσαρκία: Το παιδί που τρώει είναι το παιδί που παχαίνει.

 

Ανακοινώθηκε στο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, Θεσσαλονίκη 12-14 Απριλίου 2002.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 45

 

 • Χ. Βασσαρά, Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Βελλισσάρης, Ι. Μώρος, Η. Δαλαίνας, Β. Δαλαίνας. Ραγέντα ανευρύσματα κοιλιακής αορτής μια συνεχόμενη πρόκληση.

 

Ανακοινώθηκε στο 8ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Ιωάννινα 19-21 Απριλίου 2002.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 134

 

 • Θ. Παπαβραμίδης, Φ. Τσάτσου, Σ. Δραπανιώτη. Μ. Μυρωνίδου – Τζουβελέκη. Καρδιογενής καταπληξία: Από το κύτταρο στον άνθρωπο, κλινική εικόνα και θεραπευτική προσέγγιση.

 

Ανακοινώθηκε στο 8ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Ιωάννινα 19-21 Απριλίου 2002.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 170

 

 • Θ. Παπαβραμίδης, Μ. Μυρωνίδου – Τζουβελέκη. Μηχανισμοί κυτταρικής δράσης των κυριότερων αναισθητικών παραγόντων.

 

Ανακοινώθηκε στο 8ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Ιωάννινα 19-21 Απριλίου 2002.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 169

 

 • Θ. Παπαβραμίδης, Ε. Θεοδωρίδου, Γ. Γκουντάκος, Π. Ζεμπεκάκης, Α. Τουρκαντώνης. Πυρετός Αγνώστου Αιτιολογίας σε ασθενείς με ηλικία μεγαλύτερη των 65 ετών: Αναδρομική Μελέτη και Βιβλιογραφική Ανασκόπηση.

 

Ανακοινώθηκε στο 8ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Ιωάννινα 19-21 Απριλίου 2002.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 108

 

 • Θ. Παπαβραμίδης, Μ. Μυρωνίδου-Τζουβελέκη. Πολιομυελίτιδα: Ασθένεια με παρελθόν και παρόν, αλλά χωρίς μέλλον.

 

Ανακοινώθηκε στο 1ο Συνέδριο Πανελλήνιας Εταιρείας Ιστορίας της Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 22-23 Νοεμβρίου 2002.

 

 • Μ. Μυρίλλα, Θ. Παπαβραμίδης, Μ. Μυρωνίδου-Τζουβελέκη. Το παιδί που πάσχει στο ηθογραφικό διήγημα: Γ.Βιζυηνός, Α. Παπαδιαμάντης, Α. Καρκαβίτσας.

 

Ανακοινώθηκε στο 1ο Συνέδριο Πανελλήνιας Εταιρείας Ιστορίας της Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 22-23 Νοεμβρίου 2002.

 

 • Μ. Μυρίλλα, Θ. Παπαβραμίδης, Μ. Μυρωνίδου-Τζουβελέκη. Το ανάπηρο παιδί ως αντικείμενο φόβου και εκμετάλλευσης: Ιστορική Αναδρομή.

 

Ανακοινώθηκε στο 1ο Συνέδριο Πανελλήνιας Εταιρείας Ιστορίας της Ιατρικής, Θεσσαλονίκη 22-23 Νοεμβρίου 2002

 

 • Χ. Βασσαρά, Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Βελισσάρης, Ι. Μώρος, Β. Δαλαϊνας. Η εμπειρία της Α’Χειρουργικής κλινικής του Α.Χ.Ε.Π.Α σε ανευρύσματα υπονεφρικής κοιλιακής αορτής.

 

Ανακοινώθηκε στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη 21-23 Φεβρουαρίου 2002.

Δημοσιεύτηκε στην Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής 2002;29(3):63

 

 • Ε. Θεοδωρίδου, Γ. Γκουντάκος, Θ. Παπαβραμίδης, Π. Ζεμπεκάκης, Αχ. Τουρκαντώνης. Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας: αναδρομική μελέτη και βιβλιογραφική ανασκόπηση.

 

Ανακοινώθηκε στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη 21-23 Φεβρουαρίου 2002.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στην Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής 2002;29(3):85-6

 

 • Ι. Τσινόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Ω. Λελιοπούλου, Ν. Δημητρακούλιας, Ν. Γεωργιάδης. Εκμάθηση φακοθρυψίας. Παρατηρήσεις ανάλογα με την εμπειρία του χειρουργού.

 

Ανακοινώθηκε στο 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 17-18 Απριλίου 2003.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στην Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής 2003;30(3):56

 

 • Μ. Μυρίλλα, Χ. Μπακάλη, Θ. Παπαβραμίδης, Μ. Μυρωνίδου-Τζουβελέκη. Η εκπαίδευση των ιατρών στην αρχαιότητα και το βυζάντιο.

 

Ανακοινώθηκε στο 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 17-18 Απριλίου 2003.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στην Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιατρικής 2003;30(3):75

 

 • Θ. Παπαβραμίδης, Ε. Θεοδωρίδου, Μ. Μυρωνίδου-Τζουβελέκη. Στρατηγικές αντιμετώπισης των ελευθέρων ριζών οξυγόνου.

 

Ανακοινώθηκε στο 9ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Αθήνα 9-11 Μαϊου 2003.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 234

 

 • Θ. Παπαβραμίδης, Ε. Θεοδωρίδου, Μ. Μυρωνίδου-Τζουβελέκη. Τυχαίες επινεφριδιακές μάζες (Incidentalomas): Ίσως όχι και τόσο τυχαίες.

 

Ανακοινώθηκε στο 9ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Αθήνα 9-11 Μαϊου 2003.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 204

 

 • Φ. Τσάτσου, Θ. Παπαβραμίδης, Μ. Μυρωνίδου-Τζουβελέκη. Περιγεννητική αντιμετώπιση HIV-λοίμωξης.

 

Ανακοινώθηκε στο 9ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Αθήνα 9-11 Μαϊου 2003.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 233

 

 • Χ. Μπακάλη, Μ. Μυρίλλα, Θ. Παπαβραμίδης, Μ. Μυρωνίδου-Τζουβελέκη. Βότανα βοηθητικά και ανασταλτικά της εγκυμοσύνης σε νεοελληνικά λογοτεχνικά κείμενα (1830-1930).

 

Ανακοινώθηκε στο 9ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Αθήνα 9-11 Μαϊου 2003.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 188

 

 • Μ. Μυρίλλα, Χ. Μπακάλη, Θ. Παπαβραμίδης, Μ. Μυρωνίδου-Τζουβελέκη. Οι επιδημίες της πανώλης μέσα από λογοτεχνικά κείμενα.

 

Ανακοινώθηκε στο 9ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Αθήνα 9-11 Μαϊου 2003.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 145

 

 • Κ. Χατζημήσιος, Θ. Κουτσιμανή, Θ. Παπαβραμίδης, Σ. Λαμπρόπουλος, Α. Τσιγαρίδας. Διαταραχές ύπνου σε νοσηλευόμενο.

 

Ανακοινώθηκε στο 10ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 14 – 16 Μαϊου 2004.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 190

 

 • Κ. Χατζημήσιος, Θ. Κουτσιμανή, Θ. Παπαβραμίδης, Α. Τσιγαρίδας, Σ. Λαμπρόπουλος. Εμβόλιο τετάνου στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.

 

Ανακοινώθηκε στο 10ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, Θεσσαλονίκη 14 – 16 Μαϊου 2004.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 213

 

 • Ν. Δεληγιαννίδης, Θ. Παπαβραμίδης, Ο. Γαμβρός, Σ. Παπαβραμίδης, Κ. Σαπαλίδης, Ι. Κεσίσογλου, Ν. Γκιάτας, Σ. Τσομκόπουλος. Τα πλεονεκτήματα και μερικές ιδιαίτερες τεχνικές για την εφαρμογή του Prulene Hernia System (PHS).

 

Ανακοινώθηκε στο 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 2-5 Οκτωβρίου 2004

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 129

 

 • Ν. Δεληγιαννίδης, Θ. Παπαβραμίδης, Σ. Παπαβραμίδης, Ι. Κεσίσογλου, Η. Παπαβασιλείου, Κ. Σαπαλίδης, Ο. Γαμβρός. Σύγκριση ανάμεσα στη μέθοδο Lichtenstein και την εφαρμογή του Prulene Hernia System (PHS) για την αποκατάσταση της βουβωνοκήλης.

 

Ανακοινώθηκε στο 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 2-5 Οκτωβρίου 2004.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 127

 

 • Α. Μιχαλόπουλος, Ε. Καραμανλής, Β. Παπαδόπουλος, Σ. Αποστολίδης, Δ. Παραμυθιώτης, Θ. Παπαβραμίδης, Γ. Μπασδάνης, Ν. Χαρλαύτης. Ιδιαιτερότητες στις εντοπίσεις της ηπατικής εχινοκοκκίασης.

 

Ανακοινώθηκε στο 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ, Αθήνα 22-26 Νοεμβρίου 2006.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στην Ελληνική Χειρουργική 2006;78(6):362-3

 

 • Δεληγιαννίδης Ν., Ξηρός Ν., Ιωαννίδης Κ., Παπαβραμίδης Θ, Κεσίσογλου Ι, Παπαβραμίδης Σ, Γαμβρός Ο. Η διόρθωση των βουβωνοκηλών στα πλαίσια του Day Surgery.

 

Ανακοιώθηκε στο 21ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκ 23-26 Νοεμβρίου.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 210

 

 

 • Α. Μιχαλόπουλος, Β. Παπαδόπουλος, Ε. Καραμανλής, Δ. Παραμυθιώτης, Θ. Παπαβραμίδης, Σ. Νέττα, Γ. Μπασδάνης, Ν. Χαρλαύτης. Η αντιμετώπιση των δυσίατων παραεδρικών συριγγίων.

 

Ανακοιώθηκε στο 21ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκ 23-26 Νοεμβρίου.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 278-9

 

 • Πότση Στ, Παντολέων Α, Παπαβραμίδης Θ, Καρτάλης Ν, Παραμυθιώτης Δ, Μιχαλόπουλος Α, Οικονόμου Ι, Δημητριάδης Σ.Α. Ειλεός εκ χολολίθου σε ασθενή με χολοκυστεκτομη προ 3-ετίας και πλαγιοπλάγια ειλεοειλεϊκή αναστόμωση προ 40 ετών.

 

Ανακοινώθηκε στο XV Πανελλήνιο Ακτινολογικό Συνέδριο, Αθήνα 13-16 Δεκεμβρίου 2006.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 115-6

 

 • Α. Μιχαλόπουλος, Β. Παπαδόπουλος, Δ. Παραμυθιώτης, Σ. Νέττα, Θ. Παπαβραμίδης, Ν. Χαρλαύτης. Υποτροπιάζουσα φλεβοθρόμβωση κάτω άκρου συνεπεία μεγάλου ενδοκοιλιακού όγκου.

 

Ανακοινώθηκε στο 22ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 19-21 Απριλίου 2007.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στην Ελληνική Ιατρική 2007;73:S99

 

 • Δ. Παραμυθιώτης, Α. Μιχαλόπουλος, Β. Παπαδόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Β. Ντούρος, Σ. Νέττα, Ν. Χαρλαύτης. Ενδιαφέρουσα περίπτωση αδενοκαρκινώματος ανιόντος κόλου σε έδαφος ατελούς συστροφής του μεσεντερίου.

 

Ανακοινώθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου – Πρωκτού, Ιωάννινα 10-12 Μαϊου 2007.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 124

 

 • Α. Μιχαλόπουλος, Β. Παπαδόπουλος, Δ. Παραμυθιώτης, Θ. Παπαβραμίδης, Σ. Αποστολίδης, Γ. Μπασδάνης. Περίπτωση κυστικού προκοκκυγικού τερατώματος σε ενήλικα.

 

Ανακοινώθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου – Πρωκτού, Ιωάννινα 10-12 Μαϊου 2007.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 89

 

 • Σ. Νέττα, Α. Μιχαλόπουλος, Β. Παπαδόπουλος, Σ. Αποστολίδης, Δ. Παραμυθιώτης, Κ. Μακέδου, Θ. Παπαβραμίδης, Γ. Μπασδάνης, Α. Μακέδου, Ε. Φαχαντίδης. Η αναστροφή της αρνητικής επίδρασης των κορτικοστεροειδών με λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου στην ισχύ των αναστομώσεων σε επίμυες.

 

Ανακοινώθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου – Πρωκτού, Ιωάννινα 10-12 Μαϊου 2007.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 90

 

 • Θ. Παπαβραμίδης, Κ. Κοτζάμπαση, Ε. Κωτίδης, Ε. Ελευθεριάδης, Σ. Παπαβραμίδης. Αντιμετώπιση εντεροδερματικών συριγγίων σε ασθενείς με νοσογόνο παχυσαρκία που αντιμετωπίζονται με χολοπαγκρεατική εκτροπή με διατήρηση του πυλωρού (Τεχνική Marceau).

 

Ανακοίνωθηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, Πάτρα 7-10 Ιουνίου 2007

 

 • Θ.Σ. Παπαβραμίδης, Ε. Κωτίδης, Κ. Ιωαννίδης, A. Μιχαλόπουλος, Δ.Παραμυθιώτης, Β.Ν Παπαδόπουλος, N. Δεληγιαννίδης, Σ. Παπαβραμίδης. Μεταβολές της ενδοκοιλιακής πίεσης μετά από αποκατάσταση βουβωνοκήλης.

 

Ανακοινώθηκε στο 8ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 18-21 Οκτωβρίου 2007.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 77

 

 • Σ. Νέττα, Α. Μιχαλόπουλος, Σ. Αποστολίδης, Β. Παπαδόπουλος, Δ. Παραμυθιώτης, Π. Χυτίρογλου, Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Τζεβελέκη, Γ. Μπασδάνης, Ε. Φαχαντίδης. Διαφοροποίηση της δράσης των κορτικοστεροειδών στην επούλωση του κοιλιακού τραύματος και των αναστομώσεων του παχέως εντέρου στους επίμυς

 

Ανακοινώθηκε στο 8ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 18-21 Οκτωβρίου 2007.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 66

 

 • Θ. Παπαβραμίδης, Α. Χέβα, Ε. Κωτίδης, Κ. Ιωαννίδης, Γ. Καρκαβέλας, Σ. Παπαβραμίδης. Μορφολογικές αλλαγές του διαφράγματος λόγω χρονίως αυξημένης ενδοκοιλιακής πίεσης: πειραματική πιλοτική μελέτη σε κουνέλια

 

Ανακοινώθηκε στο 23ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 27-29 Μαρτίου 2008.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στην Ελληνική Ιατρική 2008;74:S21

 

 • Θ. Παπαβραμίδης, Κ. Σαπαλίδης, Χ. Σουλεϊμάνης, Α. Τρικούπη, Δ. Σέτζης, Δ. Παππάς, Σ. Παπαβραμίδης. Γιγαντιαία αμοιβαδικά αποστήματα ήπατος.

 

Ανακοινώθηκε στο 23ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 27-29 Μαρτίου 2008.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στην Ελληνική Ιατρική 2008;74:S26

 

 • Ν. Δεληγιαννίδης, Ι. Πλιάκος, Θ. Παπαβραμίδης, Κ. Σαπαλίδης, Ι. Κεσίσογλου, Σ. Παπαβραμίδης. Η αξία του συστήματος προσωρινής κάλυψης με αρνητική πίεση (Vaccum Assisted ClosureV.A.C) στην ανοιχτή κοιλιά.

 

Ανακοινώθηκε στο 23ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 27-29 Μαρτίου 2008.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στην Ελληνική Ιατρική 2008;74:S47

 

 • Β. Ντούρος, Θ. Παπαβραμίδης, Δ. Παραμυθιώτης, Σ. Πανίδης, Κ. Κοτζάμπαση. Η χρήση των εμφυτεύσιμων καθετήρων (ports) για παρεντερική διατροφή στο σπίτι

 

Ανακοινώθηκε στο 23ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 27-29 Μαρτίου 2008.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στην Ελληνική Ιατρική 2008;74:S48

 

 • Κ. Λεοντάρη, Μ. Καραμέτου, Ι. Πλίακος, Χ. Κουλούρης, Χ. Σουλεϊμάνης, Θ. Παπαβραμίδης, Μ. Μυρωνίδου-Τζουβελέκη. Οι δράσεις του ουρσοδεοξυχολικού οξέως (UDCA) σε κυτταρικό επίπεδο.

 

Ανακοινώθηκε στο 14ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, 2ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής & Νέων Ιατρών Ελλάδος, Αθήνα 9-11 Μαϊου 2008.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 320

 

 • Ν. Μιχαλόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Κ. Σαπαλίδης, Α. Μουζάκης, Β. Γροσομανίδης, Γ. Καραγιανοπούλου, Σ. Παπαβραμίδης. Νευροενδοκρινικός όγκος τύπου Klatskin.

 

Ανακοινώθηκε στην Εαρινή Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Κέρκυρα 31 Μαΐου 2008

 

 • Πότση Σ, Κουσκουρας Κ, Καμτσίκη Στ, Παπαβραμίδης Θ, Καρτάλης Ν, Μιχαλόπουλος Α, Ντούρος Β, Δημητριάδης ΑΣ. Ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας στην κατάταξη των κακώσεων συμπαγών οργάνων (κατά ΑΑST).

 

Ανακοινώθηκε στο 18ο Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας. Ιωάννινα 14-16 Νοεμβρίου 2008.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 49

 

 • Χ. Κουλούρης, Θ. Παπαβραμίδης, Ν. Δεληγιαννίδης, Κ. Σαπαλίδης, Σ. Παπαβραμίδης. Οργάνωση και λειτουργία μονάδος Χειρουργικής μίας ημέρας (Day Surgery) στην Γ’Χειρουργική κλινική του Α.Π.Θ.

 

Ανακοινώθηκε στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Forum 2008, Αθήνα 12-15 Νοεμβρίου 2008.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στην Ελληνική Χειρουργική 2008;80(6):237

 

 • Ι. Πλιάκος, Ν. Δεληγιαννίδης, Θ. Παπαβραμίδης, Ν. Κουλούρης, Σ. Παπαβραμίδης. Συγκριτική μελέτη μεταξύ του συστήματος V.A.C (VACUUM ASSISTED CLOSURE) και παλαιότερων μεθόδων προσωρινής κάλυψης της ανοιχτής κοιλιάς σε ασθενείς με ενδοκοιλιακή σήψη.

 

Ανακοινώθηκε στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Forum 2008, Αθήνα 12-15 Νοεμβρίου 2008.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στην Ελληνική Χειρουργική 2008;80(6):262

 

 • Ι. Πλιάκος, Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Κεσίσογλου, Κ. Σαπαλίδης, Σ. Παπαβραμίδης. Πρόδρομη μελέτη εφαρμογής του κυκλικού αναστομωτήρα συμπίεσης CAR™27, στη χειρουργική του παχέος εντέρου.

 

Ανακοινώθηκε στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Διεθνές Χειρουργικό Forum 2008, Αθήνα 12-15 Νοεμβρίου 2008.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στην Ελληνική Χειρουργική 2008;80(6):328

 

 • Κ. Σαπαλίδης, Ν. Μιχαλόπουλος, Ι. Πλίακος, Θ. Παπαβραμίδης, Σ. Παπαβραμίδης. Minimally invasive video assisted hyroidectomy (MIVAT).

 

Ανακοινώθηκε στο 24ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, 26 – 28 Μαρτίου 2009, Θεσσαλονίκη.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 82

 

 • Κ. Σαπαλίδης, Θ. Παπαβραμίδης, Ν. Μιχαλόπουλος, Ι. Πλίακος, Σ. Παπαβραμίδης. Λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή.

 

Ανακοινώθηκε στο 24ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, 26 – 28 Μαρτίου 2009, Θεσσαλονίκη.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 84

 

 • Ι. Υφαντή, Ι. Κολίτση, Ν. Μιχαλόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Πλίακος, Σ. Παπαβραμίδης. Κύστη θύμου αδένα. Σπάνια αιτία τραχηλικής διόγκωσης.

 

Ανακοινώθηκε στο 24ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, 26 – 28 Μαρτίου 2009, Θεσσαλονίκη

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 83

 

 • Γάζος Ε, Γερονάτσιος Κ, Παπαβραμίδης Θ, Πλιάκος Ι, Τριανταφυλλοπούλου Κ, Κεσίσογλου Ι, Παπαβραμίδης Σ. Κυστικοί όγκοι οπισθοπεριτοναϊκού χώρου.

 

Ανακοινώθηκε στο 5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ, 2-5 Απριλίου 2009, Θεσσαλονίκη

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 50

 

 • Πιλάλας Δ, Χαρπίδου Δ, Ράικος Ν, Παπαβραμίδης Θ, Μιχαλόπουλος Ν, Σαπαλίδης Κ, Κεσίσογλου Ι, Παπαβραμίδης Σ. Εντεροδερματικά συρίγγια: από τη διάγνωση ως τη θεραπεία.

 

Ανακοινώθηκε στο 5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ, 2-5 Απριλίου 2009, Θεσσαλονίκη

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 50

 

 • Σαπαλίδης Κ, Μιχαλόπουλος Ν, Παπαβραμίδης Θ, Μεγαλοπούλου Α, Κεσίσογλου Ι, Παπαβραμίδης Σ. Λαπαροσκοπική εκπυρήνιση ινσουλινώματος: προβολή video.

 

Ανακοινώθηκε στο 5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ, 2-5 Απριλίου 2009, Θεσσαλονίκη.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 54

 

 • Σαπαλίδης Κ, Κεσίσογλου Ι, Μιχαλόπουλος Ν, Παπαβραμίδης Θ, Πλιάκος Ι, Παπαβραμίδης Σ. Λαπαροσκοπική αποκατάσταση ευμεγεθών κοιλιοκηλών: προβολή video.

 

Ανακοινώθηκε στο 5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ, 2-5 Απριλίου 2009, Θεσσαλονίκη.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 54

 

 • Σαπαλίδης Κ, Μιχαλόπουλος Ν, Παπαβραμίδης Θ, Πλίακος Ι, Γκουτζαμάνης Γ, Παπαβραμίδης Σ. Λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή σε μεγάλο φαιοχρωμοκύττωμα: προβολή video.

 

Ανακοινώθηκε στο 5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ, 2-5 Απριλίου 2009, Θεσσαλονίκη.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 54

 

 • Παλλούρας Χ, Πίπης Μ, Μιχαλόπουλος Ν, Παπαβραμίδης Θ, Σαπαλίδης Κ, Κεσίσογλου Ι, Παπαβραμίδης Σ. Ειδικά προβλήματα σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς με AIDS

 

Ανακοινώθηκε στο 5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ, 2-5 Απριλίου 2009, Θεσσαλονίκη.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 54

 

 • Παπαβραμίδης Θ, Χαρπίδου Δ, Σαπαλίδης Κ, Κεσίσογλου Ι, Πεταλωτής Γ, Κολλάρας Π, Παπαβραμίδης Σ. Αντιμετώπιση εξωσφιγκτηριακού συριγγίου σε ανοσοκατεσταλμένο ασθενή με τη χρήση κόλλας ινικής

 

Ανακοινώθηκε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου – Πρωκτού, 15-17 Μαïου 2009, Αθήνα.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου περίληψη 18

 

 • Σαπαλίδης Κ, Πλιάκος Ι, Παπαβραμίδης Θ, Κεσίσογλου Ι, Μιχαλόπουλος Ν, Παπαβραμίδης Σ. Πρόδρομη μελέτη εκτίμησης του κυλικού αναστομωτήρα συμπίεσης CAR™27.

 

Ανακοινώθηκε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου – Πρωκτού, 15-17 Μαïου 2009, Αθήνα.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου περίληψη 30

 

 • Μιχαλόπουλος Α, Παπαδόπουλος Β, Νέττα Σ, Παπαβραμίδης Θ, Πανίδης Σ, Μπασδάνης Γ. Φυματιώδεις όγκοι παχέος εντέρου.

 

Ανακοινώθηκε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου – Πρωκτού, 15-17 Μαïου 2009, Αθήνα.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου περίληψη 6

 

 • Ν. Μιχαλόπουλος, Θ Παπαβραμίδης, Ι. Κεσίσογλου, Ι. Πλιάκος, Κ. Σαπαλίδης, Σ. Παπαβραμίδης. Η χρήση της ισοπερισταλτικής έλικας νήστιδας στην αποκατάσταση της συνέχειας του γαστρεντερικού σωλήνα μετά από γαστρεκτομή.

 

Ανακοινώθηκε στο 9ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 106

 

 • Ν. Μιχαλόπουλος, Ι. Κεσίσογλου, Ι. Πλιάκος, Θ Παπαβραμίδης, Μ Πολυζώνης, Ι. Ντοκμετζίογλου, Σ. Παπαβραμίδης. Η μεκκέλειος απόφυση ως αίτιο εντερορραγίας.

 

Ανακοινώθηκε στο 9ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 211

 

 • Ι. Πλιάκος, Ι. Κεσίσογλου, Ν. Μιχαλόπουλος,Θ Παπαβραμίδης, Ν Δεληγιαννίδης, Κ. Σαπαλίδης, Σ. Παπαβραμίδης. Η αξία του συστήματος προσωρινής κάλυψης με αρνητική πίεση (Vacuum Assisted ClosureV.A.C) στην ανοιχτή κοιλιά.

 

Ανακοινώθηκε στο 9ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 73

 

 • Ν. Μιχαλόπουλος, Ι. Κεσίσογλου, Ι. Πλιάκος, Θ Παπαβραμίδης, Κ. Σαπαλίδης, Μ Πολυζώνης, Σ. Παπαβραμίδης. Λαπαροσκοπική αποκατάσταση ευμεγεθών κοιλιοκηλών.

 

Ανακοινώθηκε στο 9ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 155

 

 • Θ.Σ Παπαβραμίδης, Ν. Μιχαλόπουλος, Ι. Πλιάκος, Κ. Τριανταφυλλοπούλου, Κ. Σαπαλίδης, Ν. Δεληγιαννίδης, Ι. Ντοκμετζίογλου, Σ. Παπαβραμίδης. Ελάχιστα επεμβατική υποβοηθούμενη με Vidoe-ολική θυρεοειδεκτομή (MIVATT): Προβολή VideoTips and Tricks.

 

Ανακοινώθηκε στην 7η Επιστημονική Συνάντηση Προχωρημένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Ιωάννινα 6-8 Νοεμβρίου 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 33

 

 • Θ.Σ Παπαβραμίδης, Ν. Μιχαλόπουλος, Ι. Πλιάκος, Κ. Τριανταφυλλοπούλου, Κ. Σαπαλίδης, Ν. Δεληγιαννίδης, Ι. Ντοκμετζίογλου, Σ. Παπαβραμίδης. Καμπύλη εκμάθησης της ελάχιστα επεμβατική υποβοηθούμενη με Vidoe-ολική θυρεοειδεκτομή (MIVATT).

 

Ανακοινώθηκε στην 7η Επιστημονική Συνάντηση Προχωρημένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Ιωάννινα 6-8 Νοεμβρίου 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 33

 

 • Ν. Μιχαλόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Κ. Σαπαλίδης, Ι. Κεσίσογλου, Σ. Παπαβραμίδης. Λαπαροσκοπική εκπυρήνηση ινσουλινώματος. Προβολή video.

 

Ανακοινώθηκε στην 7η Επιστημονική Συνάντηση Προχωρημένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Ιωάννινα 6-8 Νοεμβρίου 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 35

 

 • Θ. Παπαβραμίδης, Κ. Σαπαλίδης, Ν. Μιχαλόπουλος, Χ. Κουλούρης, Σ. Παπαβραμίδης. Λαπαροσκοπική περιφερική παγκρεατεκτομή με διατήρηση του σπλήνα. Προβολή video.

 

Ανακοινώθηκε στην 7η Επιστημονική Συνάντηση Προχωρημένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Ιωάννινα 6-8 Νοεμβρίου 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 43

 

 • Ν. Μιχαλόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Κεσίσογλου, Ι. Πλιάκος, Γ. Μιστριώτης, Κ. Σαπαλίδης, Σ. Παπαβραμίδης. Χειρουργικές παθήσεις ασθενών με HIV λοίμωξη.

 

Ανακοινώθηκε στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, Θεσσαλονίκη 20-22Νοεμβρίου 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα Ελληνικά Αρχεία AIDS 2009;17:1-71

 

 • Κ. Τριανταφυλλοπούλου, Ν. Μιχαλόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Ε. Μπερετούλη, Π.Χυτίρογλου, Ν. Δεληγιαννίδης, Σ. Παπαβραμίδης. Διάτρηση τελικού ειλεού από CMV εντερίτιδα σε ασθενή με HIV λοίμωξη.

 

Ανακοινώθηκε στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, Θεσσαλονίκη 20-22Νοεμβρίου 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα Ελληνικά Αρχεία AIDS 2009;17:1-71

 

 • Βασιλάκη Ο, Πρωτονοτάριου Ε, Αραμπατζή Σ, Παπαβραμίδης Θ, Μιχαλόπουλος Ν, Πανίδης Σ, Πλιάκος Ι, Μιχαλόπουλος Α, Παπαβραμίδης Σ. Προδιαθεσικοί παράγοντες πολυανθεκτικών λοιμώξεων με Acinetobacter σε χειρουργικούς ασθενείς στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

 

Ανακοινώθηκε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμωξεων, Ιωάννινα 20-22 Νοεμβρίου 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 140

 

 • Μιχαλόπουλος Ν, Πλιάκος Ι, Παπαβραμίδης Θ, Βασιλάκη Ο, Σουλτάτη Ι, Πρωτονοτάριου Ε, Δεληγιαννίδης Ν., Παπαβραμίδης Σ. Ενδοκοιλιακές λοιμώξεις σε ασθενείς με ανοιχτή κοιλιά και προσωρινή σύγκλειση με VAC.

 

Ανακοινώθηκε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμωξεων, Ιωάννινα 20-22 Νοεμβρίου 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 106

 

 • Βασιλάκη Ο, Αραμπατζή Σ, Ταρπάγκος Δ, Παπαβραμίδης Θ, Πρωτονοτάριου Ε, Τσιαπάρα Φ, Δίζα Ε, Φραντζίδου Φ. In vitro δραστικότητα της τιγεκυκλίνης έναντι πολυανθεκτικών στελεχών Acinetobacter baumannii που απομονώθηκαν από τις χειρουργικές κλινικές του Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ.

 

Ανακοινώθηκε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμωξεων, Ιωάννινα 20-22 Νοεμβρίου 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 145

 

 • Παπαβραμίδης Θ, Μιχαλόπουλος Ν, Καραγιαννοπούλου Γ, Χέβα Α, Βασιλάκη Ο, Σαπαλίδης Κ, Κεσίσογλου Ι, Παπαβραμίδης Σ. Enterobius vermicularis: ένα σπάνιο αίτιο οξείας σκωληκοειδίτιδας.

 

Ανακοινώθηκε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμωξεων, Ιωάννινα 20-22 Νοεμβρίου 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 141

 

 • Μιχαλόπουλος Ν, Παπαβραμίδης Θ, Κουλούρης Χ, Βασιλάκη Ο, Καρόζης Κ, Κεσίσογλου Ι, Δεληγιαννίδης Ν, Παπαβραμίδης Σ. Νεκρωτικές φλεγμονές μαλακών μορίων.

 

Ανακοινώθηκε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμωξεων, Ιωάννινα 20-22 Νοεμβρίου 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 89

 

 • Παπαβραμίδης Θ, Μιχαλόπουλος Ν, Σαπαλίδης Κ, Κουλούρης Χ, Πλιάκος Ι, Δεληγιαννίδης Ν, Ντοκμετζίογλου Ι, Παπαβραμίδης Σ. Ελάχιστα επεμβατική υποβοηθούμενη με Video-ολική θυρεοειδεκτομή (MiVATT).

 

Ανακοινώθηκε στο 11ο Πανελληνίο Συνεδρίο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Θεσσαλονίκη 27-29 Νοεμβρίου 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου

 

 • Αναστασίου Ο, Παπαβραμίδης Θ, Τριανταφυλλοπούλου Κ, Κοκαράκη Γ, Μιχαλόπουλος Ν, Γιώβος Ι, Παπαβραμίδης Σ. Ο ρόλος της βιταμίνης D στην απάντηση των υγιών εθελοντών στη δοκιμασία έγχυσης διττανθρακικού νατρίου.

 

Ανακοινώθηκε στο 11ο Πανελληνίο Συνεδρίο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Θεσσαλονίκη 27-29 Νοεμβρίου 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου

 

 • Αναστασίου Ο, Γιαβραοπούλου Μ, Παπαβραμίδης Θ, Τριανταφυλλοπούλου Κ, Τζουβάρα Χ, Παπαβραμίδης Σ, Γιώβος Ι. Η επίδραση της ολικής θυρεοειδεκτομής στην παραθυρεοειδική λειτουργία στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο και τρεις μήνες μετά.

 

Ανακοινώθηκε στο 11ο Πανελληνίο Συνεδρίο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Θεσσαλονίκη 27-29 Νοεμβρίου 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου

 

 • Αναστασίου Ο, Παπαβραμίδης Θ, Μιχαλόπουλος Ν, Τριανταφυλλοπούλου, Γιώβος Ι, Παπαβραμίδης Σ. Η επίδραση της ολικής θυρεοειδεκτομής με νέες τεχνολογίες στην παραθυρεοειδική λειτουργία: προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη.

 

Ανακοινώθηκε στο 11ο Πανελληνίο Συνεδρίο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Θεσσαλονίκη 27-29 Νοεμβρίου 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου

 

 • Μιχαλόπουλος Ν, Παπαβραμίδης Θ, Σαπαλίδης Κ, Μεγαλοπούλου Α, Γιαβρόγλου Κ, Παπαβραμίδης Σ. Λαπαροσκοπική εκπυρήνιση ινσουλινώματος.

 

Ανακοινώθηκε στο 11ο Πανελληνίο Συνεδρίο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Θεσσαλονίκη 27-29 Νοεμβρίου 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου

 

 • Μιχαλόπουλος Ν, Πλιάκος Ι, Παπαβραμίδης Θ, Κεσίσογλου Ι, Σαπαλίδης Κ, Παπαβραμίδης Σ. Λαπαροσκοπική χειρουργική των επινεφριδίων: εμπειρία της Γ’χειρουργικής κλινικής.

 

Ανακοινώθηκε στο 11ο Πανελληνίο Συνεδρίο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Θεσσαλονίκη 27-29 Νοεμβρίου 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου

 

 • Κουλούρης Χ, Πλιάκος Ι, Παπαβραμίδης Θ, Μιχαλόπουλος Ν, Σαπαλίδης Κ, Γκουτζαμάνης Γ, Κεσίσογλου Ι, Παπαβραμίδης Σ. Αναγνώριση του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου με τη χρήση νευροδιεγέρτη κατά τη διάρκεια θυρεοειδεκτομής: προοπτική μελέτη.

 

Ανακοινώθηκε στο 11ο Πανελληνίο Συνεδρίο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Θεσσαλονίκη 27-29 Νοεμβρίου 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου

 

 • Παπαβραμίδης Θ, Μιχαλόπουλος Ν, Σαπαλίδης Κ, Κουλούρης Χ, Πλίακος Ι, Δεληγιαννίδης Ν, Κεσίσογλου Ι, Παπαβραμίδης Σ. Ελάχιστα επεμβατική υποβοηθούμενη με video– ολική θυρεοειδεκτομή (MiVATT): Tips and tricks.

 

Ανακοινώθηκε στο 11ο Πανελληνίο Συνεδρίο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Θεσσαλονίκη 27-29 Νοεμβρίου 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου

 

 • Παπαβραμίδης Θ, Χέβα Α, Κωτίδης Ε, Ιωαννίδης Κ, Καρκαβέλας Γ, Παπαβραμίδης Σ. Η επίδραση της χρονίως αυξημένης ενδοκοιλιακής πίεσης στη μορφολογία του διαφράγματος: Πειραματική μελέτη σε κουνέλια.

 

Ανακοινώθηκε στο 25ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 18-20 Μαρτίου 2010.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 62

 

 • Μιχαλόπουλος Ν, Παπαβραμίδης Θ, Πλίακος Ι, Πολυζώνης Μ, Καραγιανοπούλου Γ, Χέβα Α, Παπαβραμίδης Σ. Λεμφαγγείωμα επινεφριδίου.

 

Ανακοινώθηκε στο 25ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 18-20 Μαρτίου 2010.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 68

 

 • Λάσκου Σ, Ζηλακάκη Μ, Παπαβραμίδης Θ, Μιχαλόπουλος Ν, Πολυζώνης Μ, Κεσίσογλου Ι, Παπαβραμίδης Σ. Ανασκοπική μελέτη σπληνεκτομηθέντων ασθενών στη Γ’Χειρουργική κλινική του ΑΧΕΠΑ.

 

Ανακοινώθηκε στο16ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, 4ο Διεθνές Forum φοιτητών ιατρικής & νέων ιατρών Ελλάδας, Αθήνα 16-18 Απριλίου 2010.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου

 

 • Σαμουηλίδου Μ, Οικονόμου Π, Μιχαλόπουλος Ν, Πλιάκος Ι, Παπαβραμίδης Θ, Σαπαλίδης Κ, Παπαβραμίδης Σ. Λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή σε μεικτό καρκίνωμα επινεφριδίων.

 

Ανακοινώθηκε στο16ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, 4ο Διεθνές Forum φοιτητών ιατρικής & νέων ιατρών Ελλάδας, Αθήνα 16-18 Απριλίου 2010.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου

 

 • Ν Μιχαλόπουλος, Θ Παπαβραμίδης, Ε Θωμαΐδου, Ι Πλιάκος, Σ Αραμπατζή, Γ Παρουτσίδου,  Ι Κεσίσογλου, Σ Παπαβραμίδης. Νεκρωτική κυτταρίτιδα κοιλιακού τοιχώματος από μικροαερόφιλο στρεπτόκοκκο (Pediococcus) λόγω ρήξεως τεράστιου οπισθοπεριτοναϊκού στρωματικού όγκου (Gist).

 

Ανακοινώθηκε στο 11ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Σιθωνία-Χαλκιδική, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο Θέματα αναισθησιολογίας και εντατικής ιατρικής 2010; 20(9): Ι21

 

 • Θ. Παπαβραμίδης, Ν. Μιχαλόπουλος, Γ. Μιστριώτης, Μ. Πολυζώνης, Ι. Κεσίσογλου, Σ. Παπαβραμίδης. Ευενδοτότητα κοιλιακού διαμερίσματος: Γραμμική συσχέτιση μεταξύ ενδοκοιλιακής πίεσης και αφαιρούμενου ασκιτικού υγρού.

 

Ανακοινώθηκε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας 9-11 Σεπτεμβρίου 2010, Πόρτο Καρράς Χαλκιδική.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο Θέματα αναισθησιολογίας και εντατικής ιατρικής 2010; 20(9): Ι23

 

 • Μιχαλόπουλος Ν., Παρουτσίδου Γ., Παπαβραμίδης Θ., Θωμαϊδου Ε., Πλιάκος Ι., Σουλτάτη Ι., Βασιλάκη Ο., Αραμπατζή Σ., Παπαβραμίδης Σ., Σκούρτης Χ. Κλινική προοπτική μελέτη της πρωτοπαθούς μικροβιακής λοίμωξης και της επιλοίμωξης της περιτοναϊκής κοιλότητας σε ασθενείς με σοβαρή ενδοκοιλιακή σήψη που αντιμετωπίστηκαν με λαπαροστομία.

 

Ανακοινώθηκε στο 11ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας, Σιθωνία-Χαλκιδική, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο Θέματα αναισθησιολογίας και εντατικής ιατρικής 2010; 20(9): Ι21

 

 

 • Πλιάκος Ιωάννης, Παπαβραμίδης Θεοδόσης, Μιχαλόπουλος Νικόλαος, Κουλούρης Νικόλαος, Κεσίσογλου Ισαάκ, Σαπαλίδης Κωνσταντίνος, Δεληγιαννίδης Νικόλαος, Παπαβραμίδης Σπύρος. Υποβοηθούμενη με κενό σύγκλειση κοιλίας στην βαριά κοιλιακή σήψη με ή χωρίς διαδοχική σύγκλειση των κοιλιακών τοιχωμάτων: Προοπτική μελέτη».

 

Ανακοινώθηκε στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2010, Αθήνα 24-27 Νοεμβρίου 2010

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου EA 124

 

 • Παπαβραμίδης Θεοδόσιος, Μιχαλόπουλος Νίκος, Πλιάκος Ιωάννης, Τριανταφυλλοπούλου Κωνσταντίνα, Σαπαλίδης Κωνσταντίνος, Δεληγιαννίδης Νικόλαος, Κεσίσογλου Ισαάκ, Ντοκμετζίογλου Ιωάννης, Παπαβραμίδης Σπύρος. Ελάχιστα επεμβατική υποβοηθούμενη με κάμερα ολική θυρεοειδεκτομή (Minimally Invasive Video Assisted Total ThyroidectomyMIVATT): Μια εύκολη προς εκμάθηση επέμβαση για επιδέξιους χειρουργούς.

 

Ανακοινώθηκε στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2010, Αθήνα 24-27 Νοεμβρίου 2010

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου EA 209

 

 • Μιχαλόπουλος Νικόλαος, Πλιάκος Ιωάννης, Παπαβραμίδης Θεοδόσιος, Κεσίσογλου Ισαάκ, Αραμπατζή Στέλλα, Παπαβραμίδης Σπύρος. Η πρωτοπαθής μικροβιακή λοίμωξη και επιλοίμωξη της περιτοναϊκής κοιλότητας σε ασθενείς με σοβαρή ενδοκοιλιακή σήψη που αντιμετωπίστηκαν με λαπαροστομία: Προοπτική μελέτη.

 

 Ανακοινώθηκε στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2010, Αθήνα 24-27 Νοεμβρίου 2010

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου EA 304

 

 • Σ. Αραμπατζη, Ε. Πρωτονωταρίου, Ο. Βασιλάκη, Ν. Μιχαλόπουλος, Θ Παπαβραμίδης, Φ. Τσιαπαρα, Σ Παπαβραμίδης, Ε. Δίζα. In vitro δραστηκότητα της δοριπενέμης έναντι πολυανθεκτικών στελεχών Acinetobacter baumannii που απομονώθηκαν από χειρουργικές κλινικές του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.

 

Ανακοινώθηκε στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2010, Αθήνα 24-27 Νοεμβρίου 2010

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου ΑA 374

 

 • Σ. Αραμπατζη, Ε. Πρωτονωταρίου, Ο. Βασιλάκη, Ν. Μιχαλόπουλος, Θ Παπαβραμίδης, Φ. Τσιαπαρα, Σ Παπαβραμίδης, Ε Δίζα. Δημιουργία βιομεμβράνης από στελέχη μικροοργανισμών απομονωθέντων από κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες (ΚΦΚ) ασθενών χειρουργικής κλινικής.

 

Ανακοινώθηκε στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2010, Αθήνα 24-27 Νοεμβρίου 2010

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου ΑA 383

 

 • Μιχαλόπουλος Νικόλαος, Παπαβραμίδης Θεοδόσιος, Πλιάκος Ιωάννης, Ροποτίνος Νικόλαος, Κεσίσογλου Ισαάκ, Παπαβραμίδης Σπύρος. Αποκατάσταση του γαστρεντερικού σωλήνα μετά από γαστρεκτομή. Σύγκριση της RouxenYμε την τεχνική παρεμβολής ισοπερισταλτικού τμήματος νήστιδας. Κλινική μελέτη.

 

Ανακοινώθηκε στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2010, Αθήνα 24-27 Νοεμβρίου 2010

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου EA 354

 

 • Μιχαλόπουλος Ν., Πλιάκος Ι., Παπαβραμίδης Θ., Μιστριώτης Γ., Λιάβας Λ., Πολυζώνης Μ., Σαπαλίδης Κ., Κεσίσογλου Ι., Σ. Παπαβραμίδης. Γιγάντια κονδυλώματα περιπρωκτικής χώρας σε ασθενείς με HIV λοίμωξη.

 

Ανακοινώθηκε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Θεσσαλονίκη 19-22 Μαΐου 2011

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 34

 

 • Σαπαλίδης Κ, Παπαβραμίδης Θ, Γιαλαμάς Ε, Δεληγιαννίδης Ν, Τζιούφα Β, Σ. Παπαβραμίδης. Ο ρόλος του χρόνου χορήγησης της αλλοπουρινόλης στο σύνδρομο ισχαιμία επαναιμάτωσης.

 

Ανακοινώθηκε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Θεσσαλονίκη 19-22 Μαΐου 2011

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 60

 

 • Γιαλαμάς Ε, Παπαβραμίδης Θ., Μιχαλόπουλος Ν, Καραγιαννοπούλου Γ, Χεβα Α, Βασιλάκη Ο, Σαπαλίδης Κ, Κεσίσογλου, Σ. Παπαβραμίδης. Enterobius vermicularis: ένα σπάνιο αίτιο οξείας σκωληκοειδίτιδας.

 

Ανακοινώθηκε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Θεσσαλονίκη 19-22 Μαΐου 2011

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 59

 

 • Μιστριώτης Γ., Πλιάκος Ι., Μιχαλόπουλος Ν., Παπαβραμίδης Θ., Κουλούρης Χ., Κεσίσογλου Ι., Σαπαλίδης Κ., Σ. Παπαβραμίδης. Η εφαρμογή του συστήματος V.A.C. (VacuumAssisted Closure) στη χειρουργική του παχέος εντέρου.

 

Ανακοινώθηκε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου και Πρωκτού, Θεσσαλονίκη 19-22 Μαΐου 2011

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 56

 

 • Σαμουηλίδου Μ., Παπαβραμίδης Θ., Μιχαλόπουλος Ν., Πλιάκος Ι., Σαμαρά Α., Γκουτζαμάνης Γ., Σαπαλίδης Κ., Κεσίσογλου Ι., Παπαβραμίδης Σ. Αποτελεί ο καρκίνος του θυρεοειδή παράγοντα αυξημένης επίπτωσης μετεγχειρητικών επιπλοκών;

 

Ανακοινώθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής κλινικής Ογκολογίας και Πρόληψης Καρκίνου στη Μακεδονία, Πιερία (Λιτόχωρο) 16-18 Σεπτεμβρίου 2011

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 54

 

 • Pulyzonis M, Papavramidis T, Kesisoglou I, Pliakos I, Goutzamanis G, Papavramidis S. Unusual thyroid malignancies: a single endocrine surgical department’s experience.

 

Ανακοινώθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής κλινικής Ογκολογίας και Πρόληψης Καρκίνου στη Μακεδονία, Πιερία (Λιτόχωρο) 16-18 Σεπτεμβρίου 2011

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 90

 

 • Michalopoulos N, Papavramidis T, Kotidis E, Kesisoglou I, Mistriotis G, Papavramidis S. Neuroendocrine tumors of the extrahepatic biliary tract

 

Ανακοινώθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής κλινικής Ογκολογίας και Πρόληψης Καρκίνου στη Μακεδονία, Πιερία (Λιτόχωρο) 16-18 Σεπτεμβρίου 2011

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 92

 

 • Michalopoulos N, Papavramidis T, Karayanopoulou G, Kesisoglou I, Panteli N, Papavramidis S. Adrenal gland lymphngiomas

 

Ανακοινώθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής κλινικής Ογκολογίας και Πρόληψης Καρκίνου στη Μακεδονία, Πιερία (Λιτόχωρο) 16-18 Σεπτεμβρίου 2011

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 91

 

 • Παπαβραμίδης Θ., Μιστριώτης Γ., Μιχαλόπουλος Ν., Πλιάκος Ι., Σαμαρά Α., Κεσίσογλου Ι., Παπαβραμίδης Σ. Η σχέση ενδοκοιλιακής πίεσης και υγρού που αφαιρείται με την παρακέντηση σε ασθενείς με ασκίτη υπό τάση.

 

Ανακοινώθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής κλινικής Ογκολογίας και Πρόληψης Καρκίνου στη Μακεδονία, Πιερία (Λιτόχωρο) 16-18 Σεπτεμβρίου 2011

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 61

 

 • Παπαβραμίδης Θ., Μιστριώτης Γ., Ντούρος Β., Μιχαλόπουλος Ν., Πλιάκος Ι., Σαμαρά Α., Κεσίσογλου Ι., Παπαδόπουλος Β., Μιχαλόπουλος Α., Παπαβραμίδης Σ. Οι μεγάλοι όγκοι κοιλίας μεταβάλλουν την ενδοκοιλιακή πίεση σε χρόνια βάση.

 

Ανακοινώθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής κλινικής Ογκολογίας και Πρόληψης Καρκίνου στη Μακεδονία, Πιερία (Λιτόχωρο) 16-18 Σεπτεμβρίου 2011

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 62

 

 • Ν. Μιχαλόπουλος, Ι. Πλιάκος, Θ. Παπαβραμίδης, Γ.-Α. Μιστριώτης, Λ. Λιάβας, Μ. Πολυζώνης, Κ. Σαπαλίδης, Ι. Κεσίσογλου, Σ. Παπαβραμίδης. Γιγάντια κονδυλώματα περιπρωκτικής χώρας σε ασθενείς με HIV λοίμωξη.

 

Ανακοινώθηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Αθήνα 4-6 Νοεμβρίου 2011

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 75

 

 • Ν. Μιχαλόπουλος, Ε. Μπερετούλη, Θ. Παπαβραμίδης, Γ.-Α. Μιστριώτης, Μ. Πολυζώνης, Ι. Πλιάκος, Π. Χυτήρογλου, Σ. Παπαβραμίδης. Διάτρηση λεπτού εντέρου σε έδαφος εντερίτιδας από κυτταρομεγαλοϊό: Μια επικίνδυνη επιπλοκή σε ασθενείς με HIV λοίμωξη.

 

Ανακοινώθηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Αθήνα 4-6 Νοεμβρίου 2011

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 78

 

 • Michalopoulos, S. Arampatzi, I. Kesisoglou, G. Mistriotis, T. Papavramidis, S. Papavramidis. Necrotizing cellulitis of the abdominal wall, caused by Pediococcus sp, due to ruptured retroperitoneal stromal cell tumor.

 

Ανακοινώθηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Αθήνα 4-6 Νοεμβρίου 2011

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 67-68

 

 • Χ. Κουλούρης, Θ. Παπαβραμίδης, Ν. Μιχαλόπουλος, Ν. Δεληγιανίδης, Σ. Παπαβραμίδης. Νεκρωτικές φλεγμονές μαλακών μορίων.

 

Ανακοινώθηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Αθήνα 4-6 Νοεμβρίου 2011

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 66

 

 • Ι. Πλιάκος, Ν. Μιχαλόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Κεσίσογλου, Κ. Σαπαλίδης, Μ. Πολυζώνης, Σ. Παπαβραμίδης. Η επίδραση της θεραπείας με αρνητική πίεση στην βακτηριακή κάθαρση της σηπτικής κοιλίας: Προοπτική μελέτη.

 

Ανακοινώθηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Αθήνα 4-6 Νοεμβρίου 2011

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 79

 

 • Μ. Πολυζώνης, Θ. Παπαβραμίδης, Ν. Μιχαλόπουλος, Ι. Κεσίσογλου, Ι. Πλιάκος, Γ. Γκουτζαμάνης, Σ. Παπαβραμίδης. Ασυνήθη κακοήθη νεοπλάσματα θυρεοειδούς.

 

Ανακοινώθηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων. 25-27 Νοεμβρίου 2011, Αθήνα.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 39.

 

 • Ν. Μιχαλόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Γ. Μιστριώτης, Ε. Κωτίδης, Ι. Κεσίσογλου, Σ. Παπαβραμίδης. Νευροενδοκρινικοί όγκοι εξωηπατικού χοληφόρου δένδρου.

 

Ανακοινώθηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων. 25-27 Νοεμβρίου 2011, Αθήνα.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 87

 

 • Ν. Μιχαλόπουλος, Θ. Παπαβραμίδης, Γ. Καραγιαννοπούλου, Ι. Κεσίσογλου, Ν. Παντελή, Σ. Παπαβραμίδης. Λεμφαγγειώματα επινεφριδίου.

 

Ανακοινώθηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων. 25-27 Νοεμβρίου 2011, Αθήνα.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 21

 

 • Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Πλιάκος, Ν. Μιχαλόπουλος, Γ. Μιστριώτης, Ν. Παντελή, Κ. Σαπαλίδης, Ι. Κεσίσογλου, Γ. Γκουτζαμάνης, Σ. Παπαβραμίδης. Θυρεοειδεκτομή με νοσηλεία μιας ημέρας.

 

Ανακοινώθηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων. 25-27 Νοεμβρίου 2011, Αθήνα.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 17

 

 • Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Πλιάκος, Ν. Μιχαλόπουλος, Γ. Μιστριώτης, Χ. Κουλούρης, Γ. Γκουτζαμάνης, Κ. Σαπαλίδης, Ι. Κεσίσογλου, Σ. Παπαβραμίδης. Κλασσική θυρεοειδεκτομή σήμερα: Με ή χωρίς παροχετεύσεις;

 

Ανακοινώθηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων. 25-27 Νοεμβρίου 2011, Αθήνα.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 12

 

 • Θ. Παπαβραμίδης, Ν. Μιχαλόπουλος, Γ. Μιστριώτης, Χ. Κουλούρης, Ι. Πλιάκος, Ν. Παντελή, Σ. Παπαβραμίδης. Η παραθορμόνη ως δείκτης επερχόμενης συμπτωματικής υπασβαιστιαιμίας.

 

Ανακοινώθηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών αδένων, Αθήνα 25-27 Νοεμβρίου 2011

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 13

 

 • Μιστριώτης Γ, Σαπαλίδης Κ, Παπαβραμίδης Θ, Παντελη Ν, Παπαβραμίδης Σ. Χρόνια εντεροδερματικά συρίγγια μετά από τραυματισμό με πυροβόλο όπλο.

 

Ανακοινώθηκε στο 10ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 8-10 Δεκεμβρίου 2011

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σε CD

 

 • Παντελη Ν, Κεσίσογλου Ι, Παπαβραμίδης Θ, Μιστριώτης Γ, Παπαβραμίδης Σ. Κήλη Richter σε πύλη εισόδου trocar 5mm.

 

Ανακοινώθηκε στο 10ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 8-10 Δεκεμβρίου 2011

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σε CD

 

 • Αναστασιάδης Η, Μιχαλόπουλος Ν, Παπαβραμίδης Θ, Πλιάκος Ι, Παπαβραμίδης. Μικτό καρκίνωμα της φλοιώδους και της μυελώδους μοίρας του επινεφριδίου.

 

Ανακοινώθηκε στην Εαρινή Διημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Καλάβρυτα 23-24 Μαρτίου 2012

 

 • Παντελή Ν, Αναστασιάδης Η, Παπαβραμίδης Θ., Πλιάκος Ι., Μιστριώτης Γ, Παπαβραμίδης Σ. Κακοήθη νεοπλάσματα δωδεκαδακτύλου.

 

Ανακοινώθηκε στο 1ο πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 25-27 Μαΐου 2012

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σε CD

 

 • Παπαβραμίδης Θ., Κωτίδης Ε, Ιωαννίδης Κ, Χέβα Α, Λάζου Θ, Κολιάκος Γ, Καρκαβέλας Γ, Παπαβραμίδης Σ. Προσαρμογή του διαφράγματος μετά από ενδοκοιλιακή φόρτιση με βάρος

 

Ανακοινώθηκε στο 1ο πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 25-27 Μαΐου 2012

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σε CD

 

 • Παπαβραμίδης Θ., Κωτίδης Ε, Ιωαννίδης Κ, Χέβα Α, Λάζου Θ, Κολιάκος Γ, Καρκαβέλας Γ, Παπαβραμίδης Σ. Η δράση της χρόνιας αύξησης της ενδοκοιλιακής πίεσης στο διάφραγμα: Πειραματική μελέτη σε κουνέλια.

 

Ανακοινώθηκε στο 1ο πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 25-27 Μαΐου 2012

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σε CD

 

 • Παπαβραμίδης Θ., Μιχαλόπουλος Ν, Μιστριώτης Γ, Πλιάκος Ι., Κεσίσογλου Ι., Παπαβραμίδης Σ. Ευενδοτότητα κοιλιακού τοιχώματος, συσχέτιση ενδοκοιλιακής πίεσης και όγκου ασκιτικού υγρού.

 

Ανακοινώθηκε στο 1ο πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 25-27 Μαΐου 2012

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σε CD

 

 • Κουλούρης Χ., Παπαβραμίδης Θ., Πλιάκος Ι., Κεσίσογλου Ι., Παπαβραμίδης Σ. Διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση με διέγερση και συνεχές ηλεκτρομυογράφημα στην ολική θυρεοειδεκτομή. Προσδιορίζοντας τις λαρυγγικές επιπλοκές.

 

Ανακοινώθηκε στο 1ο πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 25-27 Μαΐου 2012

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σε CD

 

 • Πολυζώνης M., Παπαβραμίδης Θ., Πλιάκος Ι., Μιχαλόπουλος Ν., Μιστριώτης Γ., Παντελή Ν., Γκουτζαμάνης Γ., Σαπαλίδης Κ., Κεσίσογλου Ι., Παπαβραμίδης Σ. Κλασσική θυρεοειδεκτομή σήμερα: Με ή χωρίς παροχετεύσεις;

 

Ανακοινώθηκε στο 24ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 18-20 Οκτωβρίου 2012

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου

 

 • Πολυζώνης M., Παπαβραμίδης Θ., Μιχαλόπουλος Ν., Μιστριώτης Γ., Πλιάκος Ι., Παντελή Ν., Παπαβραμίδης Σ. Η παραθορμόνη ως δείκτης επερχόμενης συμπτωματικής υπασβεστιαιμίας.

 

Ανακοινώθηκε στο 24ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 18-20 Οκτωβρίου 2012

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου

 

 • Πολυζώνης Μ, Παπαβραμίδης Θ, Πλιάκος Ι, Μιχαλόπουλος Ν, Μιστριώτης Γ, Παντελή Ν, Σαπαλίδης Κ, Κεσίσογλου Ι, Γκουτζαμάνης Γ, Παπαβραμίδης Σ. Θυρεοειδεκτομή με νοσηλεία μίας ημέρας.

 

Αναρτημένη ανακοίνωση στο 24ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 18-20 Οκτωβρίου 2012

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου

 

 • Παντελή Ν., Αναστασιάδης Η., Παπαβραμίδης Θ., Πλιάκος Ι., Μιστριώτης Γ., Παπαβραμίδης Σ. Κακοήθη νεοπλάσματα δωδεκαδακτύλου.

 

Ανακοινώθηκε στο 24ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 18-20 Οκτωβρίου 2012

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου

 

 • Κουλούρης Χ., Παπαβραμίδης Θ., Πλιάκος Ι., Μιχαλόπουλος Ν., Πολυζώνης Μ., Σαπαλίδης Κ., Κεσίσογλου Ι., Γκουτζαμάνης Γ., Παπαβραμίδης Σ. Η διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση με νευροδιέγερση έναντι συνεχούς διεγχειρητικής παρακολούθησης των λαρυγγικών νεύρων στην ολική θυρεοειδεκτομή: Αναγνωρίζοντας τις λαρυγγικές επιπλοκές.

 

Ανακοινώθηκε στο 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα 21-24 Νοεμβρίου 2012

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα σε CD

 

 • Παντελή Ν., Αναστασιάδης Η., Παπαβραμίδης Θ., Πλιάκος Ι., Μιστριώτης Γ., Παπαβραμίδης Σ. Κακοήθη νεοπλάσματα δωδεκαδακτύλου.

 

Ανακοινώθηκε στο 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2012, Αθήνα 21-24 Νοεμβρίου 2012

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα σε CD

 

 • Ν. Μιχαλόπουλος, Σ. Απαμπατζή, Β. Τσαβδαρίδου, Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Πλιάκος, Μ. Πολυζώνης, Ι. κεσίσογλου, Ε. Πρωτονοταρίου, Σ. Παπαβραμίδης, Ε. Δίζα. Μελέτη των επιπέδων της cx3cl1/fractalkine στο περιτοναϊκό υγρό σε ασθενείς με σοβαρή ενδοκοιλιακή σήψη.

 

Ανακοινώθηκε στο 28ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 4-6 Απριλίου 2013

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου

 

 • Θ. Παπαβραμίδης, Ο. Αναστασίου, Ι. Πλιάκος, Ν. Μιχαλόπουλος, Μ. Πολυζώνης, Σ. Παπαβραμίδης. Ο τρόπος της θυρεοειδεκτομής επηρεάζει την παραθυρεοειδική λειτουργία.

 

Ανακοινώθηκε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Αλεξανδρούπολη 29-30 Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου 2013

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 27

 

 • Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Πλιάκος, Ν. Μιχαλόπουλος, Μ. Πολυζώνης, Σ. Παπαβραμίδης. Γιατί η θυρεοειδεκτομή πρέπει να γίνεται με νοσηλεία μιας νύχτας: οικονομοτεχνική μελέτη.

 

Ανακοινώθηκε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Αλεξανδρούπολη 29-30 Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου 2013

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 28

 

 • Παπαδόπουλος Β, Παπαβραμίδης Θ, Τσακίρης Γ, Κοφίνα Κ, Μπουτσιάδου, Γοδόσης Δ, Ιωαννίδης Α, Κούσκουρρας Κ, Χαριτάντη Π, Μπασδάνης Γ, Παπαπολυχρονιάδης Κ. Πρωτοπαθής εξωκρινής παγκρεατικός καρκίνος – Τεχνικές αντιμετώπισης μίας ιδιαίτερα κακοήθους νόσου.

 

Ανακοινώθηκε στο 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα 12-15 Νοεμβρίου 2014

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου EA 157

 

 • Κοφίνα Κ, Μπαγγέας Π, Σταύρου Γ, Διαμαντίδου Α, Μπουτσιάδου Τ, Τσακίρης Γ, Κυβρακίδης Ε, Παπαβραμίδης Θ, Μπασδάνης Γ, Παπαπολυχρονιάδης Κ. Πρωτοπαθής εξωκρινής παγκρεατικός καρκίνος – Ριζική θεραπευτική εκτομή, τεχνική της παγκρεατονηστιδικής αναστόμωσης.

 

Ανακοινώθηκε στο 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα 12-15 Νοεμβρίου 2014

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου EA 158

 

 • Παραμυθιώτης Δ, Παπαβραμίδης Θ, Παπαδόπουλος Β, Ταβάκη Ε, Κοφίνα Κ, Μπουτσιάδου Τ, Σαλονικίδης Σ, Κολέτσα Τ, Μπαλής ΓΧ, Φιλόσογλου Α, Καρακουλάς Κ, Μπασδάνης Γ, Παπαπολυχρονιάδης Κ. Επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση γιγαντιαίου κυσταδενώματος ωοθήκης. Μία σπάνια αιτία οξείας κοιλιακής συνδρομής.

 

Ανακοινώθηκε στο 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα 12-15 Νοεμβρίου 2014

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου AA 429

 

 • Κυβρακίδης Ε, Κοφίνα Κ, Μπουτσιάδου Τ, Ταβάκη Ε, Παπαδόπουλος Β, Παπαβραμίδης Θ, Παραμυθιώτης Δ, Πρωτόπαππας Α, Στυλιανίδης Σ, Στουρνάρας Ε, Μπασδάνης Γ, Παπαπολυχρονιάδης Κ. Ευθραυστο υψηλου κινδυνου «Τυχαίο; Ευμέγεθες εύρημα» ορθού. Διαπρωκτική επιτυχής αφαίρεση.

 

Ανακοινώθηκε στο 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ 2014, Αθήνα 12-15 Νοεμβρίου 2014

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου AA 432

 

 • Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Πλίακος, Γ. Τσιρόπουλος, Π. Μπαγγέας, Γ. Κοτσόβολης, Π. Παπακωνσταντίνου, Κ. Αμανίτη, Σ. Μηλιάς, Κ. Κότσα, Γ. Μπασδάνης, Σ. Παπαβραμίδης. Στρατηγική αντιμετώπισης προχωρημένου αδιαφοροποίητου καρκινώματος του θυρεοειδούς: παρουσίαση video.

 

Ανακοινώθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 16-19 Οκτωβρίου 2014

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 72

 

 • Θ. Παπαβραμίδης, Ι. Πλίακος, Σ. Πανίδης, Γ. Κοτσόβολης, Α. Γιαννακόπουλος. Κήλες ανώτερου πλευρο-οσφυϊκού τριγώνου – αντιμετώπιση με νοσηλεία μίας ημέρας.

 

Ανακοινώθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 16-19 Οκτωβρίου 2014

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 64

 

 • Β. Παπαδόπουλος, Ι. Τσούσκας, Σ. Σαλονικίδης, Α. Μιχαλόπουλος, Δ. Παραμυθιώτης, Θ. Παπαβραμίδης, A. Φαρχα, Γ. Μπασδάνης. Καρκίνωμα μαστού σε άνδρα με ιστορικό καρκίνου προστάτη.

 

Ανακοινώθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 16-19 Οκτωβρίου 2014

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 63

 

 • Β. Παπαδόπουλος, Α. Ιωαννίδης, Α. Μιχαλόπουλος, Δ. Παραμυθιώτης, Θ. Παπαβραμίδης, Κ. Φωτιάδης, Δ. Γοδόσης, Γ. Μπασδάνης. Εκπαίδευση στη λαπαροσκοπική χειρουργική: Πειραματόζωα, προσομοιωτές ή κατεψυγμένα πτώματα;

 

Ανακοινώθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 16-19 Οκτωβρίου 2014

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 54

 

 • Π. Μπαγκέας, Θ. Παπαβραμίδης, Β. Παπαδόπουλος, Δ. Παραμυθιώτης, Α. Μιχαλόπουλος, Γ. Μπασδάνης. Ολική θυρεοειδεκτομή για καλοήθη νόσο: Δεκαετής ανασκόπηση.

 

Ανακοινώθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη 16-19 Οκτωβρίου 2014

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 47

6. Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια – Δημοσιευμένες Περιλήψεις

 • S. Papavramidis, E. Eleftheriadis, T. Papavramidis, K. Kotzampassi, O. Gamvros. Endoscopic fibrin sealing of highoutput gastrocutaneous fistulas in morbidly obese patients.

 

Ανακοινώθηκε στο VII World Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity, Sao Paulo 27-31 August 2002.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα 40

 

 • Th. Papavramidis, N. Zandes, K. Hatzimisios, Th. Koutsimani, F. Kehagia, P. Agorastou, M. Doulgerakis, I. Patoulidis. Acute pancreatitis: a constant challenge for the surgeon.

 

Ανακοινώθηκε στο 5th European congress of the IHPBA Istanbul, Turkey, May 28-31 2003.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο HPB 2003;5 (S1):64-5

 

 • Zandes, K. Chatzimisios, Th. Koutsimani, T. Kehagia, Th. Papavramidis, M. Doulgerakis, P. Agorastou, I. Patoulidis. Hydatid cyst of the liver, surgical approach in a peripheral hospital. Our experience in the last 5 years.

 

Ανακοινώθηκε στο 5th European congress of the IHPBA Istanbul, Turkey, May 28-31 2003.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο HPB 2003;5 (S1):76-77

 

 • K. Hatzimisios, N. Zandes, F. Kehagia, Th. Koutsimani, Th. Papavramidis, P. Agorastou, M. Doulgerakis, I. Patoulidis. Chulangiocarcinoma: When surgery reaches itslimits.

 

Ανακοινώθηκε στο 5th European congress of the IHPBA Istanbul, Turkey, May 28-31 2003.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο HPB 2003;5 (S1):67

 

 • Th. Koutsimani, N. Zandes, K. Hatzimisios, T. Kehagia, Th. Papavramidis, P. Agorastou, D. Simelidis, I. Patoulidis. Characteristics of patients with metastatic liver disease: our experience in a peripheral hospital.

 

Ανακοινώθηκε στο 5th European congress of the IHPBA Istanbul, Turkey, May 28-31 2003.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο HPB 2003;5 (S1):38

 

 • M. Myrilla, Th. Papavramidis, N. Papavramidou, M. Myronidou-Tzouveleki. Morphulogical particularities in human race presented in art and literature.

 

Ανακοινώθηκε στο 32nd Conference of the European Teratulogy Society, Thessaloniki, Greece, 19 – 22 September 2004. Published in Reprod Toxicul 2004;18:741.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στo Reproductive Toxiculogy 2004;18:741

 

 • S. Papavramidis, E. Kotidis, T. Papavramidis, E. Vrettou, O. Gamvros. Mesenchymal Tumors Of The Duodenum: Three Cases Report.

 

Ανακοινώθηκε στο International Surgical Week, 41st World Congress of Surgery of ISS / SIC Durban, South Africa, August 21st – 25th 2005.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα Abstract ID:2768

 

 • N. Papadopoulos, S. Apostulidis, A. Michalopoulos, D. Paramythiotis, T. Papavramidis, S. Netta, N. Harlaftis. Delayed repair of a bile duct injury after laparoscopic chulecystectomy: a case report.

 

Ανακοινώθηκε στο 7th World Congress of IHPBA, 10th Annual Meeting of AUGIS, Edinburgh, Scotland, 3-7 September 2006.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο HPB σελίδα 245

 

 • Papavramidis, A. Michalopoulos, V. Papadopoulos, D. Paramythiotis, E. Fahantidis. Emphysematous Chulecystitis: Case report and retrospective analysis of six cases.

 

Ανακοινώθηκε στο 7th World Congress of IHPBA, 10th Annual Meeting of AUGIS, Edinburgh, Scotland, 3-7 September 2006.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στo HPB σελίδα105-6

 

 • Apostulidis, V.N. Papadopoulos, A. Michalopoulos, T. Papavramidis, D. Paramythiotis, N. Harlaftis. A rare case of pancreatic pseudocyst presenting as hydrocele.

 

Ανακοινώθηκε στο 7th World Congress of IHPBA, 10th Annual Meeting of AUGIS, Edinburgh, Scotland, 3-7 September 2006.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο HPB σελίδα 248

 

 • Kotidis, G. Kuliakos, T. Papavramidis, S. Papavramidis. The effect of biliopancreatic diversion with sleeve gastrectomy and duodenal switch on fasting serum ghrelin, leptin and adiponectin levels. Is there a hormonal contribution to the weight reducing effect of this procedure?

 

Ανακοινώθηκε στο 15th European Congress on Obesity (ECO), Budapest, Hungary, 22-25 April 2007.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στην International Journal of Obestiy 2007;31(S1):S124

 

 • Papavramidis T.S, Kartalis N., Potsi S., Michalopoulos A., Papadopoulos V.N, Paramythiotis D., Duros V., Netta S., Kouskouras K., Dimitriadis A., Harlaftis N. Conservative treatment of blunt abdominal trauma invulving the liver and at least another sulid abdominal organ.

 

Ανακοινώθηκε στο 8th World Congress of IHPBA, Mumbai, India, 27 February – 2 March 2008.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στo HPB 2008;10:S159

 

 • Papavramidis T.S, Kotidis E.V, Duros V., Michalopoulos A, Papadopoulos V.N, Paramythiotis D., Papavramidis S.T. Large pancreatic pseudocysts alter the intraabdominal pressure in a chronic basis.

 

Ανακοινώθηκε στο 8th World Congress of IHPBA, Mumbai, India, 27 February – 2 March 2008.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο HPB 2008;10:S166

 

 • Papavramidis T.S, Duros V., Michalopoulos A., Papadopoulos V.N., Paramythiotis D., Netta S., Harlaftis N. Intraabdominal pressure variations after large pancreatic pseudocyst transcutaneous drainage.

 

Ανακοινώθηκε στο 8th World Congress of IHPBA, Mumbai, India, 27 February – 2 March 2008.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο HPB 2008;10:S165-6

 

 • Sapalidis K, Michalopoulos A, Michalopoulos N, Papavramidis T.S, Souleimanis C, Fyllosoglou A, Papavramidis S.T. Rupture of the right hepatic duct into an echinococcal cyst due to chuledochulithiasis.

 

Ανακοινώθηκε στο 8th World Congress of IHPBA, Mumbai, India, 27 February – 2 March 2008.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο HPB 2008;10:S133

 

 • S. Apostulidis, A. Zatagias, T.S Papavramidis, A. Michalopoulos, V.N. Papadopoulos, D. Paramythiotis, N. Harlaftis. Sulid pseudopapillary tumor of the pancreas presenting as hematemesis.

 

Ανακοινώθηκε στο 8th World Congress of IHPBA, Mumbai, India, 27 February – 2 March 2008.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο HPB 2008;10:S103

 

 • A.Cheva, T.S. Papavramidis, E. Kotidis, K. Ioannidis, G. Karkavelas, S.T. Papavramidis. Effects of the chronically increased intraabdominal pressure on the muscle phenotype of the diaphragm: pilot study on rabbits.

 

Ανακοινώθηκε στο 9th European Congress of Neuropathulogy, Athens, Greece 8-10May 2008

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο Clinical Neuropathulogy 2008;27(3):185

 

 • A.Cheva, E. Kotidis, T.S. Papavramidis, K. Ioannidis, G. Karkavelas, S.T. Papavramidis. Effects of the chronically increased intraabdominal pressure on the muscle phenotype of the rectis abdominis: pilot study on rabbits.

 

Ανακοινώθηκε στο XXVIIth International Congress of the International Academy of Pathulogy, Athens, Greece 12-17 October 2008.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο Histopathulogy 2008;53(S1):314

 

 • T.S. Papavramidis, N. Michalopoulos, G. Karagiannopoulou, I. Kesisoglou, S. Papavramidis. Retroperitoneal ganglioneuroma in an adult patient: case report and 10-year literature review.

 

Ανακοινώθηκε στο 2nd Central European Congress of Surgery and 3rd International Pancreatic Days, Katowice, Puland 23-25 April 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο Acta Chirurgica Austriaca 2009;41(S229):52

 

 • Vasilaki, T.S Papavramidis, K. Karozis, F. Tsiapara, S. Alexiou-Daniel. Increasing resistance of Gram (-) pathogens in intensive care units of a tertiary Greek hospital.

 

Ανακοινώθηκε στο 2nd Central European Congress of Surgery and 3rd International Pancreatic Days, Katowice, Puland 23-25 April 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο Acta Chirurgica Austriaca 2009;41(S229):54

 

 • Chr Tarenidou, O. Vassilaki, S. Potsi, V. Petrelis, Papavramidis, N. Michalopoulos, H. Kokkinakis. The rule of CT transcutaneous drainage in hepatic abscess confrontation.

 

Ανακοινώθηκε στο 2nd Central European Congress of Surgery and 3rd International Pancreatic Days, Katowice, Puland 23-25 April 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο Acta Chirurgica Austriaca 2009;41(S229):31

 

 • S Papavramidis, K. Sapalidis, N. Michalopoulos, K. Triantafillopoulou, G. Gkoutzamanis, I. Kesisoglou, S. Papavramidis. Ultracision versus clamp-and-tie thyroidectomy: a clinical trial.

 

Ανακοινώθηκε στο 2nd Central European Congress of Surgery and 3rd International Pancreatic Days, Katowice, Puland 23-25 April 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο Acta Chirurgica Austriaca 2009;41(S229):22

 

 • Papavramidis, K. Sapalidis, S. Apostulidis, N. Michalopoulos, I. Ntokmetzioglou, S. Papavramidis. Sulid pseudopapillary tumors of the pancreas: 3 cases and typical aspects.

 

Ανακοινώθηκε στο 8th Congress of the European Hepato-Pancreato-Biliary Association, Athens, Greece, June 18-20 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο HPB 2009;11(S2):119

 

 • Michalopoulos, I. Kesisoglou, T. Papavramidis, I. Pliakos, K. Sapalidis, S. Papavramidis. The use of the radiofrequency saline-linked device (Tissulink) in hepatic surgery.

 

Ανακοινώθηκε στο 8th Congress of the European Hepato-Pancreato-Biliary Association, Athens, Greece, June 18-20 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο HPB 2009;11(S2):104

 

 • Michalopoulos, G. Karagiannopoulou, T. Papavramidis, K. Sapalidis, S. Papavramidis. Neuroendocrine tumor of extrahepatic biliary tract.

 

Ανακοινώθηκε στο 8th Congress of the European Hepato-Pancreato-Biliary Association, Athens, Greece, June 18-20 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο HPB 2009;11(S2):136

 

 • Pliakos I, Deligiannidis N, Kesisoglou I, Sapalidis K, Michalopoulos N, Papavramidis T, Koulouris H, Papavramidis S. The value of vacuum assisted closure in patients treated with the open abdomen technique.

 

Ανακοινώθηκε στο 4th World Congress Abdominal Compartment Syndrome, Dublin, Ireland 24-27 June 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο Acta Clinica Belgica 2009;3:132

 

 • Papavramidis T.S, Sapalidis K, Pliakos I, Duros V, Kesisoglou I, Michalopoulos A, Papadopoulos VN, Paramythiotis D, Papavramidis S.T. Abdominal compliance variation after pancreatic pseudocyst percutaneou drainage.

 

Ανακοινώθηκε στο 4th World Congress Abdominal Compartment Syndrome, Dublin, Ireland 24-27 June 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο Acta Clinica Belgica 2009;3:100

 

 • Papavramidis T.S, Cheva A, Lazou T, Kotidis E, Ioannidis K, Karkavelas G, Papavramidis S.T. Diaphragmatic phenotypic adaptation fullowing chronically increased intraabdominal pressure.

 

Ανακοινώθηκε στο 4th World Congress Abdominal Compartment Syndrome, Dublin, Ireland 24-27 June 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο Acta Clinica Belgica 2009;3:100

 

 • Papadopoulos V.N, Michalopoulos A, Panidis S, Mekras A, Tzeveleki I, Zatagias A, Papavramidis T, Mpasdanis G. Factors that contribute to persistent perianal fistulas.

 

Ανακοινώθηκε στο 13th Surgical Week, Chalkidiki, Greece 26-31 June 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά σελ.126-127

 

 • Michalopoulos A, Papadopoulos V.N, Panidis S, Mekras A, Netta S, Papavramidis T, Apostulidis S, Fahantidis E. Obstructive caecal tumors of tuberculosis origin. A diagnostic challenge.

 

Ανακοινώθηκε στο 13th Surgical Week, Chalkidiki, Greece 26-31 June 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά σελ.124-125

 

 • Papavramidis T.S, Cheva A, Kotidis E, Ioannidis K, Karkavelas G, Kuliakos G, Papavramidis S.T. Chronically increased intraabdominal pressure changes the structural properties of the diaphragm

 

Ανακοινώθηκε στο 43rd World Congress of the International Society of Surgery ISS/SIC, Adelaide, Australia 6-10 September 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο World J Surg 2009;33:S72

 

 • Papavramidis T.S, Triantafillopoulou K, Sapalidis K, Pliakos I, Gkoutzamanis G, Papavramidis S.T. Secondary substernal goiter: a special entity?

 

Ανακοινώθηκε στο 43rd World Congress of the International Society of Surgery ISS/SIC, Adelaide, Australia 6-10 September 2009.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο World J Surg 2009;33:S230

 

 • S Papavramidis, I. Pliakos, N. Michalopoulos, M. Pulyzonis, K. Sapalidis, I. Kesisoglou, S. Papavramidis. Abdominal compliance: a linear relation between intra-abdominal pressure and removed vulume of ascitic fluid.

 

Ανακοινώθηκε στο 22nd Annual Congress of the European Society of Intensive Care Medicine, Vienna, Austria 11-14 October 2009.

Δημοσιεύτηκε στο Intensive Care Medicine 2009;35 (S1):S29

 

 • S Papavramidis, K. Kaidoglou, K. Kapoutzis, K. Kotzampassi. Probiotics enhance starvation-induced jejunal mucosa atrophy.

 

Ανακοινώθηκε στο 22nd Annual Congress of the European Society of Intensive Care Medicine, Vienna, Austria 11-14 October 2009.

Δημοσιεύτηκε στο Intensive Care Medicine 2009;35 (S1):S286

 

 • Michalopoulos, T.S Papavramidis, I. Pliakos, I. Kesisoglou, S.T Papavramidis. Management of benign culorectal diseases in day surgery department.

 

Ανακοινώθηκε στο Benign Culorectal Diseases, St.Gallen, Switzerland 2-4 December 2009.

 

 • Michalopoulos, T. Papavramidis, G. Karayannopoulou, A. Cheva, K. Triantafilopoulou, N. Deligiannidis, S. Papavramidis. Anaplastic cancer of pancreas: Report of two cases.

 

Ανακοινώθηκε στο 9th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association, Buenos Aires, Argentina 18-20 April 2010.

Δημοσιεύτηκε στο HPB 2010;12 (S1):S1-468

 

 • Michalopoulos, T. Papavramidis, I. Pliakos, I. Kesisoglou, E. Kotidis, K. Sapalidis, S. Papavramidis. Management of bile leak after laparoscopic chulecystectomy.

 

Ανακοινώθηκε στο 9th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association, Buenos Aires, Argentina 18-20 April 2010.

Δημοσιεύτηκε στο HPB 2010;12 (S1):S1-468

 

 • Michalopoulos, V.N.Papadopoulos, T.Papavramidis, S.Netta, G.Basdanis. Particularities in the distribution of echinococciasis: 665 cases analysis.

 

Ανακοινώθηκε στο 9th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association, Buenos Aires, Argentina 18-20 April 2010.

Δημοσιεύτηκε στο HPB 2010;12 (S1):S1-468

 

 • Michalopoulos N, Papavramidis TS, Pliakos I, Kotidis E, Kesisoglou I, Sapalidis K, Papavramidis S. Benign and malignant lesions of appendix

 

Ανακοινώθηκε στο 7th Biennial Congress of the MSCP, Thessaloniki, Greece 22-24 April 2010

Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου.

 

 • Michalopoulos N, Kesisoglou I, Papavramidis TS, Pliakos I, Kotidis E, Sapalidis K, Papavramidis S. Culonic lipomas: report of four cases

 

Ανακοινώθηκε στο 7th Biennial Congress of the MSCP, Thessaloniki, Greece 22-24 April 2010

Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου.

 

 • Michalopoulos A., Papadopoulos V.N., Paramythiotis D., Papavramidis TS., Douros V.,Netta S., Mekras A., Apostulidis S. Culonic cancer in a patient with intestinal malrotation: a case report.

 

Ανακοινώθηκε στο 7th Biennial Congress of the MSCP, Thessaloniki, Greece 22-24 April 2010

Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου.

 

 • Panidis S., Papadopoulos V., Michalopoulos A., Douros V., Mekras A., Papavaramidis T.S, Basdanis G. The use of fibrin glue in the treatment of complex perianal fistulae: Case report

 

Ανακοινώθηκε στο 7th Biennial Congress of the MSCP, Thessaloniki, Greece 22-24 April 2010

Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου.

 

 • Netta S., Michalopoulos A., Apostulidis S., Paramythiotis D., Papavramidis T. S., Papadopoulos V. N. Enhancement of culonic anastomotic strength in rats, by short chain fatty acids

 

Ανακοινώθηκε στο 7th Biennial Congress of the MSCP, Thessaloniki, Greece 22-24 April 2010

Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου.

 

 • Trikoupi A, Papavramidis T, Kyurdzhieva E, Kesisoglou I, Vasilakos D. Intraperitoneal administration of ropivacaine during laparoscopic chulecystectomy.

 

Ανακοινώθηκε στο Euroanesthesia 2010, Helsinki, Finland 12-15 June 2010

Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου σελ.222

 

 • Kyurdzhieva E, Papavramidis T,Kesisoglou I, Grossomanidis V, Papavramidis S. Low dose of droperidul in confronting postoperative nausea and vomiting in laparoscopic chulecystectomy: a clinical trial.

 

Ανακοινώθηκε στο Euroanesthesia 2010, Helsinki, Finland 12-15 June 2010

Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου σελ.110

 

 • Trikoupi A, Papavramidis T, Tsakiridou I, Aidoni Z, Kesisoglou I. Is there any cognitive disfunction in operations of short duration.

 

Ανακοινώθηκε στο Euroanesthesia 2010, Helsinki, Finland 12-15 June 2010

Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου σελ.118

 

 • N. Michalopoulos, T.S. Papavramidis, I. Pliakos, I. Kesisoglou, E. Kotidis, K. Sapalidis, N. Deligiannidis, I. Ntokmetzioglou, S.T. Papavramidis. Inguinal hernia tension-free repair using mesh under local anesthesia. A prospective clinical study.

 

Ανακοινώθηκε στο International Congress of European Hernia Society, Emerging Surgeons’ Session Presentation, Istanbul, Turkey, 6-9 October 2010

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο Hernia 2010;14 (suppl 1): S47-S54

 

 • N. Michalopoulos, I. Pliakos, T.S. Papavramidis, K. Sapalidis, I. Kesisoglou, E. Kotidis, N. Deligiannidis, I. Ntokmetzioglou, S.T. Papavramidis. Planned hernia: A «sulution» for permanently abdominal wall closure after laparostomy for sepsis.

 

Ανακοινώθηκε στο International Congress of European Hernia Society, Emerging Surgeons’ Session Presentation, Istanbul, Turkey, 6-9 October 2010 (poster)

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο Hernia 2010;14 (suppl 1): S55

 

 • Michalopoulos, I. Pliakos, TS Papavramidis, I. Soultati, G. Paroutsidou, E. Thomaidou, O. Vasilaki, ST Papavramidis. The prognostic value of transfection in patient with severe abdominal sepsis managed with laparostomy. A prospective clinical study.

 

Ανακοινώθηκε στο 23rd Annual Congress of the European Society of Intensive Care Medicine, Barcelona, Spain, 9-13 October 2010 (poster)

Δημοσιεύτηκε περίληψη στο Critical Care of Medicine

 

 • Michalopoulos N, ArampatziS, Tsavdaridou V, Papavramidis T, Pliakos I, Pulyzonis M, Kesisoglou I, Protonotariou E, Arampatzi M, Papavramidis S, Diza E. Assessment of peritoneal cytokines in patients with severe intra-abdominal sepsis managed with laparostomy and vacuum-assisted closure.

 

Ανακοινώθηκε στο 23οEuropean Congress of Clinical Microbiulogy and Infectious Diseases, Berlin Germany 27-30 April 2013.

Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου.

 

 • Michalopoulos N, Arampatzi S, Tsavdaridou V, Papavramidis T, Pliakos I, Pulyzonis M, Kesisoglou I, Protonotariou E, Arampatzi M, Papavramidis S, Diza E. Comparison of peritoneal and serum CX3CL1/fractalkine levels in patients with severe abdominal sepsis. Ανακοινώθηκε στο 23οEuropean Congress of Clinical Microbiulogy and Infectious Diseases, Berlin Germany 27-30 April 2013. Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου.

 

 

Αναφορές Τίτλος άρθρου
544 Solid pseudopapillary tumors of the pancreas: review of 718 patients reported in English literature
82 Endoscopic management of gastrocutaneous fistula after bariatric surgery by using a fibrin sealant
61 The effect of biliopancreatic diversion with pylorus-preserving sleeve gastrectomy and duodenal switch on fasting serum ghrelin, leptin and adiponectin levels: is there …
52 Endoscopic fibrin sealing of gastrocutaneous fistulas after sleeve gastrectomy and biliopancreatic diversion with duodenal switch
38 UltraCision harmonic scalpel versus clamp‐and‐tie total thyroidectomy: A clinical trial
30 Vacuum-assisted closure in severe abdominal sepsis with or without retention sutured sequential fascial closure: a clinical trial
30 Abdominal compartment syndrome–Intra-abdominal hypertension: Defining, diagnosing, and managing
29 Oxidative stress due to anesthesia and surgical trauma: importance of early enteral nutrition
24 Intra-abdominal pressure alterations after large pancreatic pseudocyst transcutaneous drainage
21 Retroperitoneal ganglioneuroma in an adult patient: a case report and literature review of the last decade
20 Anterior chest wall tuberculous abscess: a case report
16 Inguinal Endometriosis: Three cases and literature review.
15 Laparoscopic cholecystectomy after bariatric surgery
14 Spontaneous abdominal wall endometriosis: a case report
14 Intraoperative stimulation neuromonitoring versus intraoperative continuous electromyographic neuromonitoring in total thyroidectomy: identifying laryngeal …
13 Superficial selective cervical plexus block following total thyroidectomy: a randomized trial
13 Gigantic hepatic amebic abscess presenting as acute abdomen
13 Hematemesis, a very rare presentation of solid pseudo-papillary tumors of the pancreas: a case report
11 Cervical thymic cysts in adults
11 Case report Massive variceal bleeding secondary to splenic vein thrombosis successfully treated with splenic artery embolization: a case report
10 Minimally invasive video‐assisted total thyroidectomy: An easy to learn technique for skillful surgeons
10 The value of vacuum-assisted closure in septic patients treated with laparostomy
9 Abdominal compliance, linearity between abdominal pressure and ascitic fluid volume
9 Enterobius vermicularis: a rare cause of appendicitis
8 Umbilical endosalpingiosis: a case report
8 Chronically increased intra-abdominal pressure: validating a model
8 Ancient Greek and Greco–Roman methods in modern surgical treatment of cancer
8 Acute appendicitis caused by endometriosis: a case report
7 Diaphragmatic adaptation following intra-abdominal weight charging
7 Pre-and postoperative esophageal and gastric pH levels in morbidly obese patients undergoing vertical gastroplasty
7 Gallstone obstructive ileus 3 years post-cholecystectomy to a patient with an old ileoileal anastomosis
7 Secretory capacity of the parathyroid glands after total thyroidectomy in normocalcemic subjects
7 Intragastric balloon fundal or antral position affects weight loss and tolerability
6 Biliogastric diversion for the management of high-output duodenal fistula: report of two cases and literature review
6 Groin swelling, the anatomic way out of abdominal haematomas: a case report and explicative literature review
6 Two different prosthetic materials in the treatment of large abdominal wall defects.
6 Colonic cancer in a patient with intestinal malrotation: a case report
6 Chronic constipation due to presacral teratoma in a 36-year-old woman: a case report
5 The effects of chronically increased intra-abdominal pressure on the rabbit diaphragm
5 Endoscopic removal of biliary tree echinococcal cysts
4 The effect of chronically increased intra-abdominal pressure on rectus abdominis muscle histology an experimental study on rabbits
4 Small bowel perforation due to CMV enteritis infection in an HIV-positive patient
4 Acute gallstone pancreatitis: a constant challenge for the surgeon
4 A rare case of pancreatic pseudocyst masquerading as hydrocele
4 A solid pseudo-papillary tumor of the pancreas
4 Cecal obstruction due to primary intestinal tuberculosis: a case series
4 Mega-obese patients weighing more than 250 kg: a problematic group
4 Short-term fasting-induced jejunal mucosa atrophy in rats–the role of probiotics during refeeding
4 The role of allopurinol’s timing in the ischemia reperfusion injury of small intestine
3 Solid pseudopapillary tumors of the pancreas: Review of 718 patients reported in the English literature J Am Coll Surg 2005; 200: 965-972
3 Emphysematous cholecystitis: a case report
3 The effect of vacuum-assisted closure in bacterial clearance of the infected abdomen
2 Diaphragmatic phenotypic adaptation following chronically increased intra-abdominal pressure
2 Rupture of right hepatic duct into hydatid cyst
2 Necrotizing cellulitis of the abdominal wall, caused by Pediococcus sp., due to rupture of a retroperitoneal stromal cell tumor
2 Abdominal compliance variation after pancreatic pseudocyst Percutaneous drainage
2 Effects of the chronically increased intra-abdominal pressure on the muscle phenotype of the diaphragm: Pilot study on rabbits
2 Effects of the chronically increased intra-abdominal pressure on the muscle phenotype of the rectis abdominis: Pilot study on rabbits
2 Intraperitoneal administration of ropivacaine during laparoscopic cholecystectomy: 14AP12–5
2 Typical image of splenic hydatidosis
2 N-3 fatty acids ameliorate radiation-induced liver injury in the rat
2 What is the safer prognostic index of postoperative symptomatic hypocalcemia?
2 Classic clamp-and-tie total thyroidectomy for large goiters in the modern era: to drain or not to drain
2 Mixed corticomedullary adrenal carcinoma
1 Management of an extrasphincteric fistula in an HIV-positive patient by using fibrin glue: a case report with tips and tricks
1 Can chronic intra-abdominal hypertension cause oxidative stress to the abdominal wall muscles? An experimental study
1 Enhancement of colonic anastomotic strength in rats by short-chain fatty acids
1 Right atrium myxoma coexisting with antiphospholipid syndrome: a case report
1 Confronting gastrocutaneous fistulas

 

Σύνολο αναφορών: 1270

4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (Citations)

Περιοδικό Αριθμός Άρθρων Impact Factor Total IF
Acta Chirurg Belg 3 0,440 1,320
Am J Surg 1 2,406 2,406
Am Surg 3 0,920 2,760
Ann Surg Oncol 1 3,943 3,943
BMC Gastrenterol 2 2,113 4,226
Biomed Res Intern 1 2,706 2,706
Cardiovasc Ultrasound 1 1,283 1,283
Endoscopy 1 5,196 5,196
European Surg 1 0,259 0,259
Gastrointest Endosc 1 4,900 4,900
Head and Neck 3 3,006 9,018
Hepatogastroenterol 1 0,907 0,907
Indian J Surg 1 0,273 0,273
Intensive Care Medicine 1 5,544 5,544
J Am Coll Surg 1 4,454 4,454
J Clin Endocrinol Met 1 6,310 6,310
J Gastroenterol Hepatol 1 3,627 3,627
J Gastrointest Surg 1 2,391 2,391
J Kor Med Sci 2 1,253 2,506
J Surg Res 2 2,121 4,242
JSLS 1 0,786 0,786
Mol. Nutr. Food Res 1 4,909 4,909
Obes Surg 6 3,739 22,434
Pathology & Oncology Res 1 1,806 1,806
South Med J 2 1,116 2,232
Surg Endosc 1 3,313 3,313
Surg Today 1 1,208 1,208
Surgery 2 3,105 6,210
Surgical Infections 1 1,721 1,721
Thyroid 1 3,843 3,843
Trop Doct 1 0,528 0,528

 

 

Συνολικό Impact Factor δημοσιεύσεων: 117,261

 

 

5. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (Impact Factor) ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • Ο Hirsch factor που προκύπτει από τα citations και τις δημοσιεύσεις είναι 20.
  O G factor που προκύπτει από τα citations και τις δημοσιεύσεις είναι 40.

6. HIRSCH FACTOR

  Αριθμός 1ος 2ος 3ος >3ος Συγγραφέας αλληλογραφίας
Δημοσιευμένες εργασίες σε περιοδικά του PubMed 68 29 21 8 10 40
Δημοσιευμένες εργασίες σε περιοδικά εκτός PubMed 2 2
Δημοσιευμένες εργασίες σε ελληνικά περιοδικά 25 11 5 7 2 11
Περιλήψεις ανακοινώσεων σε ελληνικά συνέδρια 145 39 43 32 31 n/a
Περιλήψεις ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια 51 14 11 11 15 n/a

 

 

7. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΙΡΑ